Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Vendula Pírková odbor vědy a vzdělávání 27. května 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků pomocí finančních prostředků z ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Vendula Pírková odbor vědy a vzdělávání 27. května 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků pomocí finančních prostředků z ESF."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Vendula Pírková odbor vědy a vzdělávání 27. května 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků pomocí finančních prostředků z ESF

2 Legislativa Zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

3 Formy celoživotního vzdělávání Celoživotní vzdělávání – se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí, dovedností a způsobilosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky - (inovační kurzy, certifikované kurzy, akreditované kvalifikační kurzy, konference.......) Financováno z Evropského sociálního fondu Specializační vzdělávání – zdravotnický pracovník získává specializovanou způsobilost k výkonu specializovaných činností Financováno ze státního rozpočtu

4 Celoživotní vzdělávání - Individuální projekt Operační program lidské zdroje a zaměstnanost 950.000.000,- Kč Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání: celoživotní vzdělávání 724.000.000,- Kč Projekt komunikace – komunikace: zdravotník - pacient v dovednostech 160.000.000,- Kč

5 Konference – Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků http://www.vzdelavani-zdravotniku.cz/

6 Cílová skupina  Lékařští zdravotničtí pracovníci (lékaři, zubní lékaři a farmaceuti) ve zdravotnických zařízeních přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy  Lékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy  Manažeři (zdravotníci - lékaři) v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy  Nelékařští zdravotničtí pracovníci v přímo řízených organizacích MZ ČR mimo území Hl. města Prahy  Nelékařští zdravotničtí pracovníci v ostatních zdravotnických zařízeních na území ČR mimo území Hl. města Prahy  Manažeři (zdravotníci - nelékaři) a další pracovníci ve zdravotnictví ve zdravotnických zařízeních mimo území Hl. města Prahy

7 Cíl a záměr MZ ČR:  prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí lékařských i nelékařských zdravotnických pracovníků  tvorby vzdělávacích programů pro zaměstnance zdravotnických zařízení  podpory systémů rozvoje a řízení lidských zdrojů vedoucí k motivaci a aktivizaci zdravotnických pracovníků a k podpoře dalšího vzdělávání, včetně poskytování podpory a poradenství  udržení a zvýšení obecných pracovních kompetencí pracovníků ve zdravotnictví

8 MZ ČR bude realizovat Projekt 1 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu 1 – 32 475 Projekt 2 Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů a farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech Počet všech podpořených v rámci projektu 2 – 6 295

9 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 1) Vzdělávací akce Certifikované kurzy Cílem absolvování je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností, kterými se získává zvláštní odborná způsobilost k úzce vymezené činnosti v oborech dle zákona č. 96/2004 Sb. Počet podpořených: 4 700 (rodné číslo započítané 1) Počet úspěšně podpořených: 9 400 (opakovaná účast) Finanční podpora: 141 000 000,- Kč z toho 103 400 000,- Kč náklady na kurzy a 37 600 000,- Kč přímá podpora

10 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 2) Vzdělávací akce Manažerské vzdělávání pro nelékařské obory Určeno především pro management v přímo řízených organizacích. Vzdělávací program umožní pracovníkům z řad managementu zdravotnických zařízení seznámit se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifikou ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. Celkem podpořeno: 125 osob Finanční podpora 10 000 000,- Kč

11 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 3) Vzdělávací akce Akreditované kvalifikační kurzy Určeno na stabilizaci zdravotnického personálu, který zvyšuje kvalifikaci účastníka podle zákona č. 96/2004 Sb. a bude připraven pro tyto obory: Všeobecný sanitář, Sanitář pro operační sál, Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, Sanitář pro zařízení lékárenské péče, Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení, Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu, Ošetřovatel, Zdravotnický asistent, Radiologická fyzika, Radiologická technika, Zdravotně sociální pracovník a Masér. Celkem podpořeno: 2000 osob, Finanční podpora: 32 000 000,- Kč z toho 16 000 000,- Kč náklady na kurzy a 16 000 000,- Kč přímá podpora

12 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 4) Vzdělávací akce Konference a semináře Kontinuální profesní vzdělávání, které zajistí zdravotnickým pracovníkům vykonávajícím povolání průběžné obnovování vědomostí, dovedností a způsobilosti odpovídající získané odbornosti. Zaměření konferencí a seminářů na prohloubení a obnovení znalostí a dovedností pro vykonávané činnosti v souladu s kreditním systémem pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Počet podpořených: 10 000 (rodné číslo započítané 1) Počet úspěšně podpořených: 20 000 (opakovaná účast) Finanční podpora 40 000 000,- Kč

