Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence"— Transkript prezentace:

1 Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence
Darja Jarošová, Bohdana Dušová, Yvetta Vrublová Ústav ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví, Zdravotně sociální fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě ÚVOD Termín mentor pochází z období klasické literatury. Ve starověkém Řecku bylo zvykem, že se mladíci učili od starších a zkušených mužů – svých osobních mentorů. Mentoři působili jako učitelé a rádci a měli přímou osobní odpovědnost za vývoj svých žáků. Mentorství v ošetřovatelství se objevuje v odborné literatuře až v posledních třiceti letech. První mezinárodní konference o mentorství, která se konala ve Vancouveru v roce 1980, nastínila koncept a směr výzkumu v této oblasti. PROJEKT MENTOR V České republice jsou v současné době odborné klinické praxe studentů ošetřovatelství (50% výukových hodin) na většině pracovišť vedeny odbornými asistentkami vysokých škol nebo sestrami z příslušných pracovišť. Vzhledem k doporučením Evropské strategie pro přípravu mentorů odborné praxe nesplňuje většina sester z klinických pracovišť kritéria výběru a pedagogické přípravy. Pracovníci Ústavu ošetřovatelství a managementu ve zdravotnictví ZSF OU se rozhodli řešit tento problém za podpory Evropských strukturálních fondů (ESF). Práce na dvouletém projektu s názvem Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence byly zahájeny v listopadu roku Cílovou skupinou projektu jsou mentoři – dle stanovených kritérií vybraní odborníci ošetřovatelství a porodní asistence tří ostravských nemocnic. Hlavním cílem projektu je vzdělávání mentorů a vytvoření sítě mentorů pro zajištění a vedení odborných ošetřovatelských praxí studentů bakalářských studijních oborů všeobecná sestra a porodní asistentka. V rámci celoživotního vzdělávání byl vytvořen studijní program Mentor klinické praxe, který budou od září 2006 absolvovat vybraní zdravotničtí pracovníci. Hlavním přínosem projektu je rozšíření základny kvalifikovaných odborníků z praxe, kteří přispějí ke zvýšení kvality klinických praxí studentů ošetřovatelství v souladu s českou legislativou a požadavky Evropské strategie pro vzdělávání sester a porodních asistentek. KRITÉRIA VÝBĚRU MENTORA registrovaná sestra a porodní asistentka (dle zákona 96/2004) minimálně 3 roky klinické praxe odborník ve své profesi – praktické oblasti úspěšný absolvent mentorského kurzu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Nově vytvořená kurikula studijního programu pro vzdělávání mentorů mohou být využitelná také na jiných vysokých školách a v akreditovaných školících centrech. Studijní program se skládá celkem ze tří tématicky zaměřených modulů: 1. Organizace ošetřovatelství (organizace studia ošetřovatelství, organizace klinických praxí, legislativa v ošetřovatelství), 2. Ošetřovatelství (filozofie a teorie ošetřovatelství, ošetřovatelský proces a dokumentování, potřeby člověka a diagnostika v ošetřovatelství - NNN, etika v ošetřovatelství, výzkum v ošetřovatelství, řízení v ošetřovatelství, komunikační dovednosti v ošetřovatelství), 3. Pedagogika a didaktika (pedagogika a didaktika v ošetřovatelství, edukace v ošetřovatelství, portfolio). Vzhledem k očekávané struktuře posluchačů kurzů (velká část sester a porodních asistentek zatím nemá vysokoškolské vzdělání v ošetřovatelství) jsme zařadili do studijního plánu modul Ošetřovatelství s obsahovou náplní filozofie, teorie a metodologie ošetřovatelství. V příštích letech již pravděpodobně bude dosažené vzdělání cílové skupiny odlišné a tento modul bude modifikován dle potřeb posluchačů a vzdělavatelů studentů. Vzdělávací kurz bude mít charakter distančního studia. Bude probíhat formou dvoudenních výukových bloků v pěti navazujících cyklech o celkovém počtu 60 kontaktních (prezenčních) hodin a 70 nekontaktních hodin s podporou e-learningu (samostudium podle § 53 zákona č. 96/2004 Sb.). Ve výuce budou uplatňovány aktivizační metody (problémová výuka, případové studie, hraní rolí, projektová výuka, praktická cvičení), které napomáhají vytvoření požadovaných klíčových odborných dovedností Podstatnou částí samostudia bude projektová práce, vypracování portfolia mentora a zpracování komplexní ošetřovatelské dokumentace vybraného případu. Po úspěšném absolvování celého kurzu získají absolventi celkem 10 kreditů (dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.). Podmínkou přiznání/udělení celkového počtu kreditů bude absolvování celého kurzu a úspěšné složení závěrečné zkoušky. ZÁVĚR Cílem práce mentorů je úspěšná a pozitivní adaptace mentorovaného (studenta, kolegy) na nové pracovní prostředí včetně adaptace sociální, což má zásadní vliv na kvalitu poskytované péče, která je prokazatelně vyšší v zařízeních, kde působí mentoři. Ošetřovatelská péče je na těchto pracovištích efektivněji organizována a přináší kvalitnější terapeutické prostředí pro pacienty/klienty. Sestry, které pracují s podporou a podle rad mentorů, uvádí vyšší míru sebeaktualizace, větší spokojenost s pracovním prostředí a náplní práce, lepší týmovou spolupráci a méně stresujících situací. Prezentace vznikla s podporou projektu OP RLZ CZ / /0102.


Stáhnout ppt "Mentor klinické praxe ošetřovatelství a porodní asistence"

Podobné prezentace


Reklamy Google