Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava PhDr.Zdenka Šináglová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava PhDr.Zdenka Šináglová."— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava PhDr.Zdenka Šináglová

2 Fakultní nemocnice Ostrava  1 355 lůžek (z toho 181 JIP a 150 LDN)  39 zdravotnických pracovišť  3 153 zaměstnanců (z toho 478 lékařů a 2145 nelékařů)

3 Struktura NLZP

4 Akreditace  FNO akreditována SAK ČR od roku 2007  V roce 2010 mezinárodní akreditace JCI a reakreditace SAK

5 Kontinuální vzdělávání  Každá profese s sebou přináší nároky na osobnostní rozvoj v oblasti znalostí či dovedností  Obzvlášť vysoké požadavky na kontinuální vzdělávání jsou kladeny na pracovníky ve zdravotnictví

6 Priority  Úvodní zaškolení a adaptační proces  Cílené kontinuální vzdělávání  Předávání znalostí

7 Kontinuální vzdělávání  Co má pracovník znát a umět, aby mohl dobře pracovat na konkrétním pracovišti

8 Vstupní seminář  Program zvyšování kvality a bezpečí pacienta  Personální práce a systém vzdělávání  Práva pacientů  Nakládání s léčivými přípravky  Program prevence nemocničních a profesionálních nákaz

9 Adaptační proces  Začlenění nového pracovníka a usnadnění zapracování v novém pracovním prostředí  Vytvoření vztahů ke spolupracovníkům  Pochopení stylu a organizace práce  Formování zodpovědnosti, samostatnosti a sounáležitosti

10 Adaptační proces  Plány zapracování jsou přizpůsobeny oboru,ve kterém adaptační proces probíhá

11 JIP a ARK Kurz intenzivní a resuscitační péče Cílem je připravit VS/PA v AP k práci na těchto pracovištích Zaměření na ošetřovatelské a klinické znalosti a dovednosti, které sestra nastupující na pracoviště intenzivní péče musí bezpečně ovládat Odborným garantem je ARK

12 Kontinuální vzdělávání  Zdravotnická profese s sebou nese potřebu stálého udržování vzdělanostní či kvalifikační úrovně  Jedná se o stálé a záměrné vzdělávání a má mnoho forem

13 Kontinuální vzdělávání  Vycházíme z potřeb jednotlivých pracovišť a výsledků hodnocení a auditů  Respektujeme, že vzdělávání by mělo být: - adekvátní potřebám - dobře načasované a zajímavé - přizpůsobené schopnostem a znalostem

14 Kontinuální vzdělávání  Specializační vzdělávání - rezidenční místa  Certifikované kurzy - se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“.

15 Předávání znalostí  Přednášková a publikační činnost  Aktivní a efektivní forma vzdělávání  přednášení a publikování vlastních prací podpořené studiem dané problematiky

16 Předávání znalostí  Odborné kurzy  Péče o nemocné se stomií ve spolupráci s Conva-Tec akademií  Hojení ran ve spolupráci s Aescuklap akademií

17 Předávání znalostí  Certifikované kurzy  Intermitentní cévkování  Speciální ošetřovatelská péče o pacienta po diagnostické koronarografii

18 Předávání znalostí  Mentorky klinických praxí  vedení klinických praxí studentů  ve spolupráci s Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence LF OU

19 Čínské přísloví „ Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem. Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava PhDr.Zdenka Šináglová."

Podobné prezentace


Reklamy Google