Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb"— Transkript prezentace:

1 „Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb
„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

2 Přehled navrhovaných změn
Změny ve výkonu povolání Změny týkající se výkladu výkonu zdravotnických povolání Změny vztahující se k registraci Technické úpravy a opravy Vložení institutu výjimky ze zákona Změny týkající se celoživotního vzdělávání

3 Změny ve výkonu povolání
Zdravotnický záchranář Všeobecná sestra může získat odbornou uzpůsobilost vykonávat povolání zdravotní záchranář při splnění podmínek specializace a délky výkonu povolání (min. 5 let členem výjezdové složky záchranné služby) Umožnění záchranářům pracovat nejen u zdravotnické záchranné služby, na akutním příjmu, ale také v lůžkové části anesteziologicko- resuscitačních oddělení Zdravotnický asistent Výkony spojené se sebeobslužnou činností a uspokojováním základních potřeb pacientů/klientů bez odborného dohledu Sanitář Zrušení 6 zaměření sanitáře a ponechání pouze všeobecného sanitáře úspora finančních prostředků i času

4 Změny týkající se výkladu výkonu zdravotnických povolání
Návrh umožňuje nelékařům podobně jako lékařům vykonávat některé činnosti ještě před získáním specializované způsobilosti Zásadní pro poskytování zdravotní péče Zdravotnický pracovník (klinický logoped, psycholog, fyzioterapeut, biomedicínský inženýr aj.), který je způsobilý k výkonu povolání bez odborného dohledu až po získání specializované způsobilosti, může před získáním specializace vykonávat některé činnosti bez dohledu a tudíž nevlastní osvědčení analogie s kmeny u lékařů

5 Změny vztahující se k registraci
Prodloužení platnosti osvědčení z 6 na 10 let Prodloužení všech vydaných a platných osvědčení na 10 let Zdravotnický pracovník do doby nabytí právní moci rozhodnutí o prodloužení osvědčení je považován za způsobilého k výkonu povolání bez odborného dohledu Změna zpoplatnění žádosti z 500 Kč na 100 Kč, je rozšířena i na prodloužení osvědčení Sestry, kterým končí registrace 6. května 2011, ji budou mít automaticky ze zákona platnou do 6. května 2015 nemusí zasílat žádost na MZ ČR, prodloužení je automatické

6 Změny vztahující se k registraci
Registrace je časově i finančně velmi náročná, registrační podmínky jsou velmi přísné Navíc je řešena kritická situace v Registru jen na správních poplatcích je to aktuálně úspora 3,5 mil. Kč od nelékařů

7 Zkouška a zkušební komise k vydání osvědčení
Ministerstvo zdravotnictví může pověřit organizací zkoušky pověřenou organizaci Je to zohlednění současného stavu Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů se stalo administrátorem zkoušek

8 Změny týkající se celoživotního vzdělávání
Formy celoživotního vzdělávání E-learningový kurz a vypracování metodiky - byly vyjmenovány v novele vyhlášky č. 423/2004 Sb. o kreditním systému, ale v zákoně dosud nejsou vyjmenované Upřesnění definice kurz tak, aby byly realizovány výhradně takové kurzy, které jsou nutné pro přímé poskytování zdravotní péče důležité pro žadatele o akreditaci certifikovaných kurzů, úspora finančních prostředků Kvalifikační studium Chyběla definice vzdělávacích programů na vyšších odborných školách Seznamy akreditovaných zdravotnických magisterských a bakalářských studijních oborů Seznamy akreditovaných zdravotnických oborů zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví způsobem umožňujícím dálkový přístup

9 Vložení institutu výjimky ze zákona
Ministr zdravotnictví bude oprávněn odstranit tvrdosti zákona pro přiznávání odborné nebo specializované způsobilosti a vydání osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu

10 Technické úpravy a opravy
Jde o opravy chybných odkazů a nepřesných formulací vzniklých minulou novelou v roce 2008

11 Přechodná ustanovení - sanitáři
Sanitáři, kteří získali dle zákona 96/2004 Sb. odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecný sanitář, sanitář pro operační sál, sanitář pro laboratoř a transfuzní oddělení, sanitář pro zařízení lékárenské péče, sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci, sanitář pro autoptické oddělení nebo sanitář pro pitevnu jsou ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zdravotnickými pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání sanitář

12 Přechodná ustanovení - osvědčení/registrace
U osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, která jsou platná ke dni účinnosti tohoto zákona se doba platnosti prodlužuje o 4 roky Řízení o vydání osvědčení, která nebyla pravomocně skončena do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 96/2004 Sb.

13 Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt "„Malá novela“ zákona č. 96/2004 Sb"

Podobné prezentace


Reklamy Google