Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání."— Transkript prezentace:

1 „Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

2 Přehled navrhovaných změn  Změny ve výkonu povolání  Změny týkající se výkladu výkonu zdravotnických povolání  Změny vztahující se k registraci  Technické úpravy a opravy  Vložení institutu výjimky ze zákona  Změny týkající se celoživotního vzdělávání

3 Změny ve výkonu povolání  Zdravotnický záchranář  Všeobecná sestra může získat odbornou uzpůsobilost vykonávat povolání zdravotní záchranář při splnění podmínek specializace a délky výkonu povolání (min. 5 let členem výjezdové složky záchranné služby)  Umožnění záchranářům pracovat nejen u zdravotnické záchranné služby, na akutním příjmu, ale také v lůžkové části anesteziologicko- resuscitačních oddělení  Zdravotnický asistent  Výkony spojené se sebeobslužnou činností a uspokojováním základních potřeb pacientů/klientů bez odborného dohledu  Sanitář  Zrušení 6 zaměření sanitáře a ponechání pouze všeobecného sanitáře úspora finančních prostředků i času

4 Změny týkající se výkladu výkonu zdravotnických povolání  Návrh umožňuje nelékařům podobně jako lékařům vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti Zásadní pro poskytování zdravotní péče  Zdravotnický pracovník (klinický logoped, psycholog, fyzioterapeut, biomedicínský inženýr aj.), který je způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu až po získání specializované způsobilosti, může před získáním specializace vykonávat některé činnosti bez dohledu a tudíž nevlastní osvědčení analogie s kmeny u lékařů

5 Změny vztahující se k registraci  Prodloužení platnosti osvědčení z 6 na 10 let  Prodloužení všech vydaných a platných osvědčení na 10 let Zdravotnický pracovník do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení osvědčení je považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu  Změna zpoplatnění žádosti z 500 Kč na 100 Kč, je rozšířena i na prodloužení osvědčení  Sestry, kterým končí registrace 6. května 2011, ji budou mít automaticky ze zákona platnou do 6. května 2015 nemusí zasílat žádost na MZ ČR, prodloužení je automatické

6 Změny vztahující se k registraci  Registrace je časově i finančně velmi náročná, registrační podmínky jsou velmi přísné  Navíc je řešena kritická situace v Registru jen na správních poplatcích je to aktuálně úspora 3,5 mil. Kč od nelékařů

7 Zkouška a zkušební komise k vydání osvědčení  Ministerstvo zdravotnictví může pověřit organizací zkoušky pověřenou organizaci  Je to zohlednění současného stavu  Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů se stalo administrátorem zkoušek

8 Změny týkající se celoživotního vzdělávání  Formy celoživotního vzdělávání  E-learningový kurz a vypracování metodiky - byly vyjmenovány v novele vyhlášky č. 423/2004 Sb. o kreditním systému, ale v zákoně dosud nejsou vyjmenované  Upřesnění definice kurz tak, aby byly realizovány výhradně takové kurzy, které jsou nutné pro přímé poskytování zdravotní péče důležité pro žadatele o akreditaci certifikovaných kurzů, úspora finančních prostředků  Kvalifikační studium  Chyběla definice vzdělávacích programů na vyšších odborných školách  Seznamy akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů  Seznamy akreditovaných zdravotnických oborů zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup

9 Vložení institutu výjimky ze zákona  Ministr zdravotnictví bude oprávněn odstranit tvrdosti zákona pro přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti a vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

10 Technické úpravy a opravy  Jde o opravy chybných odkazů a nepřesných formulací vzniklých minulou novelou v roce 2008

11  Sanitáři, kteří získali dle zákona 96/2004 Sb. odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecný sanitář, sanitář pro operační sál, sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení, sanitář pro zařízení lékárenské péče, sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sanitář Přechodná ustanovení - sanitáři

12 Přechodná ustanovení - osvědčení/registrace  U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, která jsou platná ke dni účinnosti tohoto zákona se doba platnosti prodlužuje o 4 roky  Řízení o vydání osvědčení, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb.

13 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání."

Podobné prezentace


Reklamy Google