13 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 5) Vzdělávací akce Kurz pro kodéry pro nelékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací S cílem zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Celkem bude podpořeno: 200 osob, Finanční podpora 4 000 000,- Kč

14 Vzdělávací programy pro nelékařské pracovníky 6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Hlavním cílem této aktivity je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků pracujících v sektoru zubní péče. Počet podpořených: 500 (rodné číslo započítané 1) Počet úspěšně podpořených: 750 (opakovaná účast) Finanční podpora 4 500 000,- Kč

15 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 1) Vzdělávací akce Certifikovaný kurz v lékařském oboru Cílem je získání potřebných teoretických znalostí a praktických dovedností v oblasti diagnostiky, léčby a prevence chorob v oborech, ve kterých je nutné získat zvláštní odbornou způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. Kdo se účastní: lékař se specializovanou způsobilostí v základním oboru Počet podpořených: 400 Finanční podpora: celkem 303 728 000,- Kč z toho 114 800 000,-Kč náklady na kurzy 188 928 000,-Kč přímá podpora

16 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 2) Vzdělávací akce Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Určeno především pro střední management v přímo řízených organizacích MZ ČR s cílem seznámit se se základy ekonomiky a řízení v obecné rovině a dále se specifiky ekonomiky a řízení zdravotnických systémů a zdravotnických zařízení. Počet podpořených: 125 Finanční podpora: 10 000 000,- Kč

17 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 3) Vzdělávací akce Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče (ATLS) Cílem je zavedení ATLS kurzů do České republiky, proškolení základního kádru školitelů a prvních frekventantů. ATLS  (Advanced Trauma Life Support Program for Doctors) je celosvětově jediným uznávaným nástrojem standardizace multidisciplinární péče o závažně zraněné pacienty na urgentních odděleních nemocnic. Počet podpořených: 120 Finanční podpora: 6 000 000,- Kč

18 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 4) Vzdělávací akce - Konference a semináře pro lékaře a farmaceuty podle jednotlivých specializačních oborů, formou celoživotního vzdělávání, zejména však v primární péči. Cílem je umožnit obnovovat si znalosti a dovednosti v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob. Počet podpořených: 2 000 (rodné číslo započítané 1) Počet úspěšně podpořených: 3 250 (opakovaná účast) Finanční podpora: 6 500 000,- Kč

19 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 5) Vzdělávací program Kurz pro kodéry pro lékařské zdravotnické pracovníky přímo řízených organizací s cílem zvýšení kvalifikace zdravotníků v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů. Počet podpořených: 150 Finanční podpora: 3 000 000,- Kč

20 Vzdělávací programy pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty 6) Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře Cílem kurzů je zvýšení úrovně odborných znalostí, dovedností a kompetencí zubních lékařů, pracujících v sektoru zubní péče. Počet podpořených: 2 000 (rodné číslo započítané 1) Počet úspěšně podpořených: 2 250 (opakovaná účast) Finanční podpora: 20 250 000,- Kč

21 Prostředky lze použít na...  přímou podporu  odměny školitelů  pronájmy prostor  učební pomůcky  náklady zdravotnického zařízení  praktické stáže Pro koho: Lékařští a nelékařští zdravotničtí pracovníci

22 Generální dodavatel Generální dodavatel projektů prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařských, nelékařských a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na profesní vzdělávání je od 1.5.2010 Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví Ruská 85 100 05 Praha 10 Projekt PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ Kontaktní osoba: Mgr. Martina Ludvíková, e-mail: ludvikova@ipvz.czludvikova@ipvz.cz Projekt PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Kontaktní osoba: Mgr. Marie Vacková, e-mail: vackova@ipvz.czvackova@ipvz.cz

23 Financování vzdělávání Vysoká škola 1.000.000.000,-Kč Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 950.000.000,-Kč Vysoká škola 0 Kč Specializační vzděláváníCeloživotní vzdělávání 0 Kč Před rokem 2006 NYNÍ 49 000 zdravotn í ků3 100 zdravotn í ků

24 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Vendula Pírková odbor vědy a vzdělávání 27. května 2010 Vzdělávání zdravotnických pracovníků pomocí finančních prostředků z ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google