Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb."— Transkript prezentace:

1 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb. 12. 5. 2009 - Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR Rada kvality ČR

2 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Průlomový zákon www.komora.czwww.komora.cz www.nsp.cz www.náro dní-kvalifikace.czwww.nsp.cz 2 Zákon č. 179/2006 Sb. Není důležité jak a kde jsme získali kvalifikaci. Není podstatné, co jsme vystudovali, protože klíčové je, zda práci ovládáme. Ověřování není formální (zkouška). Úplně nové je „kdo může zkoušet“ (autorizovaná osoba/zástupce). Požadavky na zkoušení jsou tvořeny „zdola“.

3 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Sektorové rady www.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz 3 Jsou uskupení, kde se setkávají reprezentanti zejména oborových společenstev za účelem stanovování požadavků praxe na jednotlivé dílčí kvalifikace. Sektorové rady jsou reprezentativní a představují odbornou shodu “nad tím, jaká kvalifikace je požadovaná v praxi a co má obsahovat“. Jsou naplněním principu tvorby kvalifikací „zdola“.

4 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Návrat ke vzdělávacímu procesu www.komora.cz www.nsp.cz www.narodni-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz 4 Umění škol pracovat s dospělými lidmi místo lavic konzultace inspirace „Baťa systém“ růst potřeby manažersky se podílet na rozvoji zaměstnanců motivační stimuly zaměstnavatelů na podporu sebevzdělávání zaměstnanců provázanost interních HR systému se zákonem č. 179/06 Sb. další kreativní řešení

5 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Klienti ověřování www.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz 5 - zejména pro období „druhé kariéry“ - klienti s praxí, bez dokladu o vzdělání - požadavek plnoletosti účastníka zkoušky Jaké zkoušky jsou řešeny podle zákona č. 179/2006 Sb. ? Ty, které nejsou ošetřeny zvláštními předpisy a do úrovně ÚSO. - příklad provázanosti zvláštního předpisu se zákonem č. 179/06 Sb. - bezpečnostní průmysl

6 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Kvalifikační standard vyjadřuje kompetence dílčí kvalifikace. - vazba na povolání - dílčí kvalifikace, které nemají kvalifikaci úplnou Hodnotící standard obsahuje kritéria a způsoby ověřování. Co tvoří dílčí kvalifikaci? www.komora.czwww.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.czwww.nsp.cz 6

7 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání www.narodni-kvalifikace.cz

8 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání

9

10

11

12 Schvalovací procesy dílčích kvalifikací www.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz Zjednodušené schéma postupu -NÚOV (plánování tvorby standardů) -ověření vazby na povolání -tvorba v sektorové radě – v prac. skupinách -sektorová rada schvaluje -vyjádření MPSV (ve vazbě na Národní soustavu povolání) -schválení autorizujícím orgánem -schválení MŠMT a zápis do Národní soustavy kvalifikací (NÚOV) 12

13 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Kdo může ověřovat - autorizace www.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz Udělení autorizace § 9, 13, 14, 15 Fyzická osoba § 10 Právnická osoba/Škola § 11 Autorizovaný zástupce § 12 Zánik a odnětí autorizace § 16 Žádost o udělení autorizace + příslušné doklady a čestná prohlášení 13

14 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Příprava autorizovaných zástupců www.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz 14 Hospodářská komora ČR se stává prvním poskytovatelem vzdělávání autorizovaných osob/zástupců. 4 hodiny legislativa (MŠMT) 4 hodiny legislativa (MŠMT) 3 hodiny BOZP (1+2, Komora BOZP a PO ČR) 3 hodiny BOZP (1+2, Komora BOZP a PO ČR) 2 hodiny Výkon práce autor. osoby 2 hodiny Výkon práce autor. osoby 3 hodiny Praktikum pozn. Zákon 563/2004 Sb. o ped. pracovnících

15 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Přípravná fáze zkoušky – od přihlášky k pozvánce na zkoušku a oznámení zkoušky autorizačnímu orgánu v zákonné lhůtě Průběh zkoušek – podle standardu, dokumentace ze zkoušky, zakončení osvědčením Vypořádání zkoušky – archivace, možnost přezkoumání zkoušky Jak bude vypadat zkouška? www.komora.czwww.komora.cz www.nsp.cz www.narodni-kvalifikace.czwww.nsp.cz 15

16 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Nové prvky v přípravě na zkoušku www.komora.cz www.nsp.cz www.národní-kvalifikace.cz www.komora.czwww.nsp.cz Vzdělávací trh v kontextu zákona č. 179/2006 Sb. -akreditace rekvalifikačních programů s výstupem do Národní soustavy kvalifikací -programy odpovídají hodnotícímu a kvalifikačnímu standardu -audity připravenosti na zkoušku -interaktivní nabídka s podílem samostudia 16

17 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Vyhláška č. 208/2007 Sb. (3) Náležitosti a forma tiskopisu osvědčení § 6

18 HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Děkuji za Váš čas, který jste prezentaci věnovali www.komora.cz www.nsp.cz www.narodni-kvalifikace.cz kvalifikace@komora.cz www.komora.cz www.nsp.cz kvalifikace@komora.cz 18


Stáhnout ppt "HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY - Pevný bod ve světě podnikání Systém ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání podle zákona č. 179/2006 Sb."

Podobné prezentace


Reklamy Google