Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů"— Transkript prezentace:

1 Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů
Konference „Podpora vzdělávání zdravotnických pracovníků z fondů Evropské unie“ Hotel ILF

2 Cíle projektu lékaři Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech.

3 Harmonogram projektu – vzdělávání lékařů
projekt zahájen doba trvání projektu je 36 měsíců Květen 2010 přípravná fáze projektu: tříleté certifikované kurzy připravujeme zahájení tvorba metodik, příprava výukových materiálů tvorba e- learningového systému vzdělávání a elektronické evidence účastníků vytvoření a spuštění webového portálu s aktuálními informacemi o průběhu projektu

4 Harmonogram projektu – přípravná fáze
vytvoření registru elektronické databáze účastníků vzdělávacích aktivit – výběrové řízení spolupráce a se zástupci přímo řízených organizací a vybraných akreditovaných zařízení nákup již existujících vzdělávacích programů a modulů, nově vzniklé programy budou zajištěny externími odborníky výběr lektorů pro certifikované kurzy, spolupráce s akreditovanými pracovišti výběr klinických pracovišť vhodných pro stáže, která mají akreditaci podle regionálního členění

5 Harmonogram projektu – přípravná fáze
uzavření právních aktů mezi zúčastněními stranami projektu viz. další část prezentace sestavení podrobného harmonogramu vzdělávacích aktivit vytvoření vzdělávacích plánů s ohledem na regionální členění plány a harmonogramy budou uveřejněny včas na webových stránkách projektu harmonogram bude v průběhu projektu upřesňován a aktualizován podle potřeb a zájmu lékařských pracovníků výběrová řízení konference a semináře pro lékařské obory zajištění informovanosti cílových skupin, odborné i laické veřejnosti o projektu

6 Budou realizovány následující vzdělávací programy

7 Certifikované kurzy pro lékaře
CK budou probíhat v akreditovaných zdravotnických zařízeních certifikované kurzy jsou složeny ze 44 nástavbových oborů pro lékařské zdravotnické pracovníky podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů CK budou probíhat od června 2010 do dubna 2013 tříleté obory v současné době zahajujeme – čekáme na právní rozbory smluvních aktů předpokládáme podporu 400 osob

8 Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení
program je určen především pro management v přímo řízených organizacích dosud nejsou absolventy studia MBA vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení předpoklad zahájení – začátek roku 2011 předpokládáme podporu 125 osob

9 Kurz pro kodéry lékaře cílem je zvýšení kvalifikace v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky v současné době připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů, jeho vyhlášení předpokládáme červenec 2010 předpokládáme podporu 150 osob

10 ATLS – Poskytnutí neodkladné nemocniční péče
v současné době připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů (vzhledem ke specifickým podmínkám licence tohoto certifikovaného kurzu z USA) v letošním roce ještě proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů v roce 2011 předpokládáme udělení licence a zahájení prvního kurzu ATLS poté proběhnou do konce března 2013 další 3 kurzy ATLS předpokládáme podporu 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR, především krajských a přímo řízených organizacích.

11 Konference a semináře pro lékařské obory
půjde zejména o oblast primární péče pro praktické lékaře, obnovovat si znalosti a dovednosti z oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení s důrazem na etické normy chování, přístup k pacientům a právní povědomí předpokládáme uskutečnění listopad 2010 (dle uzavřených výběrových řízení) – březen 2013 předpokládáme podporu 3250 osob

12 Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře
v oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii v současné době připravujeme dokumentaci k výběrovému řízení na dodavatele těchto kurzů, jeho vyhlášení předpokládáme v červenci 2010 předpokládáme podporu 2 250 osob

13 Průzkum kapacity a potřeby pro certifikované kurzy - lékaři
Osloveno 15 ZZ z celkového počtu 200 ZZ Odpovědělo 12 zařízení: Nemocnice Ústí nad Labem, FN Plzeň, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Zlín, FN Bulovka, Nemocnice Liberec, FN Brno, FN Ostrava, FN u Sv. Anny Brno, FN Thomayerova Praha, FN Motol, Nemocnice Pardubice

14 Předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů - lékaři
1/4 Tato tabulka představuje předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů, vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu bude již v zadávací dokumentaci na generálního dodavatele stanovena povinnost schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví.

15 Předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů - lékaři
2/4 Tato tabulka představuje předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů, vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu bude již v zadávací dokumentaci na generálního dodavatele stanovena povinnost schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví.

16 Předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů - lékaři
3/4 Tato tabulka představuje předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů, vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu bude již v zadávací dokumentaci na generálního dodavatele stanovena povinnost schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví.

17 Předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů - lékaři
4/4 Tato tabulka představuje předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů, vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu bude již v zadávací dokumentaci na generálního dodavatele stanovena povinnost schvalování veškěrých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví.

18 Schéma provázání jednotlivých aktérů projektu
(zúčastněné strany)

19 Certifikované kurzy Zdravotnické zařízení - pracovní smlouva
Účastník kurzu (lékař) Generální dodavatel (IPVZ) - přihláška do kurzu - dohoda o účasti na projektu Akreditované pracoviště seznam účastníků smlouva s IPVZ

20 Zdravotnické zařízení (zaměstnavatel)
Ministerstvo zdravotnictví - právní akt (veř. příslib) Účastník kurzu pracovní smlouva Zdravotnické zařízení (zaměstnavatel) Generální dodavatel (IPVZ) Akreditované pracoviště

21 Prohlubování vzdělávání nelékařů

22 Cíle projektu nelékaři
Cílem projektu je zavedení systému prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť zaměřené na profesní nelékařské zdravotnické vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro nelékaře.

23 Harmonogram projektu projekt zahájen 1. 5. 2010
doba trvání projektu je 36 měsíců Květen - září : přípravná fáze projektu: cílem je příprava na realizaci vzdělávání tvorba metodik, příprava výukových materiálů tvorba e- learningového systému vzdělávání a elektronické evidence účastníků vytvoření a spuštění webového portálu s aktuálními informacemi o průběhu projektu

24 Harmonogram projektu – přípravná fáze
vytvoření registru elektronické databáze účastníků vzdělávacích aktivit spolupráce a pravidelné setkávání se zástupci přímo řízených organizací a vybraných akreditovaných zařízení nákup již existujících vzdělávacích programů a modulů, nově vzniklé programy budou zajištěny externími odborníky vyhledávání a výběr školících prostor v regionech výběr lektorů pro certifikované kurzy výběr klinických pracovišť vhodných pro stáže podle regionálního členění

25 Harmonogram projektu – přípravná fáze
uzavření právních aktů mezi zúčastněnými stranami v projektu sestavení podrobného harmonogramu vzdělávacích aktivit vytvoření vzdělávacích plánů s ohledem na regionální členění plány a harmonogramy budou uveřejněny včas na webových stránkách projektu harmonogram bude v průběhu upřesňován a aktualizován podle potřeb a zájmu nelékařských pracovníků výběrové řízení konference a semináře pro nelékařské obory zajištění informovanosti cílových skupin, odborné i laické veřejnosti o projektu

26 Harmonogram projektu – realizace vzdělávání
Říjen 2010 – prosinec 2010: na základě jednání s akreditovanými pracovišti a po zjištění potřeb zdravotnických zařízení, bude v druhé polovině září 2010 zahájena registrace účastníků na vzdělávací akce

27 Budou realizovány následující vzdělávací programy

28 Certifikované kurzy pro nelékaře
vzdělávání, jehož absolvováním nelékaři nebo jiní odborní pracovníci ve zdravotnictví získávají zvláštní odbornou způsobilost pro úzce vymezené činnosti, které prohlubují získanou odbornou nebo specializovanou způsobilost účast v tomto vzdělávacím programu je považována za prohlubování kvalifikace a probíhá v akreditovaných zařízeních certifikovaný kurz pro nelékařské zdravotnické pracovníky bude složen z 21 tématických oblastí předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 9400 osob

29 dosud nejsou absolventy studia MBA
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení program je určen především