Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce Mgr. Martin Procházka, Středočeský inspektorát 2. prosince 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce Mgr. Martin Procházka, Středočeský inspektorát 2. prosince 2009."— Transkript prezentace:

1 1 Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce Mgr. Martin Procházka, Středočeský inspektorát 2. prosince 2009

2 2 Vlastní hodnocení jako nástroj pro zlepšování •Klíčový prvek pro zdokonalování veřejných služeb •Základní kámen pokroku ve vzdělávacích systémech většiny evropských zemí (hodnocení na základě uznaných měřítek kvality) •Náročný úkol – podmíněn profesionálním rozvojem učitelů a řídících pracovníků a závisí na kultuře otevřenosti

3 3 Zlepšování záleží na schopnosti se učit •Efektivní systémy jsou schopny se učit od ostatních •Úspěšné vzdělávací systémy – podrobná analýza a sdílení (příklady dobré praxe, profesionální dialog, informace pro výzkum a mezinárodní srovnávání) •Investice do výzkumu zlepšování vyučování (příklad studie TIMSS v r. 2007)

4 4 Vlády definují širší strategické cíle •Podoba provedení a uvedení do praxe se rozhoduje na místní úrovni •Posun od přísné regulace k rámcové legislativě ve víře, že se lépe vyhoví individuálním a společenským potřebám •Kvalita personálu je klíčová - „kvalita vzdělávacího systému nemůže převyšovat kvalitu učitelů“

5 5 Jakou roli má ČŠI? ust. § 12 odst. 1, 2 a 3; ust. § 174 odst. 1, 2 a 6 Sb., školského zákona ČŠI hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání a šk. služeb s cílem zjistit: Naplnění cílů školské politiky státu Účinnost podpory rozvoje osobnosti dítěte, žáka či studenta

6 6 Postup ČŠI Vyhláška č. 17/2005 Sb., o podrobnějších podmínkách organizace ČŠI • Plán hlavních úkolů (schval. MŠMT) • Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb www.csicr.cz

7 7 •Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a šk. služeb = systém - „osnova“ pro cyklické hodnocení škol = národní hodnotící rámec ČR (úkoly ČŠI, terminologie) •Srovnání oblastí hodnocení - průnik oblastí hodnocení (RVP ZV, vyhláška č.225/2009 Sb.), průnik metod, nástrojů

8 8 Vyhláška upravující VH RVP - oblasti autoevaluace Kritéria hodnocení ČŠI - ve skupinách Podmínky ke vzdělávání Materiální, technické, ekonomické, hygienické podmínky Rovnost příležitostí Předpoklady pro řádnou činnost školy Průběh vzděláváníVýuka, IVP, souladPrůběh vzdělávání, Soulad Podpora žákům, spolupráce,vztahy Spolupráce, klimaPartnerství Výsledky vzděláváníVyučovací hodnoceníVýsledky vzdělávání Řízení školyPráce učitelů, vedeníVedení školy Úroveň výsledkůVýsledky vzděláváníCelkové hodnocení školy Česká školní inspekce

9 9 Čím VH pro ČŠI je? •Podklad pro IČ, zdroj informací spolu s dalšími dokumenty školy (výroční zpráva, ŠVP, školní řád …) •Zkušenosti ČŠI s VH škol a problémy škol s VH zaznamenané v terénu (Výroční zpráva)

10 10 ČŠI neposuzuje formu VH !!! Manažerské hodnocení – zpětná vazba s informacemi o řízených procesech s opatřeními ke změně (cíl – úspěšný žák) „Zrcadlo managementu jakosti“ Hodnocení typu statistický výkaz, výroč. zpráva (nefunkční pedagogické rady)

11 11 Zkušenosti ČŠI s VH škol z terénu Zásadní problémy: •Kritéria (nahodilý účelový výběr, bez kontextu, z různých soustav hodnocení, jednostranné – není podkladem pro strategii zlepšení školy) •Různá interpretace stejných dat •Preferování podmínek před výsledky

12 12 Souhrnná zjištění ČŠI •šk. rok 2005/2006– ojediněle ucelený systém zpětné vazby, pocity, názory ředitele, statistika, součást výroční zpráva – nevýrazný, pomalý rozvoj VH, externí „Testy“ (5)

13 13 Česká školní inspekce Účinnost VH (v %) v druzích škol 2005/2006 Zpětná vazba a cíle školy Silné a slabé str. školy Účinky opatření Slouží ŠVP Ovlivňuje DVPP Ovlivňuje strategii školy Opatření ředitele MŠ9617199 1. st. ZŠ 231041612611 2. st. ZŠ 87030324 SŠ25412169

14 14 Školní rok 2007/2008 •Co obsahuje vlastní hodnocení ve ŠVP? •Jak škola využívá výstupy z vlastního hodnocení? „Školy začaly brát VH na zřetel a začaly přemýšlet o jeho účincích“

15 15 Česká školní inspekce Ukazatel pro využití VH v ŠVP (v %) (2007/2008) MŠZŠ Škola má oblasti VH 6186 Škola má cíle VH 7080 Škola má kritéria VH 5171 Škola má nástroje VH 6183 Škola má časový plán VH (VH v ŠVP) 5975

16 16 Česká školní inspekce Ukazatel VH v ŠVP (%) (2007/2008) MŠZŠSŠ plněčástečněplněčástečněplněčástečně VH slouží pro zvyšování kvality vzdělávání 582375127513 VH - podklad pro výroč. zprávu 68147412779 Podklad pro opatření ke zvyšování kvality školy 641978138013

17 17 Projekt efektivní autoevaluace škol (SICI) •Autoevaluace není cílem •Cílem je změna a zlepšení •Přiměřená externí podpora (rovnováha) •Vzdělávací standard - efektivita přijatých opatření v rámci VH

18 18 Děkuji za pozornost Kontakty: martin.prochazka@csicr.cz tel: 220 611 002 fax: 220 611 693


Stáhnout ppt "1 Vlastní hodnocení škol z pohledu České školní inspekce Mgr. Martin Procházka, Středočeský inspektorát 2. prosince 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google