Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava povolání III Konference Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava povolání III Konference Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava povolání III Konference Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha , Praha

2 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Představení FDV příspěvková organizace MPSV Poslání FDV realizovat a koordinovat aktivity v oblasti dalšího profesního vzdělávání v gesci MPSV tak, aby se tato forma vzdělávání stala standardní a všeobecně uznávanou součástí vzdělávacího systému a života občanů v České republice , Praha

3 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Představení FDV Strategicko-metodická činnost MPSV prostřednictvím FDV vytváří podmínky a mechanizmy pro oblast rozvoje dalšího profesního vzdělávání v gesci MPSV Mezi hlavní cíle FDV v rámci této oblasti patří: spolupodílet se na rozvoji dalšího profesního vzdělávání občanů ČR ve spolupráci s dalšími resorty a odbornými subjekty, působit jako metodický garant pro profesní vzdělávání v gesci MPSV, monitorovat trh práce s ohledem na potřeby pracovních sil v rámci jednotlivých profesí, analyzovat potřeby trhu práce z hlediska dalšího vzdělávání, provádět osvětu a popularizaci dalšího profesního vzdělávání, podílet se na přípravě nového programového období v oblasti dalšího vzdělávání. Příklady projektů: Koordinace profesního vzdělávání jako nástroje služeb zaměstnanosti Národní soustava povolání III , Praha

4 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Představení FDV Výkonná činnost Zahrnuje realizaci konkrétních projektů v návaznosti na koncepční a strategické směřování. Hlavním cílem FDV v rámci této oblasti patří: být realizátorem projektů týkajících se oblasti dalšího profesního vzdělávání Příklady projektů: Stáže ve firmách – vzdělávání praxí Socioekonomické vzdělávání , Praha

5 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Představení FDV Činnosti spojené s poskytováním sdílených služeb FDV nabízí své odborné kapacity a know-how pro potřeby dalších subjektů veřejné správy či soukromého sektoru V této oblasti si FDV klade za cíl zajistit kvalitní a dostatečné personální obsazení tak, aby mohl poskytovat podporu zřizovateli a subjektům veřejné správy v oblastech administrace projektů strukturálních fondů dle jeho aktuálních potřeb , Praha

6 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Představení FDV Partneři FDV chce být plnohodnotným partnerem při rozvoji oblasti dalšího profesního vzdělávání v souladu s požadavky trhu práce a efektivně tak propojit všechny zainteresované skupiny: MPSV a další strategické partnery na centrální úrovni, zaměstnavatele, profesní a další odborné organizace, regiony , Praha

7 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Národní soustava povolání III Projekt sleduje dokončení tvorby a aktualizace Národní soustavy povolání a její využití v praxi Jeho stěžejním momentem bude kompletace popisů povolání ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti , Praha

8 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Národní soustava povolání – klíčové aktivity Dokončení katalogu Správa a aktualizace metodiky vytvořené v rámci NSP II Úpravy metodiky a nová metodika provázání NSP a NSK Tvorba jednotek práce Schvalování a společenská garance (projednání s odpovědnými ministerstvy a zástupci zaměstnavatelů) Správa informačního systému a databází , Praha

9 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Národní soustava povolání – klíčové aktivity Evaluace systému (Vytvoření systému ověřování kvality výstupů a jeho pilotní ověření) Vytvoření systému jakosti a hodnotících standardů Systém údržby Ověření budoucích výstupů z NSP III - nastavení procesu validace výstupů po věcné a metodické stránce , Praha

10 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Národní soustava povolání – klíčové aktivity Využití NSP v praxi uživatelské nástavby současného systému se zaměřením na: -zaměstnavatele -zájemce a uchazeče -zprostředkovatelé práce Implementace číselníku do JDZ (jednotné datové základny) MPSV s obousměrnou komunikací Ověření funkčnosti uživatelských nástaveb na vzorku uživatelů , Praha

11 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Nástavba pro zaměstnavatele Popisy pracovních náplní Tvorba katalogů prací Klasifikace pro účely odměňování Pro tvorbu kompetenčních modelů Pro určování kvalifikačních struktur prací a kvalifikace zaměstnanců Hlášení volných míst Zpětná vazba na katalog NSP , Praha

12 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Nástavba pro zájemce a uchazeče Nástroje pro kvalifikační diagnostiku Propojení na portál vzdělání a práce, EU DAT, MPSV, ÚP Poradenství v oblasti volných pracovních míst a osobního rozvoje , Praha

13 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Nástavba zprostředkovatelé - AP Komplexní pohled na trh práce Pohled na nabídku volných míst Reportovací nástroj o činnosti AP , Praha

14 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Nástavba ÚP Komplexní pohled na trh práce Pohled na nabídku volných míst Vyhodnocení kompetencí potenciálního uchazeče Stanovení možnosti dokvalifikování uchazeče (rekvalifikace) Párování uchazečů a volných míst , Praha

15 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Národní soustava povolání – klíčové aktivity Návrh možnosti legislativního a institucionálního ukotvení NSP Součástí tohoto návrhu bude zajištění odpovědného správce NSP, který zajistí aktualizaci a jednání s partnery zapojenými do údržby NSP. Úkolem správce je prosazování NSP jako definice jednotek práce do vzdělávacího procesu ve školách a dalším vzdělávání (např. rekvalifikace) Jedním z hlavních úkolů je zajistit, aby se rozvoj Národní soustavy kvalifikací odvíjel od požadavků definovaných v NSP , Praha

16 Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, Praha 7 Děkuji vám za pozornost. Mgr. Šárka Poláková , Praha


Stáhnout ppt "Národní soustava povolání III Konference Národní soustava povolání - moderní nástroj světa práce Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha."

Podobné prezentace


Reklamy Google