Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evaluační standard a hodnocení žáků v uzlových bodech vzdělávací dráhy z hlediska APZŠ ČR SETKÁNÍ S ŘEDITELI STŘEDOČESKÉHO KRAJE květen 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evaluační standard a hodnocení žáků v uzlových bodech vzdělávací dráhy z hlediska APZŠ ČR SETKÁNÍ S ŘEDITELI STŘEDOČESKÉHO KRAJE květen 2011."— Transkript prezentace:

1 Evaluační standard a hodnocení žáků v uzlových bodech vzdělávací dráhy z hlediska APZŠ ČR SETKÁNÍ S ŘEDITELI STŘEDOČESKÉHO KRAJE květen 2011

2 Proč hodnocení žáků v uzlových bodech? Rozvoj vzdělávací soustavy → Kvalita Hodnocení žáků = jedna z podmínek rozvoje (zpětná vazba pro školy i pro systém) Rozvoj každé školy → rozvoj soustavy Důrazný nesouhlas s vytvářením žebříčků škol

3 Co by mělo být předmětem hodnocení? Úroveň dosažení požadavků stanovených RVP Hodnotit (a v užším slova smyslu testovat) lze pouze standardizované hodnoty → před hodnocením (testováním) musí proběhnout standardizace výstupů = musí vzniknout evaluační standardy

4 Jak dospět ke standardizaci výstupů? Rámcový vzdělávací program Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický celek Očekávaný výstup Evaluační standard Evaluační nástroj (např. testová úloha) (Klíčové kompetence, Průřezová témata)

5 Evaluační standardy a nástroje Evaluační standardy: Popisují požadovanou úroveň dosažení OV Formulace musí umožňovat měřit míru jejich dosažení Evaluační nástroje: Odborně zpracované, důkladně vědecky ověřené Různorodé K dispozici učitelů

6 Na jaké úrovni hodnotit? Úroveň žáka - dílčí hodnocení, hodnocení na vysvědčení, výstupní hodnocení Školní úroveň - v rámci vlastního hodnocení Také potřebují evaluační standardy (stanovené) a evaluační nástroje (vlastní nebo nabízené)

7 Na jaké úrovni hodnotit? Státní úroveň (státní zakázka) - hodnotit jen uzlové body: a) oblasti (Čj, M, Cj, ??? všechny oblasti ???) b) etapy (5. a 9. roč., ? PV, ? 3. roč.) - použité formy: a) testy b) jiné formy ? - frekvence: závislá cílech, na finan. náročnosti

8 Kdo vytvoří systém? Odpovědnost má MŠMT Pověření specializovaného pracoviště ? Spolupráce – poradní sbory ?

9 Kdo to bude realizovat? Organizace řízená MŠMT ? Organizace vybraná na základě soutěže ? ČŠI ?

10 Kdo bude využívat výsledky? Žáci – své výsledky Rodiče – výsledky svého dítěte Školy – všechny výsledky Zřizovatelé škol – souhrnné výsledky svých škol ČŠI – všechny výsledky Kraje – souhrnné výsledky kraje MŠMT – celostátní a krajské výsledky Veřejnost – celostátní výsledky

11 Za kolik? Efektivitu vynaložených prostředků může podpořit: Využití již nabytých zkušeností na národní úrovni Využití mezinárodních zkušeností Zapojení všech špičkových lidských kapacit v této oblasti Důsledné využití ICT

12 Jan Ámos Komenský „ … vzdělání a výchova člověka má smysl jen v těsném sepětí se sociální nápravou všeho, tj. celé společnosti v jejím vývoji …“ „… všechno nechť svobodně plyne, buď násilí vzdáleno věcem … „ Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Evaluační standard a hodnocení žáků v uzlových bodech vzdělávací dráhy z hlediska APZŠ ČR SETKÁNÍ S ŘEDITELI STŘEDOČESKÉHO KRAJE květen 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google