Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“ - představení projektu Barbora Slavíčková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“ - představení projektu Barbora Slavíčková."— Transkript prezentace:

1 „Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“ - představení projektu Barbora Slavíčková

2 Základní Informace • Příjemce dotace: Zaměstnavatelský svaz IT průmyslu • Registrační číslo: CZ.1.04/3.4.04/88.00180 • Doba realizace projektu je od 1. 11. 2012 do 31. 10. 2014

3 Cíle projektu • informační a osvětové působení na obor technologických a informačních technologií v oblasti problematiky genderu • odbourávání genderových nerovností a slaďování soukromého a pracovního života zaměstnaných • působení na zaměstnavatele/ky v ICT sektoru prostřednictvím dobré praxe

4 Cílová skupina • zaměstnavatelé/ky a zaměstnaní v ICT firmách • HR manažeři/rky zapojených ICT firem, muži či ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh práce nebo pečující o závislého člena rodiny

5 Klíčové aktivity • Celkem 6 • Slouží k naplnění stanovených cílů projektu • Všechny KA jsou zaměřené na práci s lidským potenciálem a jeho efektivním využitím • Orientují se na potřeby zaměstnaných s ohledem na jejich soukromý život

6 1) Vzdělávání HR manažerů/ek v oblasti rovných příležitostí + e-learning • Cílem zvyšování povědomí, odborné zdatnosti a způsobilosti HR manažerů/ek IT firem • HR manažeři/rky firem mají možnost se díky školení seznámit s problematikou zákoníku práce, s fungováním sociálního systému, s připravovanými novinkami ve slaďování rodinného a pracovního života • Forma vzdělávací aktivity bude přednáška/workshop a e-learning.

7 2) Kulaté stoly a konference na téma rovných příležitostí pro ICT průmysl • Slouží k přenosu know-how z praxe při realizaci politiky slaďování ve firmách • Témata kulatých stolů budou reagovat na aktuální otázky ve společnosti v oblasti slaďování • Na konferencích budou přednášet vždy odborníci/ice v oboru, budou prezentovány výsledky pilotních genderových auditů a výsledky analýzy flexibilních forem práce

8 Harmonogram • Vzdělávání HR manažerů/ek • semináře budou probíhat 1x za 2 měsíce (celkem 9) a budou jednodenní, pro max. 10-12 osob • Kulaté stoly pro HR manažery/ky • kulaté stoly budou probíhat 1x za 3 měsíce (celkem 8), pro max. 15-20 HR manažerů/ek IT firem • Konference na téma rovných příležitostí pro ženy a muže • 1x za rok (celkem 2), určeny pro 80-100 osob, pořádání konferencí je předpokládáno i po ukončení projektu

9 3) Genderové audity ve vybraných ICT podnicích + analýza flexibilních forem práce • Genderový audit bude sloužit k pilotnímu ověření uplatnění genderové citlivosti v oblasti IT • Analýza flexibilních forem práce bude studovat současný stav a možnosti flexibilních úvazků pro IT segment • Obě aktivity budou sloužit k získání doporučení a návrhů řešení a k jejich přenosu do praxe

10 4) Zřízení kontaktního místa - Family and Job Friendly Point (FJFP) • Jedná se o pilotní provoz zařízení péče o děti • Tato KA bude realizována v sídle ICT společnosti eBrána, s. r. o., která je partnerem projektu • Odborný/á garant/ka tohoto kontaktního místa se bude zúčastňovat kulatých stolů a konferencí a bude na nich prezentovat výsledky FJFP

11 5) Zřízení a provoz informačního portálu www.zenyamuzivict.cz • Informační portál bude mít propojení na všechny klíčové aktivity projektu • Portál bude interaktivní, tzn., že přispívat do portálu budou moci spolupracující zaměstnavatelé/ky, realizační tým projektu, spolupracující organizace, své náměty a připomínky může zasílat i široká veřejnost a zájemci/kyně o tuto problematiku

12 6) Monitoring a evaluace projektu • Jednotliví/é účastníci/e KA budou požádáni o poskytnutí informací ohledně zastoupení žen a mužů v ICT profesích v jejích firmách, forem flexibilních úvazků a pracovní situace zaměstnanců/kyň na rodičovské dovolené • Situace v těchto podnicích bude monitorována pomocí dotazníků • Úzká spolupráce s FJFP umožní průběžně monitorovat dopady jednotlivých opatření

13 Děkuji za pozornost • Barbora Slavíčková • Genderová expertka • E-mail : slavickova@svaz-it.czslavickova@svaz-it.cz • Tel: 725 146 257 • Podrobnější infromace o projektu: http://www.svaz-it.cz/o-projektu-88.html


Stáhnout ppt "„Slaďování rodinného a pracovního života v ICT průmyslu“ - představení projektu Barbora Slavíčková."

Podobné prezentace


Reklamy Google