Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderový audit v praxi. Struktura prezentace •Proč genderový audit? •Kontextová analýza regionu •Firma a její zadání pro GA •Klíčová zjištění •Navrhovaná.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderový audit v praxi. Struktura prezentace •Proč genderový audit? •Kontextová analýza regionu •Firma a její zadání pro GA •Klíčová zjištění •Navrhovaná."— Transkript prezentace:

1 Genderový audit v praxi

2 Struktura prezentace •Proč genderový audit? •Kontextová analýza regionu •Firma a její zadání pro GA •Klíčová zjištění •Navrhovaná opatření

3 Proč genderový audit? Snaha o dosažení rovného postavení mužů a žen ve firmě vede mj. k: •integraci životních rolí zaměstnaných •zlepšení motivace, výkonnosti, spokojenosti a loajality zaměstnaných •snižování nákladů na nábor nových pracovníků/pracovnic •společenské prestiži, dobré pověsti podniku •v dlouhodobém horizontu navýšení zisků

4 Kontextová analýza regionu •Auditorský tým vstupuje do firmy s povědomím o situaci v regionu –zaměstnanost –množství předškolních zařízení na počet obyvatel –dopravní infrastruktura –vzdělanost –Konkurence •Důležité pro získání souvislostí při GA

5 Kontextová analýza Důležité info pro náš tým: •Společnost s vysokým profilem porodnosti •Špatná dostupnost předškolních zařízeních •Nízká zaměstnanost •Podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel je podpůměrný → Vzdělání a nedostupnost MŠ je velkým problémem v kraji (specifický dopad na ženy – systematicky nemožný návrat na trh práce)

6 Typ auditované společnosti •Výrobní společnost s centrálou v zahraničí •Více než 500 zaměstnanců/-kyň •Předpoklad HR manažera: –ve firmě není zásadní problém, ale velký zájem o výsledek auditu (ověření stavu) –předběžná identifikace oblastí s možným potenciálem pro zlepšení (zadání)

7 Zadání genderového auditu •Zlepšení pracovního prostředí žen (zejména zaměstnaných v přímé výrobě v dělnických profesích) •Udržování kontaktu se ženami na mateřské dovolené, plánování návratu •Zpracování realizovatelného plánu zlepšení postavení žen a jejich spokojenosti ve firmě

8 Hlavní sledované indikátory •Přijímání pracovních sil •Zastoupení mužů a žen napříč firemní strukturou •Hodnocení, odměňování a kariérní postup •Vzdělávání a benefity •Slaďování práce a osobního života •Pracovní prostředí a vztahy •Management mateřské a rodičovské dovolené •Propouštění a odchod pracovních sil •Firemní kultura

9 Klíčová zjištění auditu problematické oblasti •Inzerce •Nedostatečná informovanost zaměstnanců/-kyň o vypisování interních výběrových řízeních •Absence jasných pravidel propuštění na nejnižších výrobních pozicích ( propouštění dle osobních preferencí) •Nátlak na těhotné ženy, aby odešly dříve na nemocenskou a došlo tak ke snížení početního stavu na pracovišti (možnost většího výdělku pro jiné) – vytváření atmosféry strachu •Nevyvážené zastoupení pohlaví napříč hierarchií (ženy dělnice, vedení mužské)

10 Klíčová zjištění auditu problematické oblasti •Nestrukturované vzdělávání u dělnických pozic (ad hoc, dle uvážení nadřízené/ho). U některých lidí podezření, že je jim zamezováno v získávání dalších kvalifikací. •„Nespravedlivé“ finanční hodnocení u dělnických pozic – kolektivní •Absence managementu MD a RD – mizivá návratnost žen z MD zpět, téměř žádná komunikace se ženami na MD. •Velmi obtížné slaďování pracovního a rodinného života (směny). •Nedostatečné množství sociálních zařízení pro dělnice (2 záchody na celou továrnu, žádná sprcha, bez klimatizace).

11 3 oblasti s největším potenciálem rozvoje •vyrovnávání počtu žen a mužů zastoupených na různých typech pozic na různé úrovni firemní hierarchie (evidence náboru/rozvojový plán) •zlepšování situace rodičů pracujících v přímé výrobě prostřednictvím podpory slaďování pracovního a soukromého života •zavedení managementu mateřské a rodičovské dovolené

12 Klíčová doporučení •Neutrální inzerce (přechylování pozic). •Zajistit lepší informovanost mezi zaměstnanci/-kyněmi o konaných výběrových řízeních. •Nastavit jednoznačně transparentní pravidla firemní politiky, která by byla dostupná všem (propuštění/ hodnocení) + větší míra kontroly dodržování korektnosti procesů. •Doplňování stavů na jednotlivých typech a úrovních pozic tak, aby bylo volné místo obsazeno osobou, která přispěje k vyváženosti hierarchie firmy.

13 Klíčová doporučení •Implementace rozvojových plánů pro zaměstnance a zajištění rovného přístupu ke vzdělání. •Rozvoj a implementace Managementu MD a RD (komunikace, systematický monitoring a plánování odchodu na MD/RD, zajistit vzdělávání a rekvalifikaci již v průběhu MD/RD). •Slaďování – dotace na hlídání dětí (i s ohledem na množství žen ve firmě), zavést jednosměnný provoz, firemní školka. •Zajištění lepšího zázemí ve výrobní sekci (klimatizace, funkční sprcha, vybudování dalších sociálních zařízení).


Stáhnout ppt "Genderový audit v praxi. Struktura prezentace •Proč genderový audit? •Kontextová analýza regionu •Firma a její zadání pro GA •Klíčová zjištění •Navrhovaná."

Podobné prezentace


Reklamy Google