Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Kurikulární projekty Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bc. Studium kombinované 2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Kurikulární projekty Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bc. Studium kombinované 2010."— Transkript prezentace:

1 Kurikulární projekty Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bc. Studium kombinované 2010

2 Pojem standard

3 Standard charakterizuje přesně a jednoznačně kvalitativní a kvantitativní znaky, které má (musí) mít určitý jev, předmět, výrobek, aby mohl plnit svoji funkci.

4 Vzdělávací standard Je pedagogickou kategorií. Může vymezovat především cíle vzdělávání a konkretizovat požadavky na výsledky vzdělávání

5 Standardy cílové Formulují obligatorní (závazné) požadavky na obsah vzdělání v souladu s požadavky na výkon určitého povolání. Minimální požadavky Typové pozice

6 Standardy evaluační Formulují parametry (postupy) výkonů, které žáci dosáhli v průběhu nebo na konci vzdělání. Podmínky, kritéria, metody.

7

8

9

10 Standardy profesní Formulují charakteristiky pracovních činností, které jsou nutné pro výkon určitého povolání. Mají vznikat především mimo vzdělávací instituce (nutně s nimi ale musí spolupracovat). Hlavní slovo při jejich tvorbě mají zaměstnavatelské organizace. V jednom oboru (vzdělávacím programu) se žáci mohou připravovat na více povolání: kuchař – číšník)

11

12 Vývoj pojmu kurikulum v našem školství 1990 – osnovy, kmenové učivo 1994 – vzdělávací program (Obecná škola, Občanská škola) 1995 – standardy základního (středního odborného) školství 1996/97 – vzdělávací program (Základní škola ´97, Národní škola ´97) 2001 – Bílá kniha – národní program rozvoje vzdělávání v ČR 2003/04 – rámcové vzdělávací programy 2005 – školní vzdělávací programy

13 Vymezení pojmu Užší pojetí:  pouhý program výuky  přehled vyučovaných předmětů (včetně časové dotace)  přehled látky, kterou se žáci mají naučit nebo se naučili (osvojené učivo)

14 Vymezení pojmu Širší pojetí:  určuje veškeré vzdělání získané ve školských zařízeních nebo v jiných institucích  společensky determinovaný program vzdělání vycházející z kulturních tradic

15 Úrovně kurikula Primární – společenská, zodpovědnost státu Sekundární – institucionální, zodpovědnost školy Terciární – předmětová, zodpovědnost učitele

16 Složky kurikula I. CÍLOVÁ obsahuje cílové kategorie, vymezuje obsah vzdělání II. REALIZAČNÍ vyjadřuje podmínky a potřeby realizace III. EVALUAČNÍ obsahuje nástroje a procesy evaluace

17 Cílová složka primární úroveň Formuluje všeobecné (společenské) cíle. Ty vyjadřují požadavky společnosti (státu) na obsah vzdělání na určité úrovni školské soustavy. Jejich obsah je určen: univerzem lidského poznání kulturou a tradicemi národa (national curriculum). EU - rozdíly jsou stírány systémem klíčových kompetencí, či evropským rámcem kvalifikací

18 Realizační složka  koordinace vzdělávací soustavy a sociálních partnerů ze státního, soukromého i neziskového sektoru  pregraduální i postgraduální příprava učitelů  zabezpečení finančních, materiálních a technických podmínek (učebnic, pomůcek, technických výukových prostředků, výukových programů,..)

19 Evaluační složka monitorovací diagnostickýdiagnostický systém informační

20 Diagnostický systém Základem je soustava evaluačních nástrojů pro objektivní hodnocení úrovně dosažení stanovených cílů Forma – evaluační nástroje: vycházejí z cílových standardů (soustav kvalifikací) a zahrnující způsoby jejich dosažení a metody ověření výsledků

21 Informační systém Prezentuje výstupy evaluace pro: Stát (společnost) Instituce (školy) Veřejnost (rodiče) Žáky ÚIV -Činnost v roce 2004 (část výroční zprávy) Realizace 2. fáze výzkumu PISA: Projekt OECD PISA – Programme for International Student Assessment EDU.CZ - podpůrný nástroj monitorování a získávání zpětné vazby o fungování vzdělávací soustavy; CERMAT.CZ


Stáhnout ppt "Kurikulární projekty Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku Bc. Studium kombinované 2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google