Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací a role sektorových rad při jejím naplňování Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací a role sektorových rad při jejím naplňování Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací a role sektorových rad při jejím naplňování Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK

2 Národní soustava kvalifikací a role sektorových rad při jejím naplňování Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Hlavní cíl  umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali •ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.)  prvky NSK, jejich obsah a vazby  způsob tvorby a schvalování NSK  procesy uznávání kvalifikací Národní soustava kvalifikací (NSK)

4 Dílčí a úplné kvalifikace Úplná kvalifikace  způsobilost vykonávat určité povolání  zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání •např. instalatér, zahradník, pekař, elektrikář Dílčí kvalifikace  způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění •např. montáž výtahů, sportovní masáž, vazba a aranžování květin příprava studené kuchyně, strážný ÚPLNÁ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE

5 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkoušky Školní vzdělávací programy Kurzy, programy Rámcové vzdělávací programy Národní soustava povolání NSK POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Typové pozice Povolání Praxe,…  každá kvalifikace v NSK má určitou kvalifikační úroveň (1–8) podle Evropského rámce kvalifikací (EQF) NSK – most mezi světem práce a vzděláváním ÚPLNÉ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE

6 Ověřování DK podle standardů Kvalifikační standard  stanovuje, co má držitel kvalifikace umět  je souborem kompetencí Hodnoticí standard  stanovuje, jak ověřit splnění požadavků kvalifikačního standardu  je souborem kritérií a postupů pro zkoušku Autorizované osoby  ověřují dílčí kvalifikace podle hodnoticích standardů Autorizující orgány  věcně příslušná ministerstva  udělují autorizace (oprávnění ověřovat jednotlivé dílčí kvalifikace)

7 NSK a rekvalifikace Vyhláška č. 176/2009 Sb. Pokud pro určité činnosti existuje dílčí kvalifikace:  získá akreditaci MŠMT jen ten kurz, který vede k dílčí kvalifikaci  rekvalifikací může být jen ten kurz, který vede k dílčí kvalifikaci

8 Projekt „Rozvoj a implementace NSK“ Naplňování NSK na trhu práce žádanými kvalifikacemi  vymezení DK do úrovně maturity + nejžádanější DK vyšších úrovní  zpracování standardů pro vymezené kvalifikace  průběžná revize a aktualizace soustavy kvalifikací a jejich standardů  definování vztahů tj. kvalifikace mezi sebou (skládání) s NSP, s EQF Nastavení mechanismů zajišťování kvality  nastavení a ověření mechanismu kontroly činnosti AOs Informační systémy, osvěta a propagace  další rozvoj a aktualizace IS NSK, provázání se souvisejícími systémy  vytvoření systému podpory procesů autorizace a zkoušení  propagace směrem k veřejnosti i k zaměstnavatelům, podpora poptávky

9 Co si slibujeme od sektorových rad? Stanovování  dílčí kvalifikace jsou stanovované podle potřeb trhu práce Tvorba  standardy jsou tvořené nejlepšími odborníky z praxe Záštita  standardy jsou zaštítěné nejvyššími autoritami v odvětví

10 Co projekt NSK2 poskytne SR? Metodická pravidla  projednaná se všemi klíčovými partnery Metodická podpora  na jednáních sektorové rady a jejích pracovních skupin  odborný pracovník NÚOV Odpovídající finanční ohodnocení  členům sektorových rad a jejich pracovních skupin Odpovídající finanční podporu  organizačnímu a MT zabezpečení provozu sektorových rad

11 Procesy v sektorových radách  SR každoročně vymezuje potřebu trhu práce na nové DK  SR průběžně vymezuje potřebu revize již existujících DK  SR ustavuje pracovní skupiny pro tvorbu revizi DK  tvorba a revize standardů probíhá v pracovních skupinách  návrhy standardů jsou projednány a schváleny v SR  NÚOV předkládá standardy k dalším schvalovacím procesům Zástupce NÚOV  je přítomen na jednáních SR a jejich pracovních skupinách •vysvětluje principy a metodická pravidla NSK •zásady procesů plynoucích ze zákona č. 179/2006 Sb. •záležitosti související se vzdělávací soustavou •konzultuje případné nejasnosti

12 Stav NSK a naplňování zákona č. 179/06 Sb. Schváleno dílčích kvalifikacícca 232 Autorizovaných osob cca 245 Vykonaných zkoušekcca 3442  Údaje jsou k 31. 8. 2010

13 Stav v oblasti gastronomie a cestovního ruchu Dosud schváleno v gesci MMR: 28 DK Počet autorizovaných osob: 83 Počet udělených autorizací: 552 Počet realizovaných zkoušek: 347

14 Důležité adresy Informační systém NSK  www.narodni-kvalifikace.cz •jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob Dotazy e-mailem  nsk_info@nuov.cz Děkuji za pozornost

15 Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 Metodika naplňování NSK Metodika NSK  byla konzultovaná se zástupci sociálních partnerů a AOr  prošla rozsáhlým procesem připomínkování  byla přijata pracovní skupinou Národní rady pro kvalifikace  stanovuje postupy a pravidla pro vymezování kvalifikací a tvorbu kvalifikačních a hodnoticích standardů  obsahuje speciální metodické listy pro klíčová témata  bude inovována podle zkušeností z naplňování NSK, zejména ze zkušeností z práce sektorových rad

17 Hlavní principy naplňování NSK NNSK navazuje na Národní soustavu povolání (NSP) – jako celek i její jednotlivé komponenty pprimární je vymezování dílčích kvalifikací vvznikají dle potřeb trhu práce, v návaznosti na typové pozice a menší jednotky práce v NSP nnevznikají rozdělením úplné kvalifikace ppo vytvoření dílčí kvalifikace je řešen vztah k úplným kvalifikacím ppodmínkou pro vznik DK je její uplatnitelnost na trhu práce

18  šíře dílčích kvalifikací může být různá  zásadní je uplatnitelnost dílčí kvalifikace jako celku  nutno zohlednit různou dělbu práce malých a velkých firem •v malé firmě se uplatní spíš univerzálnější pracovníci •ve velké firmě se uplatní specializovanější pracovníci  oba typy dílčích kvalifikací mají své opodstatnění a nevylučují se

19 Hlavní principy naplňování NSK  kvalifikační standard je soubor kompetencí nikoli jen témat •kompetence v sobě zahrnuje nejen znalosti, ale i jejich aplikaci, tedy dovednosti a způsoby chování  maximálně využívat kompetence z adekvátních typových pozic a menších jednotek práce z NSP  jednotlivé kompetence i celé kvalifikace jsou zařazovány do kvalifikačních úrovní podle jednotného popisu těchto úrovní •kompatibilní s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF) •v souladu se zařazením v NSP

20 Hlavní principy naplňování NSK Kritéria ověřování  formulována tak, aby neměla vícerý výklad a neumožňovala výraznější rozdíly v nárocích na zkoušené  stanovují nejen to, co má být ověřováno, ale i jak má vypadat výsledek považovaný za splnění (vše uvést do textu kritéria, nikoli jako samostatný odstavec), např.: •specifikovat činnost (nikoli „žehlit“, ale „vyžehlit sako“) •stanovit žádoucí podobu (vlastnosti) výstupů, příp. parametry, povolené odchylky, normy, které určují produkt, postup apod.  dbát na to, aby se nejednalo o údaje podléhající příliš častým změnám, vyžadujícím příliš časté revize standardů

21 Hlavní principy naplňování NSK Přenositelné kompetence •např. efektivní komunikace, zákaznický přístup, ovládání počítače, angličtina aj.  integrovány do odborných kompetencí  v kritériích ověřování se tato „měkká složka“ musí zohlednit  např. kompetence: „Poskytování informací o pojistných produktech“ má mít v kritériích ověřování zahrnuto např. •„srozumitelně vysvětlit…“ •„přizpůsobit styl jednání sociální a vzdělanostní skupině klienta“ •„naslouchat klientovi a využít to jako zpětnou vazbu pro nabídku“

22 Hlavní principy naplňování NSK Ověřování  mezi způsoby ověřování má prioritu praktické ověřování a ověřování formou komplexně pojatých úloh  písemné ověřování má prioritu před ústním ověřováním Testy a losované otázky  ověřování kvalifikací vyšších úrovní nevystačí s praktickým předváděním, ale musí umožňovat výběrové způsoby ověřování znalostí – testy a losované otázky  tyto způsoby ověřování nesmí být při zkoušce jediné  v HS je třeba stanovit pravidla, která zaručí, že budou plnohodnotně ověřeny všechny kompetence (jsou uvedena v metodice NSK)

23 Hlavní principy naplňování NSK Úplná kvalifikace  způsobilost vykonávat určité povolání  nebude odvozována od oborů vzdělání, ale od povolání a budou s nimi ve vztahu 1:1 Kvalifikační standard úplné kvalifikace  obsahuje kompetence umožňující okamžitě začít vykonávat všechny činnosti v základním rozsahu daného povolání  dávající základy pro postupné osvojení i nejnáročnějších činností v povolání

24 Důležité adresy Informační systém NSK  www.narodni-kvalifikace.cz •jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob Dotazy e-mailem  nsk_info@nuov.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací a role sektorových rad při jejím naplňování Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK."

Podobné prezentace


Reklamy Google