Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Informace o projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Seminář Olomouc, Znojmo 23. - 24. 6. 2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Informace o projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Seminář Olomouc, Znojmo 23. - 24. 6. 2011."— Transkript prezentace:

1 Informace o projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Seminář Olomouc, Znojmo 23. - 24. 6. 2011

2 Vzdělávací aktivity projektu Certifikované kurzy 9 400 Akreditované kvalifikační kurzy 2000 Konference a semináře 20 000 Kurz pro kodéry 200 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení 125 Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči 1000

3 Realizace certifikovaných kurzů Doposud bylo uzavřeno 93 smluv na bezplatné proškolení 7 295 osob za cenu 75 251 020 Kč. Jde o certifikované kurzy z různých tematických oblastí a pro široké spektrum typů nelékařských zdravotnických pracovníků. Postupně jsou do projektu zařazovány CK na základě výběrového řízení, výzvy. Mimořádná příležitost pro zaměstnavatele i nelékařské zdravotnické pracovníky k přihlašování do certifikovaných kurzů. Součástí prezentace je seznam realizovaných certifikovaných kurzů.

4 Tvorba nových certifikovaných kurzů Součástí projektu je také tvorba nových certifikovaných kurzů. Metodický pokyn k přípravě a realizaci vzdělávacího programu certifikovaného kurzu je k dispozici na stránkách MZČR – www.mzcr.czwww.mzcr.cz Málo jsou zastoupené certifikované kurzy akreditované MZČR, např. v následujících oblastech: Neodkladná péče (kurzy KPR) Péče o matku a dítě Laboratorní metody Radiologické metody Kurzy pro porodní asistentky

5 Možnost podání vzdělávacího programu k akreditaci na MZ ČR Přehled termínů zasedání akreditační komise MZ ČR: 3. 8. 2011 podání max. 5. 7. 2011 5. 10. 2011 podání max. 7. 9. 2011 7. 12. 2011 podání max. 9. 11. 2011

6 Doba trvání smlouvy Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31.1. 2013. Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF.

7 Počty podpořených v jednotlivých oblastech CK (uzavřené smlouvy) 1Všeobecné1 634 2Zajištění soběstačnosti u pacientů 0 3Specifická ošetřovatelská péče o pac. s cév. přístupy260 4Ošetřovatelská péče v intenzívních oborech330 5Ošetřovatelská péče o dětské pacienty100 6Neodkladná péče (kurzy KPR)80 7Mentorská činnost180 8Ošetřovatelská péče v interních oborech775 9Problematika stáří a péče o seniory (nutrice, soběstačnost aj.)478 10Fyzioterapeutické přístupy1 039 11Postupy pro zubní techniky20

8 Počty podpořených v jednotlivých oblastech CK (uzavřené smlouvy) 12Oblast hygieny, epidemiologie a podpory zdraví132 13Metody pro psychology215 14Metody pro logopedy 0 15Laboratorní metody30 16Radiologické metody 0 17Péče o matku a dítě 0 18Řízení rizik400 19Kvalita a bezpečí poskytované péče410 20Řízení změn1 112 21Supervize 0 22Edukátor100

9

10

11 Akreditované kvalifikační kurzy realizované v rámci projektu Biomedicínský technik a inženýr Odborné zdravotnické laboratorní metody Masér Zdravotně sociální pracovník Všeobecný sanitář Zdravotnický asistent Ošetřovatel Pracovník ochrany veřejného zdraví Řidič vozidla ZZS Radiologická fyzika Radiologická technika

12 Realizace akreditovaných kvalifikačních kurzů Všeobecný sanitář (65) vyhlášeno VŘ Masér 10 Zdravotně sociální pracovník (70) bude vyhlášeno VŘ Zdravotnický asistent vyhlášeno VŘ Řidič ZZS 60 Asistent ochrany veřejného zdraví 44 Ošetřovatel vyhlášeno VŘ Radiologická fyzika 100 IPVZ Odborné zdravotnické laboratorní metody 700 IPVZ Radiologická technika 30 IPVZ Biomedicína 110 IPVZ

13 Etické normy chování Přístup k pacientovi a komunikace Právní povědomí Řízení kvality a bezpečnosti pacientů Edukace v péči o seniory Edukace u pacientů s DM Edukace u onkologických onemocnění E-learning Edukace u pacientů s nefrologickým onem. Edukace u pacientů s apalickým syndromem Edukace u kardiovaskulárních onemocnění Edukace u pacientů s neurologickým onemocněním Edukace v nutriční péči

14 Konference a semináře Vítěz výběrového řízení: B.Braun Medical s.r.o. - 12 krajů Vítěz výběrového řízení: Společnost medicínského práva o.s. - 1 kraj Účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému. Konec května – možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ.

15 Náplň konferencí a seminářů Tematické oblasti: péče o dorost a děti včetně traumatologie a nutrice (tato tematická oblast bude obsahem všech konferencí a seminářů minimálně z 15 %) právní povědomí, etické normy chování, přístup k pacientům a komunikace řízení kvality a bezpečnosti pacientů a zaměstnanců (tyto tematické oblasti budou obsahem všech konferencí a seminářů max. z 30%) cerebrovaskulární onemocnění onkologie nutriční péče kardiovaskulární onemocnění péče o seniory

16 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích, kteří dosud nejsou absolventy studia MBA. Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium. V současné době je ukončeno výběrové řízení – čekáme na uplynutí lhůt pro odvolání a možný podpis smlouvy. Předpokládáme podpořit 125 osob.

17 Kurz pro kodéry nelékaře Zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky. Určené především pro přímo řízené organizace MZ. Vítěz výběrového řízení: STYRAX, a.s. Možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ. Předpokládáme podpořit 200 osob.

18 Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností. Odborné vzdělávací kurzy jsou zaměřeny na ošetřování pacientů – seniorů, handicapovaných pacientů a dětí. Vítěz výběrového řízení: Sdružení DUK (Dentální učení Kladno). Možnost přihlašování a získání informací přes banner na stránkách IPVZ. Předpokládáme podpořit 1 000 osob.

19 Přihlašování na vzdělávací akce U některých vzdělávacích aktivit se zájemce o kurz může hlásit přes klientský systém IPVZ. Tam, kde není realizátorem IPVZ, se zájemce o kurz hlásí přímo u akreditovaného pracoviště. Přihlašování bude probíhat prozatím pouze u akreditovaného pracoviště. U projektových akcí nelékařů se účastníkovi zobrazí pod detailem akce tato textace: Účast na této akci bude hrazena z projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ - projekt číslo: CZ.1.04/1.1.00/46.00001 (projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského sociálního fondu) za splnění dále uvedených podmínek :

20 Podmínky pro přihlášení do jednotlivých vzdělávacích aktivit Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je získaná odborná způsobilost k výkonu zdravotnického povolání nebo odborná způsobilost k výkonu povolání jiných odborných pracovníků dle zákona 96/2004 Sb. Podmínkou přijetí do akreditovaného kvalifikačního kurzu je absolvování studijního programu požadovaného pro příslušné povolání dle zákona 96/2004 Sb. Konference a semináře jsou určeny pro zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu, zdravotnické pracovníky se specializovanou způsobilostí a pro zdravotnické pracovníky s jinou odbornou způsobilostí.

21 Děkuji za pozornost Informace: Mgr. Marie Vacková Tel: 271 019 240 gsm: + 420 606 770 184 e-mail: vackova@vzdelavani-zdravotniku.cz vackova@ipvz.cz


Stáhnout ppt "Informace o projektu PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ Seminář Olomouc, Znojmo 23. - 24. 6. 2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google