Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava povolání a úloha Sektorových rad

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava povolání a úloha Sektorových rad"— Transkript prezentace:

1 Národní soustava povolání a úloha Sektorových rad

2 Obsah prezentace Informace o VZ NSP II
Metodická pravidla tvorby katalogu NSP Financování členů SR v rámci VZ NSP II Úkoly Sektorových rad v rámci VZ NSP II

3 Informace o VZ NSP II

4 Popis světa práce v ČR Východisko - Kartotéka typových pozic (KTP)
internetová databáze (modul ISTP) vytvářená jednotlivými experty trhu práce od roku 1999 v gesci MPSV Národní soustava povolání (NSP) otevřená, veřejně dostupná databáze povolání, typových pozic a menších jednotek práce reálný odraz situace na trhu práce - vytvářena Sektorovými radami počátek tvorby NSP v rámci veřejné zakázky NSP I, realizované 2007–2008 v gesci MPSV východisko pro tvorbu Národní soustavy kvalifikací (NSK) vytváří se s souladu s Evropským rámcem kvalifikací (EQF) Pokračování tvorby a aktualizace NSP v rámci veřejné zakázky NSP II

5 Název VZ Zadavatel VZ Dodavatel VZ Doba realizace VZ Udělení licence
„Rozvoj národní soustavy povolání a Sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování RLZ v ČR“ - NSP II (dále VZ NSP II) Zadavatel VZ Ministerstvo práce a sociálních věcí VZ NSP II je součástí projektu MPSV „Rozvoj Národní soustavy povolání a sektorových rad jako nástroje zaměstnavatelů k ovlivňování RLZ v ČR“ Dodavatel VZ Sdružení Svaz průmyslu a dopravy ČR Hospodářská komora ČR TREXIMA, spol. s r.o. Doba realizace VZ 12/2010 –10/2012 Udělení licence Sektorové rady budou pro práci na VZ NSP II licencovány.

6 Aktivity VZ NSP II s vazbou na SR
Rozvoj sítě Sektorových rad rozvoj sítě Sektorových rad (SR) a komunikujících expertů (70% pokrytí trhu práce, 28 SR a 8 expertních týmů, 300 jednání SR a ET) vytvoření udržitelného modelu zastřešení sítě SR – Agentura SR Aktualizace a rozvoj obsahu katalogu NSP tvorba nových jednotek práce a aktualizace stávajících dle potřeb praxe a v souladu s metodikou (nové JP ; revize - 150) vytváření katalogu NSP jako východiska pro tvorbu NSK Pilotní realizace Sektorových dohod identifikace kvalitativních i kvantitativních nedostatků v oblasti LZ v sektoru (sektorové analýzy), navázání komunikace s dalšími subjekty a dosažení dohod v oblasti řešení identifikovaných nedostatků analyticko-prognostické podklady - 6 sektorů, uzavření Sektorové dohody - 4 sektory, realizace Sektorové dohody – 2 sektory Propagace sítě SR a jejich výstupů propagace sítě SR a jejich výstupů směrem k cílovým skupinám VZ

7 Sektorové rady – úkoly v zakázkách
MPSV MŠMT NSP NSK Povolání Typové pozice Menší jednotky práce ÚK (úplné kvalifikace) DK (dílčí kvalifikace) KS KS HS Sektorové dohody ISTP - KTP Zákon č. 179/2006 Sb.

8 Metodická pravidla tvorby katalogu NSP

9 Katalog Národní soustava povolání
veřejně dostupná databáze povolání, typových pozic a menších jednotek práce reálně se vyskytujících na českém trhu práce popis jednotek práce reálně se vyskytujících na českém trhu práce popis podrobných požadavků na výkon práce základním zdrojem pro zpracování informací do NSP je práce SR

10 Význam katalogu NSP Prostor pro vyjádření požadavků světa práce a jejich přenosu na vzdělavatele Východisko pro tvorbu NSK - NSP poskytuje NSK podrobné informace pro tvorbu kvalifikačních a hodnoticích standardů odpovídajících požadavkům trhu práce (NSK navazuje na NSP) Informace pro vzdělavatele - podklad pro tvorbu Rámcových vzdělávacích programů, Školních vzdělávacích programů, obsahu kurzů dalšího vzdělávání, apod. Podklad pro tvorbu strategie LZ a personálních nástrojů ve firmách - kompetenční model, popis pracovních míst, posuzování náročnosti práce, systém odměňování Informace pro veřejnost (žáci, rekvalifikování,apod.) - volba povolání, zvýšení motivace občanů k celoživotnímu učení

