Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nabídka personálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nabídka personálních služeb"— Transkript prezentace:

1 Nabídka personálních služeb
Ing. Olga Marečková Mobile: WWW:

2 Nabídka personálních služeb
Odpovídá výkon zaměstnanců představám a cílům Vaší firmy? Chcete být firmou s motivovanými zaměstnanci a jasně nastavenými pravidly v požadavcích zaměstnavatele na výkon práce? Odpovídají procesy řízení lidských zdrojů potřebám Vaší firmy? Chcete se vyhnout zbytečným průtahům s inspektorátem práce? Chcete, aby podniková kultura byla vizitkou Vaší firmy? Máte zajištěn kvalitní personální servis a podporu? Potřebujete podporu v řešení personálních záležitostí?

3 Struktura nabídky personálních služeb
Personální audit Organizační struktura, organizační řád Analýza pracovních pozic, popisy pracovních funkcí Hodnocení zaměstnanců Výběr zaměstnanců Odměňování zaměstnanců Benefity pro zaměstnance Identifikace vzdělávacích potřeb Kolektivní vyjednávání Kariérní růst a adaptace Pracovně právní vztahy Pracovní doba a doba odpočinku Pracovní řád Předávání zkušeností Programy outplacementu

4 Výhody Nabídka obsahuje všechny klíčové personální procesy, které jsou předmětem personálního řízení ve firmě. Nabídka je flexibilní a je možné vybrat jednotlivý proces dle aktuální potřeby firmy. Součástí nabídky je komplexní personální audit, jehož výsledkem je doporučení změn a další kroky k dosažení požadovaného cíle. Personální audit poskytne zaměstnavateli ucelený pohled na efektivitu fungování personálních procesů ve firmě. Externí konzultant má objektivní pohled, nezatížený interními vztahy, možnost srovnání a zavedení best practice. Zvolením spolupráce s „ externím konzultantem“ firma ušetří nemalé náklady na měsíční mzdu a pojištění personálního manažera. Cena za službu je výrazně výhodnější proti nabídkám společností, které poskytují komplexní poradenství s týmem konzultantů (spolupráce s jinými experty jen v případech, kdy je to nezbytně nutné). Personální konzultant disponuje vlastními rozsáhlými praktickými zkušenostmi, vycházejícími z moderních principů řízení lidských zdrojů.

5 Profil personálního konzultanta Ing. Olga Marečková
Dlouholeté zkušenosti s tvorbou a realizací personálních procesů pro malé i velké firmy, např. PARAMO 700 zaměstnanců, Unipetrol Services 200 zaměstnanců, další firmy Skupiny Unipetrol cca 3 tis. zaměstnanců, Spolek pro chemickou a hutní výrobu 800 zaměstnanců. Zkušenosti v oblasti restrukturalizace firem. Práce na projektech v oblasti řízení lidských zdrojů – tvorba katalogů pracovních funkcí, zavádění systému odměňování, benchmarky v oblasti motivace zaměstnanců, tvorba a zavedení systému hodnocení zaměstnanců, tvorba a realizace talent managementu,outplacement personálních procesů. Praktické zkušenosti s nastavením optimalizace procesů v oblasti řízení lidských zdrojů. Praktické zkušenosti se zaváděním změn, jejich komunikací, realizací a zpětnou vazbou. Zkušenosti v oblasti řízení a komunikace ve firmě a nastavováním podnikové kultury. Zkušenosti v oblasti kolektivního vyjednávání, tvorby kolektivních smluv. Znalosti „ každodenní „ problematiky v personální oblasti.

6 Realizace služeb Úvodní schůzka se zákazníkem (zadavatelem), definování problematiky ze strany zadavatele a stanovení cíle. Analýza zadání a návrh postupu provádění jednotlivých etap. Uzavření smlouvy o spolupráci a smlouvy o utajení poskytovaných dat předaných zadavatelem pro poskytování služby v oblasti personálního poradenství. Provedení analýzy a sběr dat je prováděn výhradně ve firmě zadavatele, rovněž komunikace se zaměstnanci zainteresovanými v oblastech, které jsou předmětem smlouvy o spolupráci. Předání písemné zprávy o výsledku analýzy a návrhu dalšího postupu. Zpracování harmonogramu a způsobu realizace. Aktivní podpora při realizaci změn, ověření fungování. V průběhu spolupráce je zadavatel informován o realizaci a plnění zadaných cílů. Veškeré kroky, postupy a materiály jsou písemně dokumentovány a předány dle odsouhlaseného postupu ve smlouvě zadavateli.


Stáhnout ppt "Nabídka personálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google