Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Integrovaný systém kvality v dalším profesním vzdělávání KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Liberec, 13.11.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Integrovaný systém kvality v dalším profesním vzdělávání KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Liberec, 13.11.2008."— Transkript prezentace:

1 Integrovaný systém kvality v dalším profesním vzdělávání KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Liberec, 13.11.2008

2 Jak chápat kvalitu v dalším vzdělávání?  Kvalita je obvykle chápána jako splnění nebo překročení požadavků a očekávání všech zainteresovaných stran (účastníků, zaměstnavatelů, lektorů, manažerů VI, státu, krajů) s důrazem na zákazníka  Je dána stupněm splnění vzdělávacích cílů a především výsledky, kterých bylo dosaženo ve vzdělávací činnosti  Tři oblasti vlivu na kvalitu: organizátor - instituce, lektor, vzdělávací program

3 Různé metody zabezpečování kvality  Hodnocení  Partnerství s uživateli vzdělávacích služeb  Spolupráce v sítích  Modularizace vzdělávání  Inovace a výzkum  Benchmarking  Užívání kvalifikačních a vzdělávacích standardů

4 Různé metody zabezpečování kvality  Certifikace získaných kompetencí  Výběr, hodnocení, další vzdělávání a rozvoj lektorů včetně certifikace jejich kvalifikace  Akreditace vzdělávacích programů  Aplikace standardizovaných nástrojů prokazování kvality (ISO 9001:2000, EduIQ 9001, KVIS, CAF, Q FOR, oborová certifikace IVD)

5 Základní informace o projektu Systémový projekt OP RLZ – 3.3 Realizátor projektu: SSZ MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP ČR, ČIA Doba realizace: 1.1. 2007 – 31.7.2008 www.kvalitavzdelavani.cz

6 Přínosy projektu  Motivace jednotlivců ke zvýšení účasti v DPV  Garance kvality v oblasti DPV pro uživatele služeb DPV  Motivace zaměstnavatelů k většímu využívání a podpoře DPV  Motivace vzdělavatelů (vzdělávacích institucí, lektorů, konzultantů, manažerů DPV) ke zvyšování kvality nabídky vzdělávacích služeb uplatňováním různých nástrojů prokazování a hodnocení kvality

7 Přínosy projektu  Informační a metodická podpora vzdělavatelů (institucí, lektorů) při zavádění efektivních forem a metod DPV  Fungující systém zajišťování kvality DPV, kompatibilní se systémy v zemích EU  Vytvoření podmínek pro ověřování kvalifikací získaných v DPV  Zvýšení povědomí o způsobech zajišťování kvality DPV

8 metodické a organ. zázemí integrovaný systém Řešení kvality dalšího profesního vzdělávání certifikace institucí EduIQ 9001 KVIS certifikace personálu lektor DV manažer DV akreditace programů vzorový model metodika informační podpora informační portál analýzy, koncepce, metodiky, dokumentace, pilotní ověření, legislativní návrhy

9 Výstupy projektu – systém certifikace institucí Analýzy - koncepce - metodiky a dokumentace EduIQ 9001 soubor doporučení při zavádění, zlepšování a auditování systémů managementu kvality VI / Mapa procesů, vzorové směrnice, indikátory monitorování a měření procesů, pilotní příklad Příručky jakosti, vzdělávání manažerů VI, auditorů, posuzovatelů/ KVIS specifický model systému řízení kvality IDPV využívající nástroje sebehodnocení a určený pro certifikaci pilotní ověřování+ akreditace ČIA

10 Výstupy projektu – systém certifikace institucí – model KVIS  K 1 - Poslání instituce a orientace na zákazníka (politika a strategie vzdělávací instituce)  K 2 - Návrh, vývoj a poskytování vzdělávacích programů  K 3 - Hodnocení účastníků vzdělávání a vzdělávacího procesu  K 4 - Management klíčového personálu  K 5 - Infrastruktura (zařízení a vybavení; finanční zdroje); Rozvoj vztahů se subdodavateli  K 6 - Plánování a zavádění opatření pro zlepšování  K 7 - Klíčové výsledky 7 kritérií – minimální standardy + zdroje důkazů

11 Výstupy projektu – systém certifikace lektorů Analýzy Koncepce Metodiky a dokumentace lektor dalšího vzdělávání manažer dalšího vzdělávání pilotní ověřování akreditace ČIA

12 Výstupy projektu – systém akreditace programů Analýza, koncepce + metodiky a dokumentace Návrh systému akreditace programů • 1. Formulář pro žádost o akreditaci vzdělávacího programu • 2. Vzorový standard vzdělávacího programu • 3. Akreditace vzdělávacího programu realizovaného distanční (kombinovanou) formou • 4. Vyjádření k žádosti o akreditaci vzdělávacích programů • 5. Zápis z kontroly dodržování akreditačních podmínek • 6. Rozhodnutí o udělení akreditace Vzdělávací program jako základní kategorie DPV metodický materiál

13 Výstupy projektu - informační podpora

14 Integrovaný systém kvality v DPV

15 Benchmarking systémů kvality DPV v EU  Analýza prostředí, trendů a vize na úrovni EU  Analýza systémů certifikace a akreditace DPV v zemích EU: UK, Belgie, Holandsko, Rakousko, Švýcarsko  Benchmarking vybraných ukazatelů  Příklady dobré praxe: • Modely organizačního, institucionálního, metodického zabezpečení • Legislativa a modely financování Přístupy ke kvalitě v DPV ve vybraných zemích Evropy

16 Výstupy projektu  Příručka pro certifikaci vzdělávací instituce  Příručka pro certifikaci personálu v oblasti DV  Vzdělávací program jako základní kategorie DPV  Modulový vzdělávací program – lektor/manažer DV  Informační portál  Přístupy ke kvalitě v DPV ve vybraných zemích Evropy

17 Děkuji a těším se na spolupráci při implementaci výstupů projektu KVALITA V DALŠÍM PROFESNÍM VZDĚLÁVÁNÍ Miroslava Mandíková NVF mandikova@nvf.cz


Stáhnout ppt "Integrovaný systém kvality v dalším profesním vzdělávání KVALITA V DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ Liberec, 13.11.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google