Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Konference „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie“ Hotel ILF 27.5.2010.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Konference „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie“ Hotel ILF 27.5.2010."— Transkript prezentace:

1 Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Konference „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie“ Hotel ILF 27.5.2010

2 Harmonogram projektu – vzdělávání lékařů -projekt zahájen 1.5.2010 -doba trvání projektu je 36 měsíců Květen 2010 přípravná fáze projektu: -tříleté certifikované kurzy již začínají -tvorba metodik, příprava výukových materiálů -tvorba e- learningového systému vzdělávání a elektronické evidence účastníků -vytvoření a spuštění webového portálu s aktuálními informacemi o průběhu projektu

3 Harmonogram projektu – přípravná fáze vytvoření registru elektronické databáze účastníků vzdělávacích aktivit spolupráce a pravidelné setkávání se zástupci přímo řízených organizací a vybraných akreditovaných zařízení nákup již existujících vzdělávacích programů a modulů, nově vzniklé programy budou zajištěny externími odborníky vyhledávání a výběr školících prostor v regionech výběr lektorů pro certifikované kurzy výběr klinických pracovišť vhodných pro stáže podle regionálního členění

4 Harmonogram projektu – přípravná fáze uzavření právních aktů mezi zúčastněními stranami projektu viz. další část prezentace sestavení podrobného harmonogramu vzdělávacích aktivit vytvoření vzdělávacích plánů s ohledem na regionální členění plány a harmonogramy budou uveřejněny včas na webových stránkách projektu harmonogram bude v průběhu projektu upřesňován a aktualizován podle potřeb a zájmu lékařských pracovníků výběrová řízení konference a semináře pro lékařské obory zajištění informovanosti cílových skupin, odborné i laické veřejnosti o projektu

5 Budou realizovány následující vzdělávací programy

6 Certifikované kurzy pro lékaře CK budou probíhat v akreditovaných zdravotnických zařízeních certifikované kurzy jsou složeny ze 44 nástavbových oborů pro lékařské zdravotnické pracovníky podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů CK budou probíhat od května 2010 do dubna 2013 tříleté obory v současné době zahajujeme předpokládáme podporu 400 osob

7 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení program je určen především pro management v přímo řízených organizacích dosud nejsou absolventy studia MBA vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení předpoklad zahájení – začátek roku 2011 předpokládáme podporu 125 osob

8 ATLS – Poskytnutí neodkladné nemocniční péče v současné době připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů (vzhledem ke specifickým podmínkám licence tohoto certifikovaného kurzu půjde o výzvu jednomu zájemci) v letošním roce ještě proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů v roce 2011 předpokládáme udělení licence a zahájení prvního kurzu ATLS poté proběhnou do konce března 2013 další 3 kurzy ATLS předpokládáme podporu 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR, především krajských a přímo řízených organizacích.

9 Konference a semináře pro lékařské obory půjde zejména o oblast primární péče, obnovovat si znalosti a dovednosti z oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí předpokládáme uskutečnění říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 3250 osob

10 Kurz pro kodéry lékaře cílem je zvýšení kvalifikace v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky v současné době připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů, jeho vyhlášení předpokládáme v červnu 2010 předpokládáme podporu 150 osob

11 Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii v současné době připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů, jeho vyhlášení předpokládáme v červenci 2010 předpokládáme podporu 2 250 osob

12 Schéma provázání jednotlivých aktérů projektu (zúčastněné strany)

13 Účastník kurzu (lékař) Generální dodavatel (IPVZ) - přihláška do kurzu - dohoda o účasti na projektu Zdravotnické zařízení - pracovní smlouva Akreditované pracoviště Seznam účastníků Certifikované kurzy

14 Zdravotnické zařízení (zaměstnavatel) Účastník kurzu pracovní smlouva Ministerstvo zdravotnictví - právní akt Akreditované pracoviště - smlouva o vzdělávání vybraných zaměstnanců Zdravotnické zařízení (zaměstnavatel) Generální dodavatel (IPVZ) - právní akt

15 Prohlubování vzdělávání nelékařů

16 Harmonogram projektu -projekt zahájen 1.5.2010 -doba trvání projektu je 36 měsíců Květen - září : přípravná fáze projektu: cílem je příprava na realizaci vzdělávání -tvorba metodik, příprava výukových materiálů -tvorba e- learningového systému vzdělávání a elektronické evidence účastníků -vytvoření a spuštění webového portálu s aktuálními informacemi o průběhu projektu

17 Harmonogram projektu – přípravná fáze vytvoření registru elektronické databáze účastníků vzdělávacích aktivit spolupráce a pravidelné setkávání se zástupci přímo řízených organizací a vybraných akreditovaných zařízení nákup již existujících vzdělávacích programů a modulů, nově vzniklé programy budou zajištěny externími odborníky vyhledávání a výběr školících prostor v regionech výběr lektorů pro certifikované kurzy výběr klinických pracovišť vhodných pro stáže podle regionálního členění

18 Harmonogram projektu – přípravná fáze uzavření právních aktů mezi zúčastněnými stranami v projektu sestavení podrobného harmonogramu vzdělávacích aktivit vytvoření vzdělávacích plánů s ohledem na regionální členění plány a harmonogramy budou uveřejněny včas na webových stránkách projektu harmonogram bude v průběhu upřesňován a aktualizován podle potřeb a zájmu nelékařských pracovníků výběrové řízení konference a semináře pro nelékařské obory zajištění informovanosti cílových skupin, odborné i laické veřejnosti o projektu

19 Harmonogram projektu – realizace vzdělávání Říjen 2010 – prosinec 2010: na základě jednání s akreditovanými pracovišti a po zjištění potřeb zdravotnických zařízení, bude v druhé polovině září 2010 zahájena registrace účastníků na vzdělávací akce

20 Budou realizovány následující vzdělávací programy

21 Certifikované kurzy pro nelékaře vzdělávání, jehož absolvováním nelékaři nebo jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost účast v tomto vzdělávacím programu je považována za prohlubování kvalifikace a probíhá v akreditovaných zařízeních certifikovaný kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude složen z 21 tématických oblastí předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 9400 osob

22 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení program je určen především pro management v přímo řízených organizacích dosud nejsou absolventy studia MBA vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek roku 2011 – březen 2013 předpokládáme podporu 125 osob

23 Akreditované kvalifikační kurzy pro nelékaře zaměření zejména na stabilizaci zdravotnického personálu účastníci se budou přihlašovat na základě potřeb a doporučení přímo řízených organizací základě doporučení jiného zdravotnického zařízení účast na vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech se považuje za zvyšování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 2 000 osob

24 Vzdělávací akce konference a semináře pro nelékaře získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému konkrétní obsahy a náplně konferencí a seminářů budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení předpokládané uskutečnění: říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 20 000 osob

25 Kurz pro kodéry nelékaře zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek roku 2011 – březen 2013 předpokládáme podporu 200 osob

26 Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek roku 2011 – březen 2013 předpokládáme podporu 750 osob

27 Děkuji za pozornost www.vzdelavani-zdravotniku.cz


Stáhnout ppt "Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů Konference „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie“ Hotel ILF 27.5.2010."

Podobné prezentace


Reklamy Google