Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK doplněné a upravené vydání Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK doplněné a upravené vydání Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK doplněné a upravené vydání Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Metodika naplňování NSK Metodika NSK  byla konzultovaná se zástupci sociálních partnerů a AOr  prošla rozsáhlým procesem připomínkování  byla přijata pracovní skupinou Národní rady pro kvalifikace  stanovuje postupy a pravidla pro vymezování kvalifikací a tvorbu kvalifikačních a hodnoticích standardů  obsahuje speciální metodické listy pro klíčová témata  bude inovována podle zkušeností z naplňování NSK, zejména ze zkušeností z práce sektorových rad

3 Hlavní principy naplňování NSK  NSK navazuje na Národní soustavu povolání (NSP) – jako celek i její jednotlivé komponenty  primární je vymezování dílčích kvalifikací vznikají dle potřeb trhu práce, v návaznosti na typové pozice a menší jednotky práce v NSP  nevznikají rozdělením úplné kvalifikace  po vytvoření dílčí kvalifikace je řešen vztah k úplným kvalifikacím  podmínkou pro vznik DK je její uplatnitelnost na trhu práce

4 Hlavní principy naplňování NSK  šíře dílčích kvalifikací může být různá  zásadní je uplatnitelnost dílčí kvalifikace jako celku  nutno zohlednit různou dělbu práce malých a velkých firem v malé firmě se uplatní spíš univerzálnější pracovníci ve velké firmě se uplatní specializovanější pracovníci  oba typy dílčích kvalifikací mají své opodstatnění a nevylučují se

5 Hlavní principy naplňování NSK  kvalifikační standard je soubor kompetencí nikoli jen témat kompetence v sobě zahrnuje nejen znalosti, ale i jejich aplikaci, tedy dovednosti a způsoby chování  maximálně využívat kompetence z adekvátních typových pozic a menších jednotek práce z NSP  jednotlivé kompetence i celé kvalifikace jsou zařazovány do kvalifikačních úrovní podle jednotného popisu těchto úrovní kompatibilní s úrovněmi Evropského rámce kvalifikací (EQF) v souladu se zařazením v NSP

6 Hlavní principy naplňování NSK Přenositelné kompetence např. efektivní komunikace, zákaznický přístup, ovládání počítače, angličtina aj.  integrovány do odborných kompetencí  v kritériích ověřování se tato „měkká složka“ musí zohlednit  např. kompetence: „Poskytování informací o pojistných produktech“ má mít v kritériích ověřování zahrnuto např. „srozumitelně vysvětlit…“ „přizpůsobit styl jednání sociální a vzdělanostní skupině klienta“ „naslouchat klientovi a využít to jako zpětnou vazbu pro nabídku“

7 Hlavní principy naplňování NSK Kritéria pro ověřování  formulována tak, aby neměla vícerý výklad a neumožňovala výraznější rozdíly v nárocích na zkoušené  stanovují nejen to, co má být ověřováno, ale i jak má vypadat výsledek považovaný za splnění (vše uvést do textu kritéria, nikoli jako samostatný odstavec), např.: specifikovat činnost (nikoli „žehlit“, ale „vyžehlit sako“) stanovit žádoucí podobu (vlastnosti) výstupů, příp. parametry, povolené odchylky, normy, které určují produkt, postup apod.  dbát na to, aby se nejednalo o údaje podléhající příliš častým změnám, vyžadujícím příliš časté revize standardů

8 Hlavní principy naplňování NSK Ověřování  mezi způsoby ověřování má prioritu praktické ověřování a ověřování formou komplexně pojatých úloh  písemné ověřování má prioritu před ústním ověřováním Testy a losované otázky  ověřování kvalifikací vyšších úrovní nevystačí s praktickým předváděním, ale musí umožňovat výběrové způsoby ověřování znalostí – testy a losované otázky  tyto způsoby ověřování nesmí být při zkoušce jediné  v HS je třeba stanovit pravidla, která zaručí, že budou plnohodnotně ověřeny všechny kompetence (jsou uvedena v metodice NSK)

9 Metodické listy  Kompetenční model – druhy kompetencí  Odborné kompetence specifické  Kritéria hodnocení  Písemné testy jako způsob ověřování  Losované otázky jako způsob ověřování  Materiálně-technické předpoklady pro provádění zkoušky  Zohlednění komunikačních kompetencí v kritériích hodnocení

10 Metodické listy  Vymezování dílčích kvalifikací  Obecné kompetence  Upřesnění některých ustanovení hodnotícího standardu  Vztahy mezi typovými pozicemi, menšími jednotkami práce a dílčími kvalifikacemi  Požadavky na odbornou způsobilost autorizovaných osob, respektive autorizovaných zástupců autorizovaných osob Výše uvedené metodické list byly zapracovány do dokumentu Metodika naplňování NSK - doplněné a upravené vydání

11 http://www.nuov.cz

12 http://www.nuov.cz

13 http://www.nuov.cz/nsk

14 http://www.nuov.cz/nsk

15 http://www.nuov.cz/nsk

16 Důležité adresy Informační systém NSK  www.narodni-kvalifikace.cz jednotlivé dílčí kvalifikace, jejich standardy, seznamy autorizovaných osob Dotazy e-mailem  nsk_info@nuov.cz Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací Metodika naplňování NSK doplněné a upravené vydání Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem."

Podobné prezentace


Reklamy Google