Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 1 Aktualizace systému ročního hodnocení personálu v Metrostav a.s. Olga Ilovičná vedoucí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 1 Aktualizace systému ročního hodnocení personálu v Metrostav a.s. Olga Ilovičná vedoucí."— Transkript prezentace:

1 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 1 Aktualizace systému ročního hodnocení personálu v Metrostav a.s. Olga Ilovičná vedoucí útvaru personální strategie ilovicna@metrostav.cz

2 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 2 Metrostav a.s. – univerzální stavební společnost člen DDM Group Podniká ve všech oborech stavebnictví: - občanské stavby- bytová výstavba - průmyslová výstavba- dopravní stavby - metro- podzemní stavby - ostatní inženýrské stavby- developerské projekty - rekonstrukce historických objektů Působí na celém území České republiky s těžištěm v Praze a úspěšně proniká i do zahraničí 10 divizí + centrála 21 dceřiných společností a kapitálových účastí Obrat 2004 17 mld. Kč Počet zaměstnanců přes 3400 (z toho cca 60 % THZ)

3 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 3 Aktualizace systému ročního hodnocení personálu 1.Východiska pro aktualizaci 2.Základní principy nových pravidel hodnocení 3.Zavedení změny do firmy

4 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 4 Východiska pro aktualizaci systému hodnocení 1.Systém řízení Metrostav a.s. (změna od r. 2003) 2.Firemní kultura Metrostav a.s. 3.Audit stávajícího systému hodnocení (přednosti a nedostatky): - byl zaměřen více na minulost / méně na budoucnost - absence kvalifikační přípravy hodnotitelů - velký prostor pro formální a subjektivní hodnocení - pasivní úloha hodnoceného zaměstnance 4.10 indikátorů výkonu stavebních společností – mezinárodní studie PricewaterhouseCoopers a praxe ve stavebních, výrobních a projektově řízených společnostech

5 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 5 Východiska pro aktualizaci systému hodnocení 5.Závěry průzkumu spokojenosti zaměstnanců / 2003 6.Zapojení liniových manažerů společnosti do procesu přípravy změny (oponentace návrhu na úrovni cca 80 vedoucích projektů, stavbyvedoucích, mistrů, …) 7.Pilotní ověření na vybrané divizi (cca 320 zaměstnanců v 10 – 12/2004) 8.Vyhodnocení pilotu

6 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 6 Základní principy ročního hodnocení personálu  Cíle ročního hodnocení: - rozvoj zaměstnanců, jejich příprava na budoucnost firmy - podpora vnitrofiremní komunikace - podpora firemní kultury  Předmět hodnocení – osobnostní způsobilosti zaměstnance  Proces hodnocení probíhá od vyšších pozic k nižším  Systémová podpora hodnotitelů  Hodnotící rozhovor = dialog  Hodnoceným je každý zaměstnanec (5 skupin)  Hodnotitelem je vždy stávající přímý nadřízený zaměstnance  List hodnocení – pracovní pomůcka pro přípravu rozhovoru, jeho vedení a záznam závěrů hodnocení (jen 2 stránky)

7 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 7 Hodnocení osobnostních způsobilostí Odborné způsobilosti Zdravotní způsobilosti Osobnostní způsobilosti - Vztah zaměstnance k:  pracovní výkonnosti  kvalitě práce  vnitrofiremní spolupráci  hospodárnosti, ochraně firemního majetku, ŽP, BOZP  rozvoji znalostí a dovedností Základní firemní standardy jednání = firemní požadavky na pracovní jednání zaměstnance (zvlášť pro každou z 5 skupin personálu). Firemní standard = objektivizační a formující prvek. schopnosti, vlastnosti, dispozice a pracovní jednání zaměstnance, rozhodující pro úspěšný výkon práce

8 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 8 OSOBNOSTNÍ ZPŮSOBILOSTI 1.Pracovní výkonnost 2.Kvalita práce 3.Vnitrofiremní spolupráce 4.Rozvoj znalostí a dovedností 5.Hospodárnost, ochrana firemního majetku, péče o ŽP a BOZP Firemní kultura Metrostav a.s. základní hodnoty - přijaté zásady - kodex ZÁKLADNÍ FIREMNÍ STANDARDY JEDNÁNÍ PRO: manažery samostatný odb.personál dělníky mistry administ. techn.personál

9 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 9 Struktura listu hodnocení  Záhlaví – identifikační údaje o hodnoceném a hodnotiteli  Vyjádření zaměstnance - otázky/strukturované odpovědi + možnost volného vyjádření - 1 týden před termínem hodnotícího rozhovoru  Hodnocení úkolů z minulého období (pouze pro THZ)  Hodnocení osobnostních způsobilostí  Významné úkoly pro následující roční období (pouze pro THZ)  Návrh pracovního a kariérového rozvoje zaměstnance  Případné další vyjádření hodnotitele a hodnoceného  Podpisy listu hodnocení (hodnocený, hodnotitel, nadřízený hodnotitele)

10 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 10 List hodnocení – hodnocení osobnostních způsobilostí X X Základní firemní standardy jednání Stanovisko hodnotitele Konkrétní příklady: - co je třeba zlepšit - co zasluhuje uznání

11 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 11 Hodnocení osobnostních způsobilostí 3 úrovňová škála Potřebuje zdokonalit Plní firemní standardy jednání Zasluhuje uznání  Identifikace potřeb ke zdokonalení = základní východisko pro rozvoj zaměstnance.  Plní firemní standardy jednání ≠ průměrnost.  Uznání, ocenění, pochvala = motivace.

12 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 12 1.Vydání příkazu GŘ k provedení hodnocení v daném roce 2.Příprava hodnotitelů-manažerů 3.Příprava hodnocených zaměstnanců 4.Hodnotící rozhovory 5. Zpracování návrhů hodnotitelů - zařazení do přípravy pro personální rezervy - ocenění čestnými tituly - změny pracovního zařazení - změny podmínek odměňování 6.Analýza výsledků hodnocení 7. Plnění závěrů hodnocení (úkolů) Etapy procesu ročního hodnocení

13 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 13 Příprava hodnotitelů Komplexní příprava cca 800 manažerů a mistrů je zajištěna prostřednictvím Školy způsobu řízení a práce Metrostav a.s. T.č. probíhá povinný tematický den pro všechny hodnotitele (8 běhů) - pravidla hodnocení - metodika přípravy a vedení hodnotícího rozhovoru - diskuse - psychologické aspekty vedení rozhovoru - zásady vedení obtížných rozhovorů (práce v menších skupinách)

14 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 14 Analýza výsledků ročního hodnocení 1.Analýza na úrovni pracovního týmu 2.Analýza na úrovni divizí a centrály 3. Souhrnná analýza za společnost - projednání v poradě vedení - zpětná vazba zaměstnancům

15 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 15 Závěr Podpora vedení Hledání a nalezení kompromisů (objektivita a jednoduchost; teorie a praxe; ….) Změna přístupu manažerů k hodnocení podřízených

16 Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 16 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Aktualizace systému ročního hodnocení zaměstnanců Metrostav a.s. 1 Aktualizace systému ročního hodnocení personálu v Metrostav a.s. Olga Ilovičná vedoucí."

Podobné prezentace


Reklamy Google