11 Základní prvky NSP Povolání (P) soubor souvisejících pracovních činností, vyžadujících soubor kompetencí, vyjadřuje společný kvalifikační základ souvisejících typových pozic a menších jednotek práce Typová pozice (TP) soubor pracovních činností, vycházejících z obvyklé dělby práce, vyžadujících soubor kompetencí, obsahuje např. pracovní činnosti, průměrné výdělky, kompetence, zastřešující povolání a podřízené MJP Menší jednotka práce (MJP) je částí, specializací či průřezovou součástí typových pozic, popisuje specifická úzká zaměření prací existujících na trhu práce MJP popisuje specifická úzká zaměření prací existujících na trhu práce

12 Základní prvky NSP Povolání Typová pozice Menší jednotka práce

13 Třídící kategorie NSP kvalifikační úrovně odborné směry
vertikální členění prvků NSP 8-stupňová klasifikace KÚ stanovení KÚ se provádí porovnáním náročnosti JP s deskriptory deskriptory popisují úrovně znalostí, praktických dovedností a způsobilostí (samostatnost, odpovědnost) kompatibilita s EQF a NSK odborné směry horizontální členění prvků NSP rozdělují jednotky práce z hlediska oboru vykonávaných činností 48 odborných směrů

14 Kompetence – významná složka NSP
Měkké kompetence Odborné kompetence Odborné kompetence obecné Odborné kompetence specifické Měkké kompetence: nezávislé na konkrétní odbornosti, přenositelné a uplatnitelné napříč obory(např. tvořivé myšlení, komunikace, vedení lidí) Odborné kompetence obecné: (průřezové) odborné požadavky, které výhradně nesouvisí s určitou profesí(např. práce na PC) Odborné kompetence specifické: (oborové) odborné požadavky, které souvisí přímo s konkrétní profesí nebo oborem. Zahrnují odborné znalosti a odborné dovednosti (např. orientace v normách a v technické dokumentaci silničních motorových vozidel)

15 Informační systém NSP

16 Obory počátečního vzdělávání
Model vazeb NSP a NSK NSK NSP Povolání Typová pozice Menší jednotka práce Úplné kvalifikace Dílčí kvalifikace Další vzdělávání Jiné formy učení Obory počátečního vzdělávání 1:1 1:1 1:1

17 Financování členů SR v rámci VZ NSP II

18 Financování VZ NSP II Pracovně právní vztah bude se všemi členy SR (včetně předsedy SR) upraven Dohodou o provedení práce (DPP). V rámci VZ NSP II je zaměstnavatelem TREXIMA, spol. s r.o., která bude DPP se členy uzavírat. Dohoda o provedení práce (DPP) bude se členy SR uzavřena na celý kalendářní rok. Výplata odměn bude prováděna čtvrtletně. Členům PS budou dohody vystavovány na období, ve kterém budou zpracovávat pozice. DPP bude členům rozesílána v elektronické podobě a po podpisu ji členové zasílají zpět zaměstnavateli (TREXIMA, spol. s r.o.).

19 Pro financování práce členů SR v rámci VZ NSP II byla stanovena následující pravidla:
Celková výše odměny za tvorbu nové pozice (P,TP,MJP) maximálně Kč Celková výše odměny za aktualizaci pozice maximálně Kč Hodinová sazba pro členy SR/ET/PS 238,- Kč DPP pro členy SR i pro předsedu SR Výkaz práce nebude formalizován

20 Úkoly Sektorových rad v rámci VZ NSP II

21 Souhrn úkolů SR mapování struktury jednotek práce v daném sektoru (dle působnosti SR) a návrh seznamu jednotek práce, které je nutno vytvořit/aktualizovat zpracování struktury a obsahu povolání, typových pozic a menších jednotek práce v daném sektoru, optimální vyjádření kompetencí rozbor profesních a kvalifikačních potřeb v sektoru a návrh struktury kvalifikací v sektoru tvorba kvalifikačních a hodnoticích standardů dílčích kvalifikací pro NSK spolupráce s autorizujícími orgány i autorizovanými osobami v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání aktivní ovlivňování situace na trhu práce v sektoru, regionu nebo v rámci celé ČR prostřednictvím uzavírání Sektorových dohod zapojování dalších odborníků do zpracování úkolů SR propagace činnosti Sektorové rady a výstupů její práce

22 Aktuální úkoly SR Posouzení aktuální struktury pozic v NSP/KTP ( / Termín: dnešní jednání SR Návrh seznamu jednotek práce nově vytvářených a aktualizovaných Termín: Vytvoření harmonogramu práce SR pro NSP II Termín: 4. Vytváření pracovních skupin pro tvorbu jednotek práce v NSP II Termín: průběžně

23 Děkuji Vám za pozornost.
tajemník SR


Stáhnout ppt "Národní soustava povolání a úloha Sektorových rad"

Podobné prezentace


Reklamy Google