Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cíle vzdělávání Význam zvažování a stanovení cílů vzdělávání Kdo cíle stanoví Cíle vzdělávání formulované v Národním programu rozvoje vzdělávání v České.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cíle vzdělávání Význam zvažování a stanovení cílů vzdělávání Kdo cíle stanoví Cíle vzdělávání formulované v Národním programu rozvoje vzdělávání v České."— Transkript prezentace:

1 Cíle vzdělávání Význam zvažování a stanovení cílů vzdělávání Kdo cíle stanoví Cíle vzdělávání formulované v Národním programu rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) Zásady a cíle vzdělávání stanovené školským zákonem Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

2 Cíle vzdělávání (pokrač.) Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia Strategické cíle a směry Evropské unie ve vzdělávání Struktura vzdělávacích cílů podle jejich zaměření na oblast psychiky žáka Struktura vzdělávacích cílů podle míry obecnosti Plánované, realizované a dosažené cíle, vztah cílů a výsledků vzdělávání

3 Význam zvažování a stanovení cílů vzdělávání Pedagogické rozhodovací pole

4 Kdo stanoví cíle vzdělávání Vnější autority (stát, zřizovatel školy, …) Vnitřní činitelé vzdělávacího procesu (škola, učitel, žák,…)

5 Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (Bílá kniha) Rozvoj lidské individuality Zprostředkování historicky vzniklé kultury společnosti Výchova k ochraně životního prostředí ve smyslu zajištění udržitelného rozvoje společnosti Posilování soudržnosti společnosti Podpora demokracie a občanské společnosti Výchova k partnerství, spolupráci a solidaritě Zvyšování konkurenceschopnosti a prosperity společnosti Zvyšování zaměstnatelnosti

6 Školský zákon www.msmt.cz, rubrika Dokumentywww.msmt.cz Zákon č. 5612004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 2 Zásady a cíle vzdělávání Obecné cíle stanovené pro každý stupeň vzdělávání (§ 57 Cíle středního vzdělávání)

7 Školský zákon (pokrač.) Rozvoj osobnosti člověka Získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného vzdělání Pochopení a uplatňování zásad demokracie a právního státu, základních lidských práv a svobod spolu s odpovědností a smyslem pro sociální soudržnost Pochopení a uplatnění principu rovnosti žen a mužů Utváření vědomí národní a státní příslušnosti a respektu k etnické, národnostní, kulturní, jazykové a náboženské identitě každého

8 Školský zákon (pokrač.) Poznání světových a evropských kulturních hodnot a tradic, pochopení a osvojení zásad a pravidel vycházejících z evropské integrace jako základu pro soužití v národním a mezinárodním měřítku Získání a uplatňování znalostí o životním prostředí a jeho ochraně vycházející ze zásad trvale udržitelného rozvoje a o bezpečnosti a ochraně zdraví.

9 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky

10 Cíle vzdělávání v Rámcovém vzdělávacím programu pro gymnázia Klíčové kompetence Rozvoj osobnosti žáků Dotváření hodnotového systému

11 RVP G – klíčové kompetence Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanské

12 RVP G – cíle vzdělávacích oblastí Vzdělávací oblast „Matematika a její aplikace“ Vzdělávací oblast „Člověk a příroda“

13 Strategické cíle a směry Evropské unie ve vzdělávání Cíl 1: Zvýšit kvalitu a efektivitu Cíl 2: Usnadnit všem přístup ke vzdělávání Cíl 3: Otevřít vzdělávací proces širšímu světu Lisabonský proces

14 Struktura vzdělávacích cílů podle jejich zaměření na oblast psychiky žáka Kognitivní cíle – poznatkové (vědomosti) a operační (intelektové dovednosti) Afektivní (hodnotové) cíle (motivace, postoje, hodnotové orientace…) Psychomotorické (psychomotorické dovednosti)

15 Struktura vzdělávacích cílů podle míry obecnosti, vztah cílů a výsledků vzdělávání Obecné cíle … ... učební požadavky (očekávané výstupy) Vzdělávací standardy – vstupní, výstupní (evaluační)

16 obecné cíle výsledky vzdělávání konkretizace učební požadavky dokumenty učitel žák

17 Příklad:Očekávaný výstup – katalog maturitních požadavků, zeměpis Učební požadavek: 1.1, 5.1 správné řešení B Loď vyplouvá ze souostroví Galapágy (91° západní délky, 0° zeměpisné šířky) po rovníku směrem na západ. Za jakou dobu dopluje na tichomořský ostrov Nauru (167° východní délky, 0° zeměpisné šířky), pluje-li stálou rychlostí 50 km/h? Předpokládejme, že délka rovníku je přesně 40 000 km. A) asi 113 hodin B) asi 227 hodin C) asi 573 hodin D) asi 907 hodin

18 Taxonomie kognitivních cílů Zapamatovat si Porozumět Aplikovat Analyzovat Hodnotit Tvořit Faktické poznatky Konceptuální poznatky Procedurální poznatky Metakognitivní poznatky  Zapamatovat si  Porozumět  Aplikovat  Analyzovat  Hodnotit  Tvořit


Stáhnout ppt "Cíle vzdělávání Význam zvažování a stanovení cílů vzdělávání Kdo cíle stanoví Cíle vzdělávání formulované v Národním programu rozvoje vzdělávání v České."

Podobné prezentace


Reklamy Google