Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava
PhDr.Zdenka Šináglová Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava

2 Fakultní nemocnice Ostrava
1 355 lůžek (z toho 181 JIP a 150 LDN) 39 zdravotnických pracovišť 3 153 zaměstnanců (z toho 478 lékařů a nelékařů)

3 Struktura NLZP

4 Akreditace FNO akreditována SAK ČR od roku 2007
V roce mezinárodní akreditace JCI a reakreditace SAK

5 Kontinuální vzdělávání
Každá profese s sebou přináší nároky na osobnostní rozvoj v oblasti znalostí či dovedností Obzvlášť vysoké požadavky na kontinuální vzdělávání jsou kladeny na pracovníky ve zdravotnictví

6 Priority proces Cílené kontinuální vzdělávání Předávání znalostí
Úvodní zaškolení a adaptační proces Cílené kontinuální vzdělávání Předávání znalostí

7 Kontinuální vzdělávání
Co má pracovník znát a umět, aby mohl dobře pracovat na konkrétním pracovišti

8 Vstupní seminář Program zvyšování kvality a bezpečí pacienta
Personální práce a systém vzdělávání Práva pacientů Nakládání s léčivými přípravky Program prevence nemocničních a profesionálních nákaz

9 Adaptační proces Začlenění nového pracovníka a usnadnění zapracování
v novém pracovním prostředí Vytvoření vztahů ke spolupracovníkům Pochopení stylu a organizace práce Formování zodpovědnosti, samostatnosti a sounáležitosti

10 Adaptační proces Plány zapracování jsou přizpůsobeny
oboru,ve kterém adaptační proces probíhá

11 JIP a ARK Kurz intenzivní a resuscitační péče
Cílem je připravit VS/PA v AP k práci na těchto pracovištích Zaměření na ošetřovatelské a klinické znalosti a dovednosti, které sestra nastupující na pracoviště intenzivní péče musí bezpečně ovládat Odborným garantem je ARK

12 Kontinuální vzdělávání
Zdravotnická profese s sebou nese potřebu stálého udržování vzdělanostní či kvalifikační úrovně Jedná se o stálé a záměrné vzdělávání a má mnoho forem

13 Kontinuální vzdělávání
Vycházíme z potřeb jednotlivých pracovišť a výsledků hodnocení a auditů Respektujeme, že vzdělávání by mělo být: - adekvátní potřebám - dobře načasované a zajímavé - přizpůsobené schopnostem a znalostem

14 Kontinuální vzdělávání
Specializační vzdělávání - rezidenční místa Certifikované kurzy - se zaměřením na odborné profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“.

15 Předávání znalostí Přednášková a publikační činnost
Aktivní a efektivní forma vzdělávání přednášení a publikování vlastních prací podpořené studiem dané problematiky

16 Předávání znalostí Odborné kurzy Péče o nemocné se stomií
ve spolupráci s Conva-Tec akademií Hojení ran ve spolupráci s Aescuklap akademií

17 Předávání znalostí Certifikované kurzy Intermitentní cévkování
Speciální ošetřovatelská péče o pacienta po diagnostické koronarografii

18 Předávání znalostí Mentorky klinických praxí
vedení klinických praxí studentů ve spolupráci s Ústavem ošetřovatelství a porodní asistence LF OU

19 Čínské přísloví „Každý, kdo mi lichotí, je mým nepřítelem.
Každý, kdo mne kritizuje, je mým učitelem.“

20 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků ve FN Ostrava"

Podobné prezentace


Reklamy Google