Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice Konference ke kvalitě a uznávání neformálního vzdělávání 12. prosince 2007 Bratislava.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice Konference ke kvalitě a uznávání neformálního vzdělávání 12. prosince 2007 Bratislava."— Transkript prezentace:

1 Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice Konference ke kvalitě a uznávání neformálního vzdělávání 12. prosince 2007 Bratislava – Slovenská republika Mgr. Jakub Stárek

2 POŽADAVKY TRHU PRÁCE KVALIFIKACE POČÁTEČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Zkou š ky DÍLČÍ KVALIFIKACE Typov é pozice Š koln í vzd ě l á vac í programy Typov é pozice Kurzy, programy Povol á n í R á mcov é vzd ě l á vac í programy Ú PLN É KVALIFIKACE Praxe,… D Í L ČÍ KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE Národní soustava kvalifikací – most mezi světem práce a vzděláváním Výchozí model

3 Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání  Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání - účinnost od 1.8.2007  Nabídka systémového nástroje pro celoživotní učení  Základní principy  Národní soustava kvalifikací  Kvalifikační a hodnotící standardy  Autorizované osoby  Organizace zkoušek  Uznávání výstupů pro účely praxe i studia PRO 129 ZDRŽ. 6 PROTI 0

4 Autorizace  Autorizace - oprávnění fyzické nebo právnické osoby ověřovat způsobem vymezeným v příslušném hodnotícím standardu dosažení odborné způsobilosti fyzické osoby vymezené v příslušném kvalifikačním standardu dílčí kvalifikace  Kompetence za provádění autorizace mají ministerstva dle věcné působnosti  proces autorizace podléhá správnímu řádu - zahajuje se na základě písemné žádosti  na udělení autorizace má žadatel právní nárok, splní-li všechny podmínky stanovené tímto zákonem pro udělení autorizace

5 Od uznávání k ověřování Uznávání - portfolio I. Uznávání – dle standardu či kreditů II. Ověřování - otevřený standard III. Ověřování – pevný standard IV.

6 DÍLČÍ KVALIFIKACE Ú PLN É KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE D Í L ČÍ KVALIFIKACE Způsobilost vykonávat určité povolání; zpravidla odpovídá určitému oboru vzdělání. Zedník, Zahradník Automechanik Způsobilost vykonávat určitou pracovní činnost nebo více pracovních činností, které dávají možnost pracovního uplatnění. Omítkář Zhotovitel zateplovacích systémů Kamnář, krbař Ovocnář Školkař Vazač a aranžér květin Mechanik pneusevisu Základníprvky NSK Základní prvky NSK

7 Standardy NSK Stanoví, co je třeba pro získání příslušné kvalifikace umět Kvalifikační standard  Posuzování pojetí a obsahu kvalifikačních standardů dílčích kvalifikací je velmi významnou příležitostí pro uplatňování požadavků zaměstnavatelů.

8 Standardy NSK  Kritéria musí umožňovat jednoznačné ověření, zda zkoušený má příslušnou kompetenci  Je třeba zvažovat i reálnost ověření jak z hlediska technického, tak ekonomického  Posoudit navrhované požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob (+ návrhy a doplnění)  Posoudit navrhované požadavky na materiálně technické zabezpečení (+ návrhy a doplnění) Stanoví kritéria a postupy pro ověřování požadavků kvalifikačního standardu Hodnotící standard

9 Národní soustava kvalifikací Přehled kvalifikací celostátně uznávaných v České republice. Podrobný popis požadavků na jednotlivé kvalifikace umožňující jejich uznávání podle zákona č.179/2006 - důležité jsou skutečné znalosti a dovednosti, nikoliv způsob jejich získání. Zprávy 18.6. 2007 Důležité adresy - řešitelské stránky projektu NSK, informace o projektu, změna hesla v SSU, systém spravující uživatele (SSU). řešitelské stránky projektu NSK informace o projektuzměna hesla v SSUsystém spravující uživatele (SSU) Skupiny kvalifikací úplnédílčí Doprava a spoje Ekologie a ochrana životního prostředí Elektrotechnika, telekomunikace, výpočetní technika Gastronomie, hotelnictví a cestovní ruch Hornictví a hornická geologie Kožedělná a obuvnická výroba Obchod Osobní a provozní služby Polygrafie a zpracování papíru Potravinářství a potravinářská chemie Stavebnictví, geodézie a kartografie Strojírenství a strojírenská výroba Technická chemie a chemie silikátů Textilní výroba a oděvnictví Umění a užité umění Zemědělství a lesnictví Zpracování dřeva Vstup do informačního systému NSK www.narodni-kvalifikace.cz www.narodni-kvalifikace.cz

10 Inspirace z britského modelu: SSC‘s – Sector Skills Councils. Požadavky na obsah pozic, povolání a kvalifikací - Posuzování kvalifikačních a hodnotících standardů - Doporučení k autorizacím Britský model sektorových rad

11 Příprava standardů Data platná k 23.10.2007 DK se zpracovanými návrhy KS320 DK se zpracovanými návrhy HS315 DK schválené sektorovými radami158 DK schválené MŠMT57

12 Naplňování NSK Data platná k 11/2007  MŠMT schválilo 2 sady standardů 6.8.2007 a 6.11.2007  Celkem schváleno 57 standardů DK pro 10 ÚK  2 resorty – MMR (2 ÚK) MZE (8 ÚK)  V procesu schvalování jsou standardy MD (3 DK pro 1 ÚK – železniční standardy)  V procesu vypořádávání připomínek ke standardům jsou standardy MPO (4 ÚK – stavební standardy)

13 Naplňování zákona Autorizace a zkoušky  MMR – 2 autorizované osoby (pro dalších 10 žádostí probíhá schvalovací řízení)  MZE – 5 autorizovaných osob Všechny jsou PO – školy (státní, soukromé)  7.12.2007 proběhla první zkouška DK sommeliér a DK barman – úspěšně!

14 Kontroverzní a praktické otázky při tvorbě zákona  Definice  složitost a novost terminologie  provázanost mezi počátečním a dalším vzděláváním  provázanost mezi vzděláváním a trhem práce  Osvědčení o dílčí kvalifikaci – dokument podobný vysvědčení z formálního vzdělávání  Výše úhrady za provedení zkoušky (byznys nebo veřejná služba)

15 Výhled  Návrhy na úpravu zákona  Legalizace sektorových rad  Termíny konání zkoušek (agrotechnické lhůty)  Správní poplatky  Osvědčení není archiválií  Propojení NSK s EQF

16 Děkuji Vám za pozornost. Mgr. Jakub Stárek jakub.starek@msmt.cz


Stáhnout ppt "Ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání v České republice Konference ke kvalitě a uznávání neformálního vzdělávání 12. prosince 2007 Bratislava."

Podobné prezentace


Reklamy Google