Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Genderové rozpočtování v právním řádu ČR a EU JUDr.Kristýna Outlá Tomáš Křivka 17.10.2007 Liberec.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Genderové rozpočtování v právním řádu ČR a EU JUDr.Kristýna Outlá Tomáš Křivka 17.10.2007 Liberec."— Transkript prezentace:

1 Genderové rozpočtování v právním řádu ČR a EU JUDr.Kristýna Outlá Tomáš Křivka 17.10.2007 Liberec

2 Definice Genderové rozpočtování je uplatněním gender mainstreamingu v rozpočtovacím procesu. Myslí se tím zhodnocení rozpočtů z hlediska genderu, při němž se na všech stupních rozpočtového procesu bere ohled na otázku pohlaví s cílem prosazování rovnosti žen a mužů.

3 Gender a pohlaví PohlavíGender je obtížné změnit rozdíly (dáno narozením) historicky i napříč kulturami politika odpovídá na rozdíly v oblastech spojených s fyzickým tělem genderová identita je určována společností genderové role se mění v závislosti na historii a společnosti politika odpovídá na genderové stereotypy a tradiční genderové role nebo se snaží je změnit

4 Historie 1984 – Austrálie 1995 – 4. světová konference OSN o ženách – Pekingská akční platforma 1995 - Rada Evropy - Skupina specialistů na genderový mainstreaming 2003 – Rada Evropy – Skupina specialistů na genderové rozpočtování

5 Smysl transformovat finanční a rozpočtovou politiku v souladu s cíli vedoucími k dosažení rovnosti žen a mužů kvantitativní a kvalitativní zhodnocení rozpočtů podle pohlaví a zároveň také uplatnění a začlenění hlediska genderu do celého rozpočtového procesu

6 Genderově sensitivní rozpočet 50:50 – ne! 2 různé rozpočty – ne! potřeby a zájmy jednotlivců z odlišných sociálních skupin

7 Kritéria Rovnost – genderové rozpočtování zajistí rovný přístup k prostředkům veřejných rozpočtů na straně výdajů. Transparentnost - průhledné rozdělování prostředků veřejných rozpočtů zajišťuje, aby byly spravedlivě vydávány. Odpovědnost - rovný přístup jak mužů, tak i žen k prostředkům veřejných rozpočtů výrazně zvyšuje odpovědnost jak za jejich vydávání, tak za jejich získávání. Účelnost - rozdělování prostředků veřejných rozpočtů s ohledem na rovnost mužů a žen je jedním z důležitých předpokladů při určování, kam a za jakým účelem budou prostředky vloženy.

8 Evropská unie 2000 – na programu EU SES - čl. 2 a 3 odst. 2 – rovné zacházení pro ženy a muže (obdobně čl. 13, 141/4 nebo 23/1 Charty) 1996 - Komise - nový přístup k otázce rovného zacházení pro muže a ženy

9 Evropská unie 2003 - zpráva Výboru pro práva žen a rovné příležitosti Evropského parlamentu (A5-0214/2003) rezoluce Evropského parlamentu o gender budgetingu – tvorba veřejných rozpočtů z genderového hlediska (2002/2198(INI)) 2003 - poradní výbor Komise pro rovné příležitosti žen a mužů - stanovisko

10 Evropská unie 2007 – rezoluce EP o Plánu pro dosažení rovného postavení žen a mužů 2006 – 2010 (2006/2132/(INI)) Nařízení Rady 1922/2006 - Evropský institut pro rovnost žen a mužů (Vilnius)

11 Právní úprava v ČR Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení vnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

12 Právní úprava v ČR Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí Podzákonné právní předpisy –vyhláška č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků –vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě

13 Rada kraje

14 Krajské zastupitelstvo

15 Děkuji vám za pozornost.


Stáhnout ppt "Genderové rozpočtování v právním řádu ČR a EU JUDr.Kristýna Outlá Tomáš Křivka 17.10.2007 Liberec."

Podobné prezentace


Reklamy Google