Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%"— Transkript prezentace:

1 Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%

2 Oblasti a metody Zavádění směrnic, nařízení a doporučení orgánů EU do české legislativy, v tomto směru jak lobování tak monitoring stavu. Osvětová činnost, výklad legislativy EU, soulad nebo střet s českou legislativou. Určování odpovědností jednotlivých státních složek za zavádění, implementaci a hodnocení legislativy týkající se rovnosti žen a mužů. Hodnocení dopadů legislativních aktů na prosazování rovnosti.

3 Oblasti a metody Vytváření české roadmap pro rovnost žen a mužů, zejména v oblastech, kde prosazování rovnosti pokulhává (rovnost v politickém zastoupení, diskriminace na trhu práce, domácí násilí atd.) dle vzoru European Roadmap for Equality of Men and Women 2006-2010, který vydala Evropská komise.

4 Oblasti a metody Facilitace síťování organizací občanské společnosti, působících v oblastech relevantních pro lidská a ženská práva. Využívání synergického potenciálu ČŽL pro posílení pozic a vlivu aktérů v oblasti rovnosti. Společná projektová činnost, společné mediální výstupy. Komunikace s dalšími ženskými organizačními sítěmi (v ČR, regionálně, na evropské úrovni a globálně). Zastupování směrem k EWL a obráceně, veškerá komunikace s EWL a plnění požadavků na spolupráci. Pravidelné setkávání.

5 Oblasti a metody Zavádění prvků afirmativní akce v oblasti politického zastupování. Osvětová činnost o nutnosti zvýšení podílu žen na rozhodovacích procesech. Lobování u političek a politiků, nátlak na politické strany, analýza volebních programů, pomoc ženám, které chtějí být politicky činné.

6 Oblasti a metody Prosazování ženské různorodosti z pohledů multikulturních a náboženských odlišností (migrantky, žadatelky o azyl, menšinová náboženství). Inicializace petičních aktivit v relevantních oblastech. Medializace otázek důležitých pro rovnost, informační kampaně, tiskové konference, tiskové zprávy, propagace základních hodnot a pravidel pro nastolení rovnosti, komunikace s tiskem, atd.

7 Priority V současné době ČŽL tvoří 21 členských organizaci, které si takto stanovily priority, dle šetření Gender Studies a dle relevance daných priorit : 1.Spolupráce mezi českými ženskými organizacemi, formulace společných stanovisek a pozic. 2.Medializace důležitých otázek, popřípadě nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí. 3.Lobování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek.

8 Priority 3. Spolupráce s českou exekutivou a její monitoring. 3. Uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální rozdíly. 6. Osvětová činnost 7. Monitoring evropské legislativy, podávání zpětné vazby v rámci ČR i EU, kritika aktivit EU a ČR nevstřícných k RP 7. Spolupráce se zahraničními ženskými organizacemi 7. Podpora akcí v EU jako byl Evropský rok RP a jejich reflexe 10. Zavádění prvků afirmativní akce v oblasti politického zastupování v ČR, lobování u politiků a političek, nátlak na politické strany, analýza volebních programů, pomoc ženám, které chtějí být politicky činné

9 Aktivity Síťování Synergie Lobování Fundraising

10 Síťování, synergie Synergický princip: využívání potenciálů společných cílů a stanovisek. Servisní úloha: shromažďování a distribuce relevantních informací z českého a EU prostředí. Spolupráce s EWL Zastřešující funkce – poskytování větší relevance a vlivu

11 Fundraising Priority členských organizací v projektové činnosti: Síťování ženských neziskových organizací Lobování Přímé aktivity směrem k veřejnosti (osvěta, PR ČŽL) Medializace, mediální/PR kampaně Právní expertízy Vytvoření webovských stránek Spolupráce s EWL

12 Velikost a personální otázky 2-4 úvazky V případě získání grantu: Koordinátor/ka, účetní, PR, právník/čka, fundraiser/ka, asistent/ka, administrátivní síla, IT a web master. Kontrola zaměstnanců dle projektového nastavení – harmonogramy, indikátory, měsíční zprávy, supervize (dočasně zvolená zastupitelka ČŽL), zprávy zaměstnanců.

13 Velikost a personální otázky V případě nezískání grantu po dubnu 2008: Rotační princip v základní administrativní a organizační činnosti (dobrovolnice, stážistky, přispívání na činnost osoby na DPP nebo ŽL) Omezování se na fundraising Kontaktovat fundraisingové agentury

14 Překážky Nedostatek zdrojů Kapacita a potřeby jednotlivých členských organizací Funkčnost a závaznost rozhodování při stávající velikosti a v případě rozšiřování

15


Stáhnout ppt "Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%"

Podobné prezentace


Reklamy Google