Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%"— Transkript prezentace:

1 Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%

2 Forma  Občanské sdružení – svaz sdružení  Registrace na MV ČR – prosinec 2007  Na základě smlouvy o součinnosti sdružení jako platforma českých ženských organizací a fyzických osob  Řádné členství – právnické osoby; přidružené členství – fyzické osoby  Orgány: valná hromada, předsedkyně a místopředsedkyně

3 Cíle  Lobování a prosazování zájmů žen v ČR v (nejen) evropském kontextu.  Monitoring evropské legislativy a politických aktivit členů evropského parlamentu a dalších orgánů EU z pohledu rovných příležitostí žen a mužů.  Participace na činnosti EWL.  Spolupráce mezi českými ženskými organizacemi, formulace společných stanovisek, spolupráce s českou exekutivou a zahraničními ženskými organizacemi.  Shromažďování expertních stanovisek.  Poradenská, publikační a osvětová činnost.  Fundraising

4 Oblasti a metody  Zavádění směrnic, nařízení a doporučení orgánů EU do české legislativy, v tomto směru jak lobování tak monitoring stavu.  Osvětová činnost, výklad legislativy EU, soulad nebo střet s českou legislativou.  Určování odpovědností jednotlivých státních složek za zavádění, implementaci a hodnocení legislativy týkající se rovnosti žen a mužů.  Hodnocení dopadů legislativních aktů na prosazování rovnosti.

5 Oblasti a metody  Vytváření české roadmap pro rovnost žen a mužů, zejména v oblastech, kde prosazování rovnosti pokulhává (rovnost v politickém zastoupení, diskriminace na trhu práce, domácí násilí atd.) dle vzoru European Roadmap for Equality of Men and Women 2006-2010, který vydala Evropská komise.  Facilitace síťování organizací občanské společnosti, působících v oblastech relevantních pro lidská a ženská práva.

6 Oblasti a metody  Využívání synergického potenciálu ČŽL pro posílení pozic a vlivu aktérů v oblasti rovnosti. Společná projektová činnost, společné mediální výstupy.  Komunikace s dalšími ženskými organizačními sítěmi (v ČR, regionálně, na evropské úrovni a globálně).  Zastupování směrem k EWL a obráceně, veškerá komunikace s EWL a plnění požadavků na spolupráci. Pravidelné setkávání.

7 Oblasti a metody  Zavádění prvků afirmativní akce v oblasti politického zastupování. Osvětová činnost o nutnosti zvýšení podílu žen na rozhodovacích procesech.  Lobování u političek a politiků, nátlak na politické strany, analýza volebních programů, pomoc ženám, které chtějí být politicky činné.

8 Oblasti a metody  Prosazování ženské různorodosti z pohledů multikulturních a náboženských odlišností (migrantky, žadatelky o azyl, menšinová náboženství).  Inicializace petičních aktivit v relevantních oblastech.  Medializace otázek důležitých pro rovnost, informační kampaně, tiskové konference, tiskové zprávy, propagace základních hodnot a pravidel pro nastolení rovnosti, komunikace s tiskem, atd.

9 Priority V současné době ČŽL tvoří 21 členských organizaci, které si takto stanovily priority, dle šetření Gender Studies a dle relevance daných priorit (prvních deset): 1. Spolupráce mezi českými ženskými organizacemi, formulace společných stanovisek a pozic. 2. Medializace důležitých otázek, popřípadě nedostatků spojených s otázkou rovných příležitostí. 3. Lobování a prosazování zájmů všech dívek a žen žijících v ČR v evropském kontextu, tedy včetně zájmů žen z marginalizovaných a sociálně vyloučených skupin, žen z etnických a národnostních menšin a žen cizinek/migrantek. 4. Spolupráce s českou exekutivou a její monitoring.

10 Priority 5. Uznání a prosazování rozmanitých hodnot a potřeb žen s ohledem na jejich kulturní, národnostní, etnickou, náboženskou, sociální a sexuální rozdíly. 6. Osvětová činnost. 7. Monitoring evropské legislativy, podávání zpětné vazby v rámci ČR i EU, kritika aktivit EU a ČR nevstřícných k RP. 8. Spolupráce se zahraničními ženskými organizacemi 9. Podpora akcí v EU jako byl Evropský rok RP a jejich reflexe. 10. Zavádění prvků afirmativní akce v oblasti politického zastupování v ČR, lobování u politiků a političek, nátlak na politické strany, analýza volebních programů, pomoc ženám, které chtějí být politicky činné.

11 Budoucnost  Síťování  Synergie  Lobování  Fundraising

12 Síťování, synergie  Synergický princip: využívání potenciálů společných cílů a stanovisek  Servisní úloha: shromažďování a distribuce relevantních informací z českého a EU prostředí  Spolupráce s EWL  Zastřešující funkce – poskytování větší relevance a vlivu

13 Fundraising Priority členských organizací v projektové činnosti:  Síťování ženských neziskových organizací  Lobování  Přímé aktivity směrem k veřejnosti (osvěta, PR ČŽL)  Medializace, mediální/PR kampaně  Právní expertízy  Vytvoření webovských stránek  Spolupráce s EWL

14 Velikost a personální otázky Nutné personální zajištění : 2- 4 úvazky V případě získání grantu:  Koordinátor/ka, účetní, PR, právník/čka, fundraiser/ka, asistent/ka, administrátivní síla, IT a web master.  Kontrola zaměstnanců dle projektového nastavení – harmonogramy, indikátory, měsíční zprávy, supervize (dočasně zvolená zastupitelka ČŽL), zprávy zaměstnanců.

15 Velikost a personální otázky V případě nezískání grantu po dubnu 2008:  Rotační princip v základní administrativní a organizační činnosti (dobrovolnice, stážistky, přispívání na činnost osoby na DPP nebo ŽL)  Omezování se na fundraising  Kontaktovat fundraisingové agentury

16 Kontaktní údaje Česká ženská lobby Plzeňská 846/66 150 00 Praha 5 Tel: 257 216 170, 775 058 228 info@padesatprocent.cz www.czlobby.cz


Stáhnout ppt "Strategie vývoje České ženské lobby (ČŽL) Selma Muhič Dizdarevič Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií UK pro Fórum 50%"

Podobné prezentace


Reklamy Google