Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© GI, konzultační a vzdělávací skupina OLOMOUC 12.12.2011 Vyhodnocení a zefektivnění procesů plánování sociálních.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© GI, konzultační a vzdělávací skupina OLOMOUC 12.12.2011 Vyhodnocení a zefektivnění procesů plánování sociálních."— Transkript prezentace:

1 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz OLOMOUC 12.12.2011 Vyhodnocení a zefektivnění procesů plánování sociálních služeb Ladislav Marek, GI projekt o.p.s. Rozvoj procesu plánování dostupnosti sociálních služeb v Olomouci

2 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Co je to hodnocení Vyhodnocení – získání spolehlivých informací o předmětu, díle, procesu Zhodnocení – systematické přisuzování definovaných HODNOT a stanovení KVALITY

3 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz K čemu slouží hodnocení -Stanovení účinnosti metod a prostředků -Zavedení opatření vedoucích k úpravě, doplnění, změnám, pokračování v již započatém, nápravám, opuštění nevyhovujícího atd.

4 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Druhy hodnocení Ex-ante –vyhodnocení před zahájení procesů, definování rizik Interim – v průběhu realizace procesů, po jednotlivých etapách, či částech, průběžné sledování úspěšnosti a smysluplnosti Ex-post – po skončení procesů

5 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení a plánování sociálních služeb Hodnocení procesu plánování – kvalita a úspěšnost cesty k definování strategie Hodnocení naplňování výstupu procesu (strategie) – hodnotíme naplnění stanovených cílů z hlediska PLNĚNÍ a DOPADU

6 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení procesu plánování Nástrojem mohou být například Kritéria kvality plánování sociálních služeb, MPSV, 2007 Definovány klíčové oblasti, které musí být naplněny, abychom mohli hovořit o KVALITNÍM PROCESU

7 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení procesu plánování LEGITIMITA POPIS AKTUÁLNÍ SITUACE KVALIFIKACE A KOMPETENTNOST ŘÍZENÍ PROCESU PLÁNOVÁNÍ ZAPOJOVÁNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB INFORMOVANOST ZVYŠOVÁNÍ KVALITY PROCESU

8 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení procesu plánování Ze zkušenosti víme, že často zapomínáme: -procesem ŘÍDÍME SÍŤ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v území tj. i FINANČNÍ PROSTŘEDKY -proces je stále SAMOSPRÁVNÝ, bez účasti politiků NENÍ LEGITIMNÍ -Proces je MULITDISCIPLINÁRNÍ, bez zapojení dalších resortů nejsme schopni sociální služby efektivně řídit -Dílčí projekty JSOU SOUČÁSTÍ procesu plánování, například transformace, zajištění kvality sociálních služeb atd.

9 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení procesu plánování Každý správce sítě, ten kdo řídí proces plánování, musí jednoznačně uplatňovat parametry: -POTŘEBNOSTI -KVALITY -DOSTUPNOSTI -NÁKLADOVOSTI

10 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení procesu plánování Zjištěné potřeby + Definované priority (musí respektovat národní priority Finanční prostředk y (reálné prostředk y) Definován í sítě tj. kapacity činností na daném území Parametr potřebnosti Parametr dostupnosti Parametr kvality Parametr nákladovosti (potřebné prostředky k zajištění) Plán popisující síť činností a reálné prostředky na její zajištění na určitém území a v určitém čase

11 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení strategie Kritéria plnění (monitorovací ukazatele, hodnotící indikátory) – plán obsahuje popis toho čeho chceme dosáhnout, měli bychom umět SPOČÍTAT, zda-li jsme kritérium naplnili Kritéria dopadu – naplnění kritéria nemusí být vždy zárukou úspěchu, je třeba sledovat zda-li naplnění cílů (opatření) mělo očekávané dopady na

12 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Hodnocení strategie Nejen proces, ale i jeho hlavní produkt, tj. strategie musí vykazovat známé parametry: -POTŘEBNOSTI – víme, že cíle odpovídají potřebám -KVALITY – jsme schopni zajistit uplatňování standardů kvality sociálních služeb v rámci řízení sítě -DOSTUPNOSTI – definované cíle umí pokrýt dostupnost služeb -NÁKLADOVOSTI – finanční prostředky jsou distribuovány na základě definovaných cílů, nediskriminujícím způsobem

13 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Co musíme mít zodpovězeno -Víme, kdo má odpovědnost za řízení a koordinaci procesu, tzn. máme definovány nástroje, kompetence, odpovědnosti -Máme definovány konkrétní kroky k řízení rizik, průběžnému a závěrečnému hodnocení -Máme jasně definovány indikátory naplnění a dopadu -Disponujeme dostatečně kvalitním odborným zázemím k vyhodnocování a analýze zjištěných dat

14 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Co musíme mít zodpovězeno -Máme definovány způsoby zavedení zjištěných dat zpět do procesu (pravidelná aktualizace a revize) -Víme jakým způsobem mohou všichni dotčení (veřejnost) vstupovat do procesu

15 © GI, konzultační a vzdělávací skupina www.g-i.cz info@g-i.czwww.g-i.czinfo@g-i.cz Přeji Vám úspěšné výsledky při hodnocení indikátorů naplnění a dopadu Vašeho projektu! Ladislav Marek marek@g-i.cz, www.g-i.cz GI projekt o.p.s., Ke Kamýku 2, 142 00 Praha 2


Stáhnout ppt "© GI, konzultační a vzdělávací skupina OLOMOUC 12.12.2011 Vyhodnocení a zefektivnění procesů plánování sociálních."

Podobné prezentace


Reklamy Google