Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specializační vzdělávání na lékařských fakultách Pavel Dlouhý.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specializační vzdělávání na lékařských fakultách Pavel Dlouhý."— Transkript prezentace:

1 Specializační vzdělávání na lékařských fakultách Pavel Dlouhý

2 Základní předpisy Zákon 95 / 2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, v platném znění Vyhl. 185 / 2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o oborech certifikovaných kurzů, v platném znění Vyhl. 188 / 2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu Nařízení vlády 184 / 2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky

3 Obory specializačního vzdělávání lékařů (od 1. 1. 2011) rozšíření počtu základních kmenů z 10 na 16 zvýšení počtu základních oborů na 41 zvýšení počtu nástavbových oborů na 47 úpravy vzdělávacích programů

4 Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi MZ ČR a univerzitami smlouvou se na univerzity přenáší některé činnosti, spojené se specializačním vzděláváním univerzita = pověřená organizace ve smyslu příslušných ustanovení zákona 95 / 2004 Sb. zajištění kontinuity mezi pregraduálním a specializačním vzděláváním

5 Návrh veřejnoprávní smlouvy mezi MZ ČR a univerzitami týká se vzdělávání lékařů v základních oborech s výjimkou oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost nevztahuje se na nástavbové obory (certifikované kurzy) ani nelékařské profese

6 Pověřená organizace zajišťuje: činnosti spojené se zařazením do oboru (přijímání žádostí uchazečů, zkoumání žádostí, zařazení do oboru, zrušení-změny zařazení) vedení příslušné evidence předávání průkazů odbornosti, logbooků započtení odborné praxe, absolvované v jiném oboru (praxi v cizině nebo doktorském programu započte pouze ministerstvo) vydávání certifikátu o absolvování základního kmene

7 Pověřená organizace zajišťuje: posuzování, zda byly splněny podmínky pro vykonání atestační zkoušky organizaci a provádění atestačních zkoušek archivaci dokumentace poradenskou a konzultační činnost související se zařazením a průběhem specializačního vzdělávání (po novele zákona 95/2004 Sb.)

8 Atestační zkoušky na lékařských fakultách od 1. 1. 2012 organizační příprava a zajištění průběhu příprava diplomu a související administrativa (diplom vydává ministerstvo !) atestační komise zřizuje ministerstvo

9 Atestační zkoušky na lékařských fakultách princip rotace atestačních zkoušek mezi fakultami (o termínech a místě rozhoduje na základě dohody fakult ministerstvo) nutná spolupráce s fakultní nemocnicí či jiným akreditovaným pracovištěm (praktická část zkoušky)

10 pověřená organizace dostane na uvedené činnosti dotaci od MZ ČR vymezení činnosti lékařských fakult v rámci univerzity by mělo být upraveno opatřením rektora předpokládá se, že smlouva mezi MZ ČR a univerzitou bude podepsána k 1. 5. 2011 a nabude účinnosti 1. 7. 2011

11 IPVZ přestane do 2 měsíců od uzavření smlouvy mezi ministerstvem a univerzitou provádět činnosti spojené se zařazováním nových uchazečů do příslušných oborů

12 Organizační zajištění specializačního vzdělávání na fakultách Proděkan /člen kolegia děkana pro specializační vzdělávání Oddělení specializačního vzdělávání

13 Kurzy, semináře Zajišťování teoretických kurzů a seminářů pro obory specializačního vzdělávání nebo nástavbové obory – nutná akreditace Metodický návod k postupu při podávání žádostí o udělení akreditace k uskutečňování ucelené části vzdělávacího programu – teoretická část (kurzy, semináře) – Věstník MZ ČR, 2011, částka 1

14 Kurzy, semináře Pro základní obory se ucelenou částí rozumí: povinné základní kurzy pro všechny základní obory povinné kurzy v rámci vybraných základních kmenů, společné pro více oborů povinné specializační kurzy pro jednotlivé obory (ucelenou částí se zde rozumí všechny kurzy v daném oboru)

15 Kurzy, semináře Pro nástavbové obory se ucelenou částí rozumí: povinné základní kurzy všechny nástavbové obory povinné specializační kurzy pro jednotlivé nástavbové obory (ucelenou částí se zde rozumí všechny kurzy v daném oboru)

16 Kurzy, semináře U ucelené části skládající se ze tří a více kurzů nutno vlastními prostředky zajistit alespoň 50%, zbytek lze zajistit smluvně s jiným akreditovaným pracovištěm Žadatel musí být schopen zajistit rozsah teoretického vyučování, personální zabezpečení atd. dle příslušného vzdělávacího programu

17 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Specializační vzdělávání na lékařských fakultách Pavel Dlouhý."

Podobné prezentace


Reklamy Google