Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úloha sektorových rad v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání 28.2.2008.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úloha sektorových rad v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání 28.2.2008."— Transkript prezentace:

1 Úloha sektorových rad v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání 28.2.2008

2 Sektorové rady – reprezentant zaměstnavatelů (současný stav) Projekt MPSV – Národní soustava povolání Sektorové rady – zájmové sdružení zaměstnavatelů Reprezentativnost potvrzuje konsorcium zřizovatelů podle zakázky z projektu NSP Náplň činnosti zaměřena na posuzování struktury povolání, posuzování obsahu povolání, posuzování standardů,…

3 Sektorová rada – právní zakotvení § 1 vyhlášky č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání V Národní soustavě kvalifikací se vedle údajů uvedených v zákoně uvádějí další údaje o dílčích kvalifikacích: 1) datum schválení, změny nebo zrušení kvalifikačního standardu a hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace, 2) subjekt nebo subjekty, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace nebo jeho změny, z řad •profesních komor, •zájmových a profesních sdružení, •organizací zaměstnavatelů, •odborných společností, •sdružení právnických osob, které vykonávají činnost školy nebo školského zařízení podle zvláštního právního předpisu, nebo •reprezentace vysokých škol, zastoupených v sektorových radách, které se podílely na přípravě návrhu kvalifikačního nebo hodnotícího standardu dané dílčí kvalifikace nebo jeho změny, …

4 Sektorové rady a Národní soustava kvalifikací Projekt NSK (I) – sektorové rady 1.generace Projekt NSK II  Sektorová rada - záruka, že dílčí kvalifikace i standardy DK jsou v souladu se zájmy zaměstnavatelů a upotřebitelné na trhu práce  Vymezení dílčích kvalifikací (i vyšších úrovní vzdělání)  Příprava návrhů standardů (nebo jejich úpravy) před předložením do sektorových rad  Podíl na ověřování návrhu standardů  Posouzení návrhů standardů v sektorových radách  Vydávání doporučujícího stanoviska ke schválení •Každá sektorová rada bude prostřednictvím expertů z hospodářské sféry vytvářet a aktualizovat standardy dílčích kvalifikací. •Každá sektorová rada provede prostřednictvím expertů z hospodářské sféry revizi hodnotících standardů zpracovaných v projektu NSK I.

5 Členění dílčích kvalifikací Problémy ve vymezení dílčích kvalifikací  Vzor zedník (sádrokartonář)  Vzor automechanik  Vzor potápěč  Vzor výtahář

6 Příprava standardů Popis kvalifikačního a dílčího standardu Standardy - dodržení zásad zákona a vyhlášky Dodatkové informace + hodnotící listy + osvědčení Důraz na podrobnosti v hodnotícím standardu (odkazy na normy, učební texty,..)

7 Sektorové rady a autorizující orgány Zabezpečení kvality ověřování a uznávání dílčích kvalifikací Podíl sektorových rad při autorizaci AO Kontrola zkouškové činnosti AO Podíl na metodice pro provádění zkoušek dílčích kvalifikací Periodické vyhodnocování kontroly zkouškové činností AO

8 Podpora z projektu ESF Projekt Národní soustava kvalifikací II  Vymezení dílčích kvalifikací (do maturitní úrovně, popř. vyšší)  Příprava návrhů standardů (nebo jejich úpravy) před předložením do sektorových rad  Podíl na ověřování návrhu standardů  Posouzení návrhů standardů v sektorových radách  Vydávání doporučujícího stanoviska ke schválení Podpora střešních organizací zaměstnavatelů  Svaz průmyslu a dopravy  Hospodářská komora  Agrární komora, … Organizační a finanční zajištění (NÚOV)

9 Děkuji za pozornost jaromir.krejci@msmt.cz


Stáhnout ppt "Úloha sektorových rad v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání 28.2.2008."

Podobné prezentace


Reklamy Google