Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderový audit • nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace • orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderový audit • nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace • orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady."— Transkript prezentace:

1 Genderový audit • nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace • orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady její činnosti • zahrnuje analýzu personálních a institucionálních bariér • cíl: zlepšování výkonnosti organizace (zvýšení kvality pracovního prostředí, snížení fluktuace…)

2 Cíle genderového auditu • navrhnout firmám konkrétní realizovatelné změny, které jim umožní dosáhnout pokroku v oblasti prosazování genderové rovnosti v praxi • identifikovat dobré praktiky • motivovat zaměstnavatele k uplatňování principu genderové rovnosti • prosazovat genderovou rovnost na trhu práce

3 Konkrétní přínosy pro zaměstnavatele • zlepšení spokojenosti a loajality zaměstnaných • zvýšení výkonnosti a efektivity práce • pozitivní atmosféra v pracovním týmu • zlepšení motivace zaměstnaných • pozitivní vliv na stabilitu zaměstnanců a zaměstnankyň (snížení fluktuace) • snižování nákladů na nábor nových pracovníků a pracovnic • ztotožnění zaměstnance či zaměstnankyně s vykonávanou prací • integrace životních rolí zaměstnaných • lepší pozice v oblasti získávání lidských zdrojů • společenská prestiž, dobrá pověst firmy • v dlouhodobém horizontu zvýšení zisků

4 Struktura genderového auditu 1.širší rámec prosazování genderové rovnosti = společenský, politický a ekonomický kontext, ve kterém organizace funguje a který strukturuje její aktivity 2.institucionální kontext = cíle organizace, jak explicitní tak i implicitní, související s prosazováním genderové rovnosti, a jejich zohlednění v personální politice 3.organizační kultura = normy a hodnoty socializace v rámci organizace, které souvisí s prosazováním genderové rovnosti 4.otevřenost genderové problematice = vnímání a prosazování genderové problematiky uvnitř organizace

5 Metody – co může zaměstnavatel očekávat? • analýza dokumentů a statistik – základní, ověřitelné odpovědi na některé z klíčových otázek, zároveň̌ poslouží jako východisko pro vedení rozhovorů • dotazníkové šetření – doplňující informace od zaměstnanců/kyň • rozhovory s vedením organizace a personálním odd. • fokusní skupina se zaměstnanci/zaměstnankyněmi

6 Výstupy – co z auditu pro zaměstnavatele vzejde? • závěrečná zpráva – základ pro jakékoliv následné kroky či opatření ze strany organizace • zpětná vazba – vhodnou formou je například uspořádání semináře, na kterém jsou vedení i zaměstnanci/kyně organizace seznámeni s metodikou, průběhem a závěry genderového auditu i s doporučeními, jak lépe uplatňovat strategii genderového mainstreamingu

7 • problémy pod povrchem • vyšší vertikální segregace, než jak je vnímána • nízká míra povědomí o problematice RP • zesměšňování tématu (zejm. ze strany vedoucích pracovníků/ic) Co může genderový audit odkrýt?

8 • v návaznosti na závěrečnou zprávu lze pro organizaci vypracovat i akční plán • akční plán = strategický dokument, který: 1.mapuje a pojmenovává problémy ve vztahu k rovnosti žen a mužů 2.stanovuje měřitelné cíle, kterých chce organizace/podnik dosáhnout v oblasti rovnosti žen a mužů 3.definuje konkrétní strategie a aktivity pro naplnění cílů Vypracování akčního plánu

9 Děkuji za pozornost! Veronika Šprincová sprincova@padesatprocent.cz


Stáhnout ppt "Genderový audit • nástroj pro vyhodnocování prosazování genderové rovnosti na úrovni organizace • orientován spíše na organizaci jako takovou než na dopady."

Podobné prezentace


Reklamy Google