Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení – aktuální stav Věra Chaloupková SZÚ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení – aktuální stav Věra Chaloupková SZÚ."— Transkript prezentace:

1 Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení – aktuální stav Věra Chaloupková SZÚ

2 Úloha SZÚ  Spolupracovat s MZ ČR na konceptu kvality zdravotnických služeb  Koncept kvality a bezpečnosti je součástí veřejného zdravotnictví (public health)  Účast je určena statutem SZÚ

3 Požadavky oficiálních orgánů EU na řešení kvality zdravotní péče  Požadavky na jednotné řešení nejsou, ZP vyjmuta ze směrnice o službách na vnitřním trhu EU č.2006/123/ES  Kvalita musí být řešena na národní úrovni, která je členy EU plně respektována  Pouze společné zásady přístupu ke kvalitě

4 Společné zásady EU  Národní standardy založené na důkazech efektivnosti  Organizační mechanismy k záruce bezpečné, vysoce kvalitní péče  Monitorovací mechanismy  Bezpečnost pacienta

5 Základy koncepce – aktuální info z MZ  Bude požadováno zapojení ZZ do systému zvyšování kvality a bezpečnosti ZP  Vychází se z komplexního akreditačního programu kvality a bezpečnosti Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua) a WHO  Akreditace ZZ bude dobrovolná  Legislativní ukotvení v zákonu o zdravotnických zařízeních

6 Činnost klinických laboratoří  Nedílná součást poskytované zdravotní péče  Stejná obecná kritéria kvality a bezpečnosti platná pro všechny poskytovatele ZP  Kvalita je zaměřena na klienta !

7 Základní principy akreditačních standardů ISQua  Zaměření na klienta, respektování jeho práv  Odpovědnost poskytovatele za kvalitu péče, monitorování a kontinuální zlepšování  Optimální využívání zdrojů  Řízení rizik  Proces jasného řízení  Zahrnutí všech činností do strategického plánování  Kontakt s přímými poskytovateli péče v komunitě

8 Registr KL  Standardy kvality byly připravovány v rámci projektu MZ podle zásad ISQua  Odpovídají základním požadavkům na systém zvyšování kvality a bezpečnosti ZP, využívají norem ISO  Stávající laboratorní standardy bude nutno provázat s dalšími standardy pro ZZ týkající se dalších požadavků na kvalitu a bezpečnost ZP

9 Koncept přípravy standardů do akreditačního systému dle ISQua  Sada základních standardů (I. vrstva)  Sada specifických standardů (II.vrstva)  Výklad, dle ČLS JEP (III. Vrstva)

10 Národní akreditační standardy I. STANDARDY MANAGEMENTU ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ I.I Řízení organizace I.I.I Celkový management I.I.II Řízení a zvyšování kvality činnosti organizace I.I.III Řízení oddělení a služeb I.II. Řízení zdrojů I.II.I Řízení lidských zdrojů I.II.II Řízení financí I.II.III Řízení hmotných aktiv I.II.IV Řízení informací a znalostí I. III Řízení procesů a změn I.III.I Systém řízení procesů I.III.II Řízení rizik I.III.III Řízení změn

11 Národní akreditační standardy II.STANDARDY VÝKONU ZDRAVOTNÍ PÉČE II.I Dostupnost II. II Práva pacienta a jeho rodiny II.III Diagnostické postupy II.IV Péče o pacienty II.V Laboratorní služby II.VI Radiologické služby II.VII Kontinuita II.VIII Propuštění a další sledování III.ANALÝZA A VÝSLEDKY III.I Monitorování dat a průběžné analýzy III.II Analýzy výsledků a opatření

12 Laboratorní služby 1.Všechny poskytované laboratorní služby splňují příslušné legislativní předpisy, místní a národní standardy a nařízeními  Poskytování laboratorních služeb je v souladu s příslušnými zákony a vyhláškami.  Laboratorní služby jsou poskytovány v souladu s národními standardy a místními nařízeními.  Laboratorní služby jsou poskytovány v souladu s etickými pravidly.

13 2.Laboratorní služby jsou k dispozici v rozsahu a kvalitě odpovídajícím potřebám pacienta.  Spektrum laboratorních služeb je odpovídající potřebám pacientů.  Časová dostupnost laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů.  Kvalita laboratorních služeb odpovídá potřebám pacientů.  Externí laboratorní služby jsou vybírány na základě kritérií stanovených organizací a vyhovujících příslušným předpisům.  Uživatelé jsou informováni o vztazích mezi odborným garantem a dodavateli externích laboratorních služeb.

14 3.Veškeré služby laboratoře jsou prováděny způsobilými pracovníky  Pracovníci mají potřebné vzdělání, dovednostmi a zkušenosti.  Počet pracovníků je postačující ke splnění potřeb pacientů.

15 4.Laboratorní výsledky jsou k dispozici včas, tak jak je určeno organizací.  Organizace má stanovené maximální čekací doby na výsledky.  Výsledky jsou předávány v časovém rozpětí, které splňuje potřeby pacientů

16 5.Veškeré ukazatele diagnostické efektivity a znaky metody potřebné pro konzultace, interpretaci a hlášení laboratorních výsledků odpovídají skladbě pacientů organizace.  Při interpretaci a hlášení laboratorních výsledků jsou používány referenční, kritické a varovné meze a rozhodovací limity.  Meze a limity jsou zavedeny pro všechny užívané testy  Referenční meze jsou součástí údajů výsledkového listu.  Meze a limity jsou vhodné pro pacienty organizace.  Meze a limity jsou kontrolovány a revidovány podle potřeb.

17 6.Pro řízení kvality laboratorních služeb existují postupy, které jsou dodržovány a dokumentovány.  Je aplikován systém národních akreditačních standardů kvality laboratorních služeb, jehož základem jsou požadavky normy ISO 15189  Je aplikován systém národních akreditačních standardů kvality laboratorních služeb, jehož základem jsou požadavky normy ISO 15189.

18 7.Je dodržován, dokumentován a kontrolován program BOZP.  Je aplikován systém národních akreditačních standardů pro BOZP, jehož základem jsou požadavky normy ISO 15190.

19 Kvalita zdravotní péče Definice WHO: Souhrn výsledků dosažených v prevenci, diagnostice a léčbě, určených potřebám obyvatelstva na základě lékařských věd a praxe.

20 Národní program zvyšování kvality ve zdravotnictví (NPZKZ)  Postupná realizace akreditačních standardů  Realizace registru účastníků programu  Řešení a koordinace s dalšími subjekty zapojenými do programu kvality a bezpečnosti ZP

21 Národní program zvyšování kvality laboratoří I. ETAPA - Účast v EHK, existence IQC, zapojení se do registru II. ETAPA - Plnění vybraných požadavků ISO 15189 cílených na pacienta III. ETAPA - Plnění požadavků ISO 15189 (QMS + kompetence) IV. ETAPA - Plnění kompletních požadavků ISQua relevantních pro KL

22 Koncepce registru KL  Plně odpovídá koncepci na systém zvyšování kvality a bezpečnosti ZP  Je v souladu s konceptem akreditace ZZ dle principů Mezinárodní společnosti pro kvalitu ve zdravotnictví (ISQua)


Stáhnout ppt "Příprava koncepce kvality zdravotnických zařízení – aktuální stav Věra Chaloupková SZÚ."

Podobné prezentace


Reklamy Google