Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Specializační vzdělávací program HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.) HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Specializační vzdělávací program HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.) HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.)"— Transkript prezentace:

1 Specializační vzdělávací program HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.) HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.)

2 Označení odbornosti specialisty ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII

3 Podmínky specializačního vzdělávacího programu Vstupní podmínky Průběžné podmínky Výstupní podmínky

4  Vstupní podmínky  Do specializačního studia mohou být zařazeni jen zdravotničtí pracovníci §54 a §55 zákona 96/2004 Sb.  Absolventi akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu zdravotních laborantů.  Absolventi nejméně 3letého akreditovaného studia v oboru diplomovaný zdravotní laborant na VOŠ.  Absolventi SZŠ ZL (zahájení studia nejpozději ve školním roce 2004/2005).  Absolventi akreditovaného bakalářského studijního oboru přírodovědného zaměření nebo nejméně 3letého studia přírodovědného zaměření na VOŠ po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu laboratorní metody (zatím akreditována jen teorie)

5 Obsah specializačního vzdělávacího programu Histologie § 75 (vyhláška č. 424/2004 Sb.) Rámcový vzdělávací program (Věstník č. 4/2006 Sb.)

6 §75 ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII KÓDY MODULŮ NÁZEV MODUL TYP MODUL U DÉLKA TRVÁNÍ týdny POČET KREDITŮ 1.ročník Základní Organizačně-provozní problematika klinických laboratoří P 1– T10 Odborný Histologie (technika, histologie, patologie) P2 – T20 Praxe - výkony akreditovaná a ostatní pracoviště P 1 – K 4 – Pr. 10 20

7 2. ročník Modul speciální 1.Speciální impregnační barvicí metodyPV 1 -T 10 Modul speciální 2.Imunohistologie PV 1 - T 10 Modul speciální 3.Elektronová mikroskopiePV 1 - T10 Praxe - akreditovaná pracovištěP2 – Pr.20 Odborná písemná práce akreditovaná a ostatní pracoviště P 1 - K 4 – Pr. 10 20

8 Základní modul Organizační a provozní problematika klinických laboratoří Odborný modul Histologie (technika, histologie, patologie) Speciální moduly Povinně volitelné Speciální a impregnační barvicí metody odborná praxe a vypracování odborné písemné práce Imunohistologie Odborná praxe a vypracování odborné písemné práce Elektronová mikroskopie Odborná praxe a vypracování odborné písemné práce Odborná praxe § 75 ZDRAVOTNÍ LABORANT PRO HISTOLOGII

9 Organizace výuky SVP  Specializační studium je organizováno formou dálkovou.  Optimální délka specializačního studia je 36 měsíců a zahrnuje 640 hod. výuky, z toho 120 hod.(160 hod.) teorie, zbytek praxe.  Teoretická část výuky je realizována v NCO NZO Vinařská 6, Brno, (akreditováno do roku 2013).  Praktická část je realizována na akreditovaných, neakreditovaných a vlastních pracovištích.  Studium musí být ukončeno nejdéle do 5 let od zahájení.

10 Praktická část výuky  V jejím rámci musí účastník splnit počet laboratorních výkonů (na akreditovaném, neakreditovaném nebo vlastním pracovišti).  Odborná praxe na akreditovaném pracovišti je 2 týdny. Potvrzeno zápisem do studijního průkazu.

11 Organizace výuky SVP  Cena:  Teoretická část – 10 280,- (bez DPH)  Praktická část – dle kalkulace akreditovaného pracoviště  Závěrečná zkouška - ???

12 Atestační zkouška  Přihlášku zasílá uchazeč na MZ ČR:  Po absolvování povinných modulů SVP.  Po absolvování odborné praxe a praktického výcviku ve stanoveném rozsahu.  Po vypracování odborné písemné práce (praktická zkouška).  Po získání 120 kreditů v rámci jednotlivých modulů a praxe.  Zkoušku lze opakovat nejdříve za 12 měsíců.

13 Atestační zkouška  Termín a místo určí MZ ČR nejméně 40 dní před termínem atestační zkoušky.  Praktická zkouška (písemná práce, která je zároveň praktickou zkouškou), předchází teoretické zkoušce.  Teoretická zkouška se skládá ze 3 otázek - technika, histologie, patologie.  Pokud dílčí část teoretické části je hodnocena neprospěl, celkové hodnocení zní neprospěl a lze zkoušku opakovat za 12 měsíců.

14 Specializační vzdělávání praktická část  Akreditované zařízení  FN u sv. Anny v Brně, Pekařská 53 I. patologicko- anatomický ústav (pí. Miroslava Ondráková-garant praktické části)  ???

15 Histologické technikyPočet výkonů Počet kreditů Garanti Přehledná barvení 5 20 Zdravotnický pracovník se specializovanou způsobilostí v příslušném oboru, který je zapsán v registru zdravotnických pracovníků způsobilých k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Cytologická barvení 5 Znázornění vazivových vláken 5 Speciální metody histopatologické (amyloid, baktérie) 5 Cytologické vyšetření buněk v nátěrech 20 Rychlé zhotovení histologických preparátů 5 Metody neurohistologické 5 Zhotovení preparátů z tvrdých tkání 5 Průkaz polysacharidů 5 Průkaz lipidů 5 Průkaz enzymů 5 Průkaz pigmentů 5 Průkaz anorganických látek 5 Imunohistologie 5 Fluorescenční mikroskopie 1 Elektronová mikroskopie 1

16 Proč se specializovat ?  Vyhláška č. 424/2004 Sb. – stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků. §71 činnosti zdravotního laboranta se specializovanou způsobilostí §75v oboru histologie

17 Proč se specializovat ?  Specializace x platové třídy vyhláška č. 533/2005 Sb. Zdravotní laborant: 8. platová třída 9. platová třída 10. platová třída  Specializace x zdravotní pojišťovny


Stáhnout ppt "Specializační vzdělávací program HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.) HISTOLOGIE (dle zákona č. 96/2004 Sb.)"

Podobné prezentace


Reklamy Google