Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací"— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací
a role sektorových rad při jejím naplňování spustit Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK spustit

2 Národní soustava kvalifikací
a role sektorových rad při jejím naplňování Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

3 Národní soustava kvalifikací (NSK)
Hlavní cíl umožnit občanům, aby jim mohly být uznávány skutečné znalosti a dovednosti, bez ohledu na to, jakou cestou je získali ve škole, v kurzu, praxí, sebevzděláváním Zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání (179/2006 Sb.) prvky NSK, jejich obsah a vazby způsob tvorby a schvalování NSK procesy uznávání kvalifikací 3

4 Dílčí a úplné kvalifikace
způsobilost vykonávat určité povolání zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání např. instalatér, zahradník, pekař, elektrikář Dílčí kvalifikace způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více činností, které dávají možnost pracovního uplatnění např. montáž výtahů, sportovní masáž, vazba a aranžování květin příprava studené kuchyně, strážný ÚPLNÁ KVALIFIKACE DÍLČÍ KVALIFIKACE 4

5 NSK – most mezi světem práce a vzděláváním
Národní soustava povolání NSK POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ÚPLNÉ KVALIFIKACE Rámcové vzdělávací programy Typové pozice Povolání Školní vzdělávací programy Typové pozice DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Typové pozice Zkoušky DÍLČÍ KVALIFIKACE Kurzy, programy Praxe,… každá kvalifikace v NSK má určitou kvalifikační úroveň (1–8) podle Evropského rámce kvalifikací (EQF) 5

6 Ověřování DK podle standardů
Kvalifikační standard stanovuje, co má držitel kvalifikace umět je souborem kompetencí Hodnoticí standard stanovuje, jak ověřit splnění požadavků kvalifikačního standardu je souborem kritérií a postupů pro zkoušku Autorizované osoby ověřují dílčí kvalifikace podle hodnoticích standardů Autorizující orgány věcně příslušná ministerstva udělují autorizace (oprávnění ověřovat jednotlivé dílčí kvalifikace) 6

7 NSK a rekvalifikace Vyhláška č. 176/2009 Sb.
Pokud pro určité činnosti existuje dílčí kvalifikace: získá akreditaci MŠMT jen ten kurz, který vede k dílčí kvalifikaci rekvalifikací může být jen ten kurz, který vede k dílčí kvalifikaci 7

8 Projekt „Rozvoj a implementace NSK“
Naplňování NSK na trhu práce žádanými kvalifikacemi vymezení DK do úrovně maturity + nejžádanější DK vyšších úrovní zpracování standardů pro vymezené kvalifikace průběžná revize a aktualizace soustavy kvalifikací a jejich standardů definování vztahů tj. kvalifikace mezi sebou (skládání) s NSP, s EQF Nastavení mechanismů zajišťování kvality nastavení a ověření mechanismu kontroly činnosti AOs Informační systémy, osvěta a propagace další rozvoj a aktualizace IS NSK, provázání se souvisejícími systémy vytvoření systému podpory procesů autorizace a zkoušení propagace směrem k veřejnosti i k zaměstnavatelům, podpora poptávky 8

9 Co si slibujeme od sektorových rad?
Stanovování dílčí kvalifikace jsou stanovované podle potřeb trhu práce Tvorba standardy jsou tvořené nejlepšími odborníky z praxe Záštita standardy jsou zaštítěné nejvyššími autoritami v odvětví

10 Co projekt NSK2 poskytne SR?
Metodická pravidla projednaná se všemi klíčovými partnery Metodická podpora na jednáních sektorové rady a jejích pracovních skupin odborný pracovník NÚOV Odpovídající finanční ohodnocení členům sektorových rad a jejich pracovních skupin Odpovídající finanční podporu organizačnímu a MT zabezpečení provozu sektorových rad

11 Procesy v sektorových radách
SR každoročně vymezuje potřebu trhu práce na nové DK SR průběžně vymezuje potřebu revize již existujících DK SR ustavuje pracovní skupiny pro tvorbu revizi DK tvorba a revize standardů probíhá v pracovních skupinách návrhy standardů jsou projednány a schváleny v SR NÚOV předkládá standardy k dalším schvalovacím procesům Zástupce NÚOV je přítomen na jednáních SR a jejich pracovních skupinách vysvětluje principy a metodická pravidla NSK zásady procesů plynoucích ze zákona č. 179/2006 Sb. záležitosti související se vzdělávací soustavou konzultuje případné nejasnosti

12 Stav NSK a naplňování zákona č. 179/06 Sb.
Schváleno dílčích kvalifikací cca Autorizovaných osob cca Vykonaných zkoušek cca 3442 Údaje jsou k

13 Stav v oblasti gastronomie a cestovního ruchu
Dosud schváleno v gesci MMR: 28 DK Počet autorizovaných osob: 83 Počet udělených autorizací: 552 Počet realizovaných zkoušek: 347

14 Děkuji za pozornost Důležité adresy Informační systém NSK
jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob Dotazy em Děkuji za pozornost

15 Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

16 Metodika naplňování NSK
Metodika NSK byla konzultovaná se zástupci sociálních partnerů a AOr prošla rozsáhlým procesem připomínkování byla přijata pracovní skupinou Národní rady pro kvalifikace stanovuje postupy a pravidla pro vymezování kvalifikací a tvorbu kvalifikačních a hodnoticích standardů obsahuje speciální metodické listy pro klíčová témata bude inovována podle zkušeností z naplňování NSK, zejména ze zkušeností z práce sektorových rad 16

17 Hlavní principy naplňování NSK
NSK navazuje na Národní soustavu povolání (NSP) – jako celek i její jednotlivé komponenty primární je vymezování dílčích kvalifikací vznikají dle potřeb trhu práce, v návaznosti na typové pozice a menší jednotky práce v NSP nevznikají rozdělením úplné kvalifikace po vytvoření dílčí kvalifikace je řešen vztah k úplným kvalifikacím podmínkou pro vznik DK je její uplatnitelnost na trhu práce

18 Hlavní principy naplňování NSK
šíře dílčích kvalifikací může být různá zásadní je uplatnitelnost dílčí kvalifikace jako celku nutno zohlednit různou dělbu práce malých a velkých firem v malé firmě se uplatní spíš univerzálnější pracovníci ve velké firmě se uplatní specializovanější pracovníci oba typy dílčích kvalifikací mají své opodstatnění a nevylučují se

19 Hlavní principy naplňování NSK
kvalifikační standard je soubor kompetencí nikoli jen témat kompetence v sobě zahrnuje nejen znalosti, ale i jejich aplikaci, tedy dovednosti a způsoby chování maximálně využívat kompetence z adekvátních typových pozic a menších jednotek práce z NSP jednotlivé kompetence i celé kvalifikace jsou zařazovány do kvalifikačních úrovní podle jednotného popisu těchto úrovní kompatibilní s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF) v souladu se zařazením v NSP

20 Hlavní principy naplňování NSK
Kritéria ověřování formulována tak, aby neměla vícerý výklad a neumožňovala výraznější rozdíly v nárocích na zkoušené stanovují nejen to, co má být ověřováno, ale i jak má vypadat výsledek považovaný za splnění (vše uvést do textu kritéria, nikoli jako samostatný odstavec), např.: specifikovat činnost (nikoli „žehlit“, ale „vyžehlit sako“) stanovit žádoucí podobu (vlastnosti) výstupů, příp. parametry, povolené odchylky, normy, které určují produkt, postup apod. dbát na to, aby se nejednalo o údaje podléhající příliš častým změnám, vyžadujícím příliš časté revize standardů

21 Hlavní principy naplňování NSK
Přenositelné kompetence např. efektivní komunikace, zákaznický přístup, ovládání počítače, angličtina aj. integrovány do odborných kompetencí v kritériích ověřování se tato „měkká složka“ musí zohlednit např. kompetence: „Poskytování informací o pojistných produktech“ má mít v kritériích ověřování zahrnuto např. „srozumitelně vysvětlit…“ „přizpůsobit styl jednání sociální a vzdělanostní skupině klienta“ „naslouchat klientovi a využít to jako zpětnou vazbu pro nabídku“

22 Hlavní principy naplňování NSK
Ověřování mezi způsoby ověřování má prioritu praktické ověřování a ověřování formou komplexně pojatých úloh písemné ověřování má prioritu před ústním ověřováním Testy a losované otázky ověřování kvalifikací vyšších úrovní nevystačí s praktickým předváděním, ale musí umožňovat výběrové způsoby ověřování znalostí – testy a losované otázky tyto způsoby ověřování nesmí být při zkoušce jediné v HS je třeba stanovit pravidla, která zaručí, že budou plnohodnotně ověřeny všechny kompetence (jsou uvedena v metodice NSK)

23 Hlavní principy naplňování NSK
Úplná kvalifikace způsobilost vykonávat určité povolání nebude odvozována od oborů vzdělání, ale od povolání a budou s nimi ve vztahu 1:1 Kvalifikační standard úplné kvalifikace obsahuje kompetence umožňující okamžitě začít vykonávat všechny činnosti v základním rozsahu daného povolání dávající základy pro postupné osvojení i nejnáročnějších činností v povolání

24 Děkuji za pozornost Důležité adresy Informační systém NSK
jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob Dotazy em Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací"

Podobné prezentace


Reklamy Google