Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderový audit ve společnosti CertiCon a.s.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderový audit ve společnosti CertiCon a.s."— Transkript prezentace:

1 Genderový audit ve společnosti CertiCon a.s.
CertiCon je česká soukromá IT společnost, která se zabývá vývojem a testováním SW na zakázku především pro zahraniční klienty. V současné době máme 137 FT zaměstnanců, z toho pouze 16 žen (cca 11% - v ČR v IT průměr 13,3% ). Mgr. Alice Kulišová Vedoucí odd. lidských zdrojů

2 Důvody pro uskutečnění genderového auditu
Ověření genderové citlivosti ve společnosti Návrhy možných zlepšení v oblasti dodržováním rovných příležitostí Odhalení firemní kultury Analýza HR procesů Rovné příležitosti v zacházení se zaměstnanci Firemní kultura a atmosféra ve firmě, důležitá je spokojenost zaměstnanců, aby nedocházelo k vysoké fluktuaci HR procesy: nastavení vzdělávání, přístup k benefitům atd.

3 Fáze genderového auditu
Přesvědčení vedení i zaměstnanců o přínosu g. auditu Seznámení auditorky se společností (HR) Analýza firemních dokumentů Rozhovory s vedením Fokusní skupiny Schůzka s HR, informace o organizační struktuře, velikosti společnosti, o průběhu a očekávání atd. Předpisy, nařízení, interní dokumenty – jejich jazyková správnost, náznaky nerovného zacházení, zakotvenost flexibility v pracovním procesu atd. Uzavřené skupiny do 10 osob, kde se pod vedením auditorky otevřeně diskutovalo na různá témata Finanční ředitel, technický ředitel (90 podřízených), manažerka provozu a administrativy - vše samozřejmě anonymní, důležitá je důvěra a také to, aby se zaměstnanci nebáli mluvit otevřeně před kolegy

4 Fokusní skupiny v CertiConu
Zaměstnankyně Zaměstnanci žijící v domácnosti s malými dětmi Projektoví manažeři / team leadeři Témata: nábor a odchody zaměstnanců, flexibilní formy práce, přístup ke vzdělávání, atmosféra ve společnosti, odměňování a benefity Hlavními tématy jejich pohled na jejich postavení ve firmě a spokojenost se statusem, diskriminace/sex obtěžování Hlavní témata flexibilní formy práce, benefity Hlavní témata jejich pohled na zacházení se zaměstnanci a firemní kulturu

5 Výsledky genderového auditu
Prezentace výstupní zprávy vedení a diskuze nad doporučeními auditorky Prezentace vybraných výsledků auditu všem zaměstnancům Náprava některých nedostatků HR procesů. Po předání výstupní zprávy z auditu, prezentace výsledků vedení Diskuze: Např: změna vnitřních předpisů, zavedení Etického kodexu, zavedení náborových statistik, zavedení sick days Debata nad zjištěnými nedostatky (např. Zaměstnanci si stěžovali, že není rovný přístup ke vzdělávacím kurzům. Nicméně se ukázalo, že ve skutečnosti byl problém v to, že zaměstnanci neznají firemní předpisy, které jasně definují postup, jak požádat o další vzdělávání.) Na celofiremním meetingu HR prezentovalo výsledky auditu spolu s řešeními sporných otázek přijatými vedením firmy. Všem zaměstnancům nebyly prezentovány výsledky detailně (některé sporné body raději nezmiňovat – např. nezavedení sick days), jiné připomínky zaměstanců naopak vysvětlit (např. způsob rozdělování odměn není náhodný, postup je stanoven v předpisech a zaměstnanec je povinen tyto předpisy/procesy znát) Nedostatky HR procesů: diskriminační jazyk v náborových inzerátech

6 Přínosy gendrového auditu
Zaměstnanci získali povědomí o rovných příležitostech Připomenutí firemních předpisů a procesů Otevřela se diskuze s vedením nad dříve opomíjenými tématy Zaměstnanci kladně hodnotili zájem vedení firmy o jejich názory a připomínky Přínos pro HR: odhalení oblastí, kde je prostor pro další rozvoj Gender byl pro většinu zaměstnancům pojmem nic neříkajícím, možná až s negativním podtextem (feminismus). Audit byl zaměřen nejen na rovnost mezi pohlavími, ale i mezi zaměstnanci na různých úrovních hierarchie, na stejné mzdy a příležitosti ke vzdělávání nebo k benefitům. Mnoho nespokojenosti plynulo z nevědomosti zaměstnanců Audit odkryl témata, která kolovala firmou mezi zaměstnanci, ale nedostala se k vedení firmy (např. způsob rozdělování čtvrtletních bonusů). Psychologický dopad – zaměstnanci vidí zájem vedení o to, aby se ve firmě cítili dobře. HR může pracovat např. na rozvoji interní komunikace a lepším povědomí zaměstnanců o HR procesech

7 Děkuji za pozornost a dávám prostor pro Vaše otázky


Stáhnout ppt "Genderový audit ve společnosti CertiCon a.s."

Podobné prezentace


Reklamy Google