Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní soustava kvalifikací

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní soustava kvalifikací"— Transkript prezentace:

1 Národní soustava kvalifikací
Konference UNIV3 Třešť, Ing. Zorka Husová, NUV Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

2 Proces tvorby standardů PK
Přípravná fáze Návrhy PK pro další období – SR Návrh „rodného listu“ k posouzení AOr Schválení Koordinační radou Fáze tvorby/revize standardů PK Zástupci zaměstnavatelů - pracovní skupiny SR (29) + 1 ET Metodická podpora a posouzení – odborní garanti NUV PK 2013 vytvářeny v interním webu a správci IS NSK „stvrzovatelé“ – další odborníci, kteří posuzují návrhy PK Revize – po 4 letech, nebo dle podnětů AOr, vzdělavatelů, AOs apod. Údaje získáte na

3 Proces schvalování standardů PK
Schválení návrhů standardů PK sektorovou radou Příprava na Aor Posouzení standardů PK autorizujícími orgány (ev. připomínky) Příprava na MŠMT (jaz. korektura, překlad do Aj, kódování kompetencí) Posouzení standardů PK (příp. připomínky) Schválení MŠMT + zveřejnění standardů PK v IS NSK Přehled schválených PK je k dispozici na: Možnost autorizace a ověřování PK dle zák.179/2006 Sb. Údaje získáte na

4 Stav profesních kvalifikací
Údaje získáte na P/OPVK/NSK2/informace/tvorba standardů/informace/aktuální údaje ……Zde jsou aktualizovány nejpozději každých 14 dní. Tvorba 2013 – cca 230 PK

5 Tvorba PK a plán na rok 2014 2013 Celkem navrženo nových PK pro rok 2013 – cca 240 Celkem navrženo k revizi PK pro rok 2013 – cca 80 Plán je k dispozici na: 2014 Příprava návrhů PK pro rok 2014 – tvorba i revize PK V procesu schvalování na MŠMT - 75 standardů PK v rámci další sady předpoklad schválení - říjen Údaje získáte na

6 Aktuální údaje NSK Počet PK v gesci Počet autorizovaných osob
MD MMR MPO MPSV MŠMT MV MZe MŽP Počet PK v gesci 10 46 299 12 6 111 2 496 Počet autorizovaných osob 1 132 165 31 60 227 96 712 Počet autorizací PK 9 1097 68 73 399 533 2891 Počet realizovaných zkoušek 3475 2999 136 1074 70473 1580 79737 Počet zkoušejících 201 2229 2740 185 102 714 1443 7614 Aktualizováno Aktuální údaje získáte na goo.gl/e5DHa Počet zkoušejících udává počet lidí, kteří mohou zkoušet, tj. fyzických AOs + autorizovaných zástupců právnických AOs + podnikajících fyzických AOs a jejich autorizovaných zástupců

7 PK s nejvíce zkouškami (vyjma PK Strážný)
Údaje získáte na P/OPVK/NSK2/informace/tvorba standardů/informace/aktuální údaje ……Zde jsou aktualizovány nejpozději každých 14 dní.

8 Stav autorizací a zkoušek – nový systém
IS NSK od října nový Portál IS NSK: Procesy tvorby PK již v interním webu a správci IS NSK ISKA od ledna autorizace již na všech AOr v ISKA (ISKAOr) od listopadu klient pro autorizované osoby (ISKAOs) žádost o autorizaci správa zkoušek, osvědčení, předáváno přímo AOr Obousměrné propojení IS NSK s ISKA Údaje získáte na

9 Další aktivity Zajištění kvality
procesů – tvorby/revize standardů PK v SR/ET/PS výstupů – standardů PK (zpětná vazba) realizace zkoušek – kontroly (Aor) Informační podpora a osvěta pro klienty NSK provázanost informačních systémů metodická podpora pro tvůrce - přímá, elektronická informační podpora pro klienty – brožury, letáčky, přímá (např. prostřednictvím ZVK), elektronická, … Údaje získáte na

10 Odkazy NSK Odkazy www.narodni-kvalifikace.cz www.vzdelavaniaprace.cz

11 Národní soustava kvalifikací
Děkuji za pozornost…


Stáhnout ppt "Národní soustava kvalifikací"

Podobné prezentace


Reklamy Google