Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Evropské sítě NNO Zapojení českých sítí do nich Markéta Kadlecová Síťování nejen genderových NNO 24. ledna 2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Evropské sítě NNO Zapojení českých sítí do nich Markéta Kadlecová Síťování nejen genderových NNO 24. ledna 2008."— Transkript prezentace:

1 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Evropské sítě NNO Zapojení českých sítí do nich Markéta Kadlecová Síťování nejen genderových NNO 24. ledna 2008

2 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Síťování v EU  Od 80. let  Větší pozornost EU společenským, sociálním environmentálním problémům  Využívání neziskového sektoru při tvorbě politik  Asi 120 evropských sítí  Asi 55 % českých NNO zapojeno do zahraničí, i na více sítí  Kvalita spolupráce?

3 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Typologie evropských sítí  Sektorové (oborové) sítě  členstvo: národní NNO  European Womens Lobby  Sítě sítí  Mezioborové, hájí zájmy občanské společnosti  Civil Society Contact Group  Celoevropské sítě  Není národní úroveň  Europen Students Forum

4 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Evropské instituce a evropské sítě I.  Důvody podpory evropských sítí:  řešení demokratického deficitu – přiblížit rozhodování občanům – zvýšit legitimitu, demokratičnost  Evropské sítě – představitelky evropského veřejného mínění a evropské OS  Zastupování specifických skupin a problémů  NNO mají expertízu, znalosti  Zprostředkovávat informace od občanů  Evropské sítě – pomohou budouvat evropské veřejné mínění a evropskou občanskou společnost

5 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Evropské instutice a evropské sítě II.  Konkrétní nástroje podpory:  Zapojování do tvorby politik – nutnost konzultací EK se všemi zainteresovanými stranami  Finanční podpora sítí – nutná reprezentativita  Evropská úroveň  Odborné znalosti  Členská základna ve většině členských států  Nezávislost

6 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Přínos zapojení českých NNO do evropských sítí  Ovlivňování evropských politik  Přístup k informacím  Vzájemná podpora členů a členek  Zlepšení image organizace, legitimity  Navazování kontaktů  Čerpání zkušeností ze zahraničí

7 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Problémy zapojení a spolupráce českých sítí do evropských  Finanční náklady  Lidské zdroje  Jazyková bariéra  Nedostatek kontaktů  Možnost vzdálení se problémům národních organizcí

8 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Zapojení českých sítí nestátních neziskových organizací do evropských sítí  Výzkum České ženské lobby a Zeleného kruhu  04/2007 - 06/2007  Dotazníkové šetření, obsahová analýza, polostrukturované rozhovory,zúčastněné pozorování 1) Jak funguje zapojení českých sítí NNO do evropských sítí? 2) K čemu slouží zapojení českých organizací do evropských sítí? 3) Co omezuje zapojení českých sítí do evropských sítí?

9 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO 1) Jak funguje zapojení českých sítí NNO do evropských sítí?  Komunikace s evropskou sítí  1 člověk  iniciativa z evropské sítě, z ČR pouze výjimečně  Aktivita  závisí na dopadu na ČR  české sítě – využívání služeb evropských sítí  evropské sítě – národní NNO zvyšují legitimitu  malá aktivita v rámci evropských sítí  Informace  především z EU, ne obráceně – otázka reprezentativnosti  elektronicky

10 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO 2) K čemu slouží zapojení českých organizací do evropských sítí?  Národní či evropská úroveň  hlavní motivace – práce na národní úrovni  české sítě neovlivňují prostřednictvím evropské sítě politiky EU  lobbování – spíše samostatně než prostřednictvím sítě  Přínosy  zisk informací  vzájemná podpora členů  výměna zkušeností, kontaktů, dobré praxe  ovlivňování evropských politik

11 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO 3) Co omezuje zapojení českých sítí do evropských sítí?  Omezení  Finanční prostředky, malá kapacita  Odlišnost problémů  Malý zájem českých sítí podílet se na dění v evropské síti – spíše vlastní udržitelnost  Nedůvěra mezi českými NNO  Malá znalost fungování sítě  Spokojenost  Některým NNO situace vyhovuje, jiné se chtějí více zapojit, především do evropského dění

12 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Celková zjištění  České sítě – primární aktivita v ČR  Povědomí o spolupráci s evropskou sítí se liší v závislosti na funkci osoby v sítí  Jiná funkce sítí než dle EK – ne most mezi občany a institucemi, hlavně odborné znalosti  Členské organizace – poskytují síti především legitimitu – síť vykonává činnost sama

13 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Doporučení  Provést výzkumy v jiných státech EU, především postsocialistických, případně předefinovat úlohu sítí v EU  Pro sítě:  Profesionalizovat se  Formalizovat komunikaci s evropskou sítí  Strategické plánování  Spolupracovat se sítěmi z postsocialistických státu – prosadit se více v evropské síti  Budovat povědomí o struktuře a činnosti evropských sítí a kontakty

14 Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Děkuji za pozornost Kontakt: marketa.kadlecova@clovekvtisni.cz


Stáhnout ppt "Markéta Kadlecová: Evropské sítě NNO Evropské sítě NNO Zapojení českých sítí do nich Markéta Kadlecová Síťování nejen genderových NNO 24. ledna 2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google