Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Požadavky na vzdělání sester na hematoonkologických pracovištích a transplantace kostní dřeně Darja Hrabánková Navrátilová I. Interní klinika hematoonkologie,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Požadavky na vzdělání sester na hematoonkologických pracovištích a transplantace kostní dřeně Darja Hrabánková Navrátilová I. Interní klinika hematoonkologie,"— Transkript prezentace:

1 Požadavky na vzdělání sester na hematoonkologických pracovištích a transplantace kostní dřeně Darja Hrabánková Navrátilová I. Interní klinika hematoonkologie, VFN Praha

2 Cíl sdělení  Seznámení s požadavky na vzdělání sester pracujících na hematoonkologických pracovištích  Personální obsazení odpovídající požadavkům na vzdělání – porovnání o stávajícím a doporučeném stavu

3 Východiska  Koncepce oboru klinická hematologie HS ČLS JEP z r. 2006.  Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry dle zákona č. 96/2004 Sb.  Vyhlášky č. 424/2004 Sb. §53 - sestra pro péči o pacienty ve vybraných klinických oborech.

4 Koncepce oboru hematologie  Definice: Klinická hematologie je klinicko – laboratorním oborem, který se zabývá vyšetřováním krve a krvetvorných orgánů a jejich chorobami nebo syndromy.  Vymezení činnosti oboru: Klinická část Laboratorní část

5 Koncepce oboru hematologie  Zajištění:  Zajištění: hematoonkologická specializovaná pracoviště řízená MZ ČR.  Pracoviště – 9 center: FN  Pracoviště – 9 center: FN Plzeň, Praha–FN Motol, ÚHKT, VFN, FNKV, FN Hradec Králové, FN Brno, FN Olomouc, FN Ostrava.  Složení  Složení: - lůžková část - ambulance - JIP + transplantační jednotka

6 Požadavky na vzdělání všeobecných sester Odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecné sestry podle příslušných ustanovení zákona č. 96/2004 Sb., v platném znění. Způsobilost k výkonu povolání bez odborného dohledu (Osvědčení). Péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na oš. péči o pacienty s onkologickým onemocněním Specializační vzdělávání – „Péče o pacienty ve vybraných klinických oborech se zaměřením na oš. péči o pacienty s onkologickým onemocněním“. Ošetřovatelská péče Certifikovaný kurz MZ ČR – „Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii o pacienta v hematoonkologii“. Semináře zaměřené na speciální problematiku v hematoonkologii.

7 CK - Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii Teoretická část:  přehled hematoonkologických onemocnění  diagnostika hematoonkologických onemocnění  farmakologie, vč. podávání cytostatik  transfúziologie  transplantace kmenových buněk krvetvorby  intenzivní péče v hematoonkologii  psychologická problematika v hematoonkologii  edukace v hematoonkologii Praktická část:  standardní oddělení  oddělení JIP

8 CK – Ošetřovatelská péče o pacienta v hematoonkologii - výstupní znalosti  Edukuje pacienty, případně jiné osoby ve specializovaných diagnostických a ošetřovatelských postupech a připravuje pro mě informační materiály.  Sleduje a vyhodnocuje stav pacientů z hlediska možnosti vzniku komplikací a náhlých příhod a podílí se na jejich řešení.  Hodnotí kvalitu poskytované ošetřovatelské péče.  Připravuje standardy specializovaných postupů v hematoonkologii.  Provádí přípravu pacientů na specializované diagnostické a léčebné postupy.

9 Činnosti sester na hematoonkologických pracovištích 70% činnosti – vysoce specializovaná činnost  podávání vysokodávkované chemoterapie  podávání krevních přípravků  asistence a péče o pacienta po transplantaci krvetvorných buněk  péče o imunokompromitovaného pacienta  péče o CVK  příprava a asistence ve specializovaných diagnostických postupech (trepanobiopsie, sternální punkce)  vedení dokumentace ošetřovatelské péče v souladu s vyhl.385/2006 30% činnosti základní ošetřovatelská péče

10 Požadavky na vzdělání zdravotnických asistentů  Vyhláška č. 424/2004 Sb., §27 - Zdravotnický asistent.  Vykonává činnosti pod odborným dohledem.

11 Činnosti zdravotnických asistentů  sledování fyziologických funkcí  podávání léčivých přípravků s výjimkou i.v. podání  odebírání biologického materiálu  zavádění a udržení kyslíkové terapie  činnosti spojených s přijetím, překladem a propuštěním pacientů  provádění nácviku sebeobsluhy s cílem zvyšování soběstačnosti pacienta

12 Personální obsazení dle ČHS – sesterská sekce Standardní oddělení o 15 lůžkách  11 všeobecných sester a staniční sestra  4 zdravotničtí asistenti  4 sanitáři JIP – hematoonkologická péče  1 sestra/2–3 lůžek  1 zdrav. asistent/2–3 lůžek  0,4 sanitář/2-3 lůžek

13 Personální obsazení současný stav v ČR Standardní oddělení o 15 lůžkách  6 všeobecných sester a staniční sestra  3 zdravotničtí asistenti  2 sanitáři JIP – hematoonkologická péče  1 sestra/3lůžka  0,1 sanitář/1lůžko

14 Závěr  Na vzdělávání všeobecných sester jsou kladeny vysoce specializované požadavky.  Personální obsazení z ekonomických důvodů v mnoha zařízeních neodpovídá požadavkům na vzdělání vysoce specializovaného ošetřovatelského personálu.

15

16


Stáhnout ppt "Požadavky na vzdělání sester na hematoonkologických pracovištích a transplantace kostní dřeně Darja Hrabánková Navrátilová I. Interní klinika hematoonkologie,"

Podobné prezentace


Reklamy Google