Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specializační vzdělávací program

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specializační vzdělávací program"— Transkript prezentace:

1 Specializační vzdělávací program
HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.)

2 Označení odbornosti specialisty
ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII

3 Podmínky specializačního vzdělávacího programu
Vstupní podmínky Průběžné podmínky Výstupní podmínky

4 Vstupní podmínky Do specializačního studia mohou být zařazeni jen zdravotničtí pracovníci §54 a §55 zákona 96/2004 Sb. Absolventi akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních laborantů. Absolventi nejméně 3letého akreditovaného studia v oboru diplomovaný zdravotní laborant na VOŠ. Absolventi SZŠ ZL (zahájení studia nejpozději ve školním roce 2004/2005). Absolventi akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného zaměření nebo nejméně 3letého studia přírodovědného zaměření na VOŠ po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody (zatím akreditována jen teorie)

5 Obsah specializačního vzdělávacího programu
Histologie § 75 (vyhláška č. 424/2004 Sb.) Rámcový vzdělávací program (Věstník č. 4/2006 Sb.)

6 §75 ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII
KÓDY MODULŮ NÁZEV MODUL TYP MODULU DÉLKA TRVÁNÍ týdny POČET KREDITŮ ročník Základní Organizačně-provozní problematika klinických laboratoří P 1– T 10 Odborný Histologie (technika, histologie, patologie) 2 – T 20 Praxe - výkony akreditovaná a ostatní pracoviště 1 – K 4 – Pr.

7 2. ročník Modul speciální 1. Speciální impregnační barvicí metody PV 1 -T 10 Modul speciální 2. Imunohistologie 1 - T Modul speciální 3. Elektronová mikroskopie Praxe - akreditovaná pracoviště P 2 – Pr. 20 Odborná písemná práce akreditovaná a ostatní pracoviště 1 - K 4 – Pr.

8 § 75 ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII

9 Organizace výuky SVP Specializační studium je organizováno formou dálkovou. Optimální délka specializačního studia je 36 měsíců a zahrnuje 640 hod. výuky, z toho 120 hod.(160 hod.) teorie, zbytek praxe. Teoretická část výuky je realizována v NCO NZO Vinařská 6, Brno, (akreditováno do roku 2013). Praktická část je realizována na akreditovaných, neakreditovaných a vlastních pracovištích. Studium musí být ukončeno nejdéle do 5 let od zahájení.

10 Praktická část výuky V jejím rámci musí účastník splnit počet laboratorních výkonů (na akreditovaném, neakreditovaném nebo vlastním pracovišti). Odborná praxe na akreditovaném pracovišti je 2 týdny. Potvrzeno zápisem do studijního průkazu.

11 Organizace výuky SVP Cena: Teoretická část – 10 280,- (bez DPH)
Praktická část – dle kalkulace akreditovaného pracoviště Závěrečná zkouška - ???

12 Atestační zkouška Přihlášku zasílá uchazeč na MZ ČR:
Po absolvování povinných modulů SVP. Po absolvování odborné praxe a praktického výcviku ve stanoveném rozsahu. Po vypracování odborné písemné práce (praktická zkouška). Po získání 120 kreditů v rámci jednotlivých modulů a praxe. Zkoušku lze opakovat nejdříve za 12 měsíců.

13 Atestační zkouška Termín a místo určí MZ ČR nejméně 40 dní před termínem atestační zkoušky. Praktická zkouška (písemná práce, která je zároveň praktickou zkouškou), předchází teoretické zkoušce. Teoretická zkouška se skládá ze 3 otázek - technika, histologie, patologie. Pokud dílčí část teoretické části je hodnocena neprospěl, celkové hodnocení zní neprospěl a lze zkoušku opakovat za 12 měsíců.

14 Specializační vzdělávání praktická část
Akreditované zařízení FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53 I. patologicko- anatomický ústav (pí. Miroslava Ondráková-garant praktické části) ???

15 Histologické techniky
Počet výkonů Počet kreditů Garanti Přehledná barvení 5 20 Zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, který je zapsán v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cytologická barvení Znázornění vazivových vláken Speciální metody histopatologické (amyloid, baktérie) Cytologické vyšetření buněk v nátěrech Rychlé zhotovení histologických preparátů Metody neurohistologické Zhotovení preparátů z tvrdých tkání Průkaz polysacharidů Průkaz lipidů Průkaz enzymů Průkaz pigmentů Průkaz anorganických látek Imunohistologie Fluorescenční mikroskopie 1 Elektronová mikroskopie

16 Proč se specializovat ? Vyhláška č. 424/2004 Sb. – stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. §71 činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí §75 v oboru histologie

17 Proč se specializovat ? Specializace x platové třídy
vyhláška č. 533/2005 Sb. Zdravotní laborant: 8. platová třída 9. platová třída 10. platová třída Specializace x zdravotní pojišťovny


Stáhnout ppt "Specializační vzdělávací program"

Podobné prezentace


Reklamy Google