Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sektorové rady RNDr. Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sektorové rady RNDr. Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory České republiky."— Transkript prezentace:

1 Sektorové rady RNDr. Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory České republiky

2 Co jsou Sektorové rady? Sektorová rada je sdružení významných reprezentantů zaměstnavatelů, profesních organizací, vzdělavatelů a dalších odborníků na lidské zdroje v daném sektoru či odvětví se záměrem stát se mluvčím a nástrojem zaměstnavatelů při prosazování zájmů sektoru v oblasti lidských zdrojů ve vztahu ke státní správě a vzdělávacím institucím. 2

3 Historie a současnost V Dublinu na mezinárodní HR konferenci prezentují Britové nový přístup – sektorové rady 2005 První sektorová rada v ČR – Lesnictví Projekt Národní soustava kvalifikací (NSK) – zapojení prvních sektorových rad do NSK (stavebnictví, energetika…) Projekt Národní soustava povolání (NSP) – v zadání projektu vytvoření 7 sektorových rad, pro velký zájem zaměstnavatelů jich vzniká Období dlouhého rozhodování – vyhodnocují se dopady Národní soustavy kvalifikací, Národní soustava povolání bez aktivní zpětné vazby, není jasná podpora jednotlivých resortů pro další rozvoj obou systémů 2010 Nastartování projektů Národní soustava kvalifikací 2 a Národní soustava povolání II Aktivní účast zaměstnavatelů, restrukturalizace a změna rolí sektorových rad Začíná v praxi fungovat zákon č. 179/2006 Sb. – téměř 6 tisíc lidí získalo osvědčení o dílčí kvalifikaci

4 Sektorové rady jsou ustaveny v těchto oborech (k ): Sektorová rada pro zemědělství Sektorová rada pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí Sektorová rada pro potravinářství a krmivářství Sektorová rada pro těžbu a úpravu nerostných surovin Sektorová rada pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl Sektorová rada pro dřevozpracující a papírenský průmysl Sektorová rada pro sklo, keramiku a zpracování minerál Sektorová rada pro chemii Sektorová rada pro strojírenství Sektorová rada pro hutnictví, slévárenství a kovárenství Sektorová rada pro energetiku Sektorová rada pro stavebnictví Sektorová rada pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby Sektorová rada pro obchod a marketing Sektorová rada pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch Sektorová rada pro polygrafii, média a informační služby Sektorová rada pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce Sektorová rada pro osobní služby Sektorová rada pro ostatní služby Sektorová rada pro management a administrativu Sektorová rada pro informační technologie a telekomunikace Sektorová rada pro řemesla a umělecká řemesla Sektorová rada pro vyhrazená zařízení Sektorová rada pro elektrotechniku 4

5 Jak to celé funguje? 5

6 Hlavní role sektorových rad monitorování trhu práce a identifikování jeho vývojových trendů a změn deklarování potřeb sektoru zejména ve sféře rozvoje lidských zdrojů aktivní podpora vzdělávání a rozvoje odborných dovedností v sektoru komunikace se státními a vzdělávacími institucemi v zájmu prosazování potřeb sektoru práce na systémech Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací práce na tvorbě a realizaci sektorových dohod 6

7 Strategické cíle sektorových rad  stát se zdrojem informací o trendech rozvoje sektorů a potřebách zaměstnavatelů v sektoru  stát se partnerem orgánů státní správy pro počáteční i další odborné vzdělávání  ovlivňovat obsah, pravidla a vzájemnou komunikaci Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací  být aktérem v tvorbě prostředí pro rozvoj pracovní síly v sektorech (inovační tendence a spolupráce se vzdělávacími zařízeními)  provádět osvětovou činnost o systému uznávání kvalifikací  přispívat k dosažení optimálních poměrů nabídky a poptávky na trhu práce a vzdělávání  komunikovat se vzdělavateli i ověřovateli kvalifikací  iniciovat využívání Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací zaměstnavateli a dalšími účastníky trhu práce 7

8 Důležité pojmy 8 metodika vzniku a fungování sítě sektorových rad Model SR zajišťuje koordinační, řídící a kontrolní činnost sítě sektorových rad Koordinační rada základní dokument sektorové rady určující pravidla jejího fungování Statut SR uskupení uvnitř sektorové rady vytvořené za účelem zastřešení dílčích oblastí v jedné radě Sekce SR výkonné složky sektorových rad pracující na podkladech pro ně Pracovní skupiny SR experti v dané oblasti, kteří posuzují výstupy práce sektorové rady Stvrzovatelé

9 Proč by se měli zaměstnavatelé zapojit do činnosti sektorových rad? Sektorové rady jsou platformou (nástrojem) pro zaměstnavatele, jak dlouhodobě, systematicky ovlivňovat strukturu lidských zdrojů: množství, podobu kvalifikované pracovní síly ve svém sektoru – budou mít ve správný čas, na správném místě, správný počet a správně kvalifikovaných zaměstnanců Posílení flexibility a adaptability pracovní síly na trhu práce Růst konkurenceschopnosti podniků a ekonomiky ČR 9

10 Děkuji Vám za pozornost! RNDr. Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory České republiky 10


Stáhnout ppt "Sektorové rady RNDr. Zdeněk Somr viceprezident Hospodářské komory České republiky."

Podobné prezentace


Reklamy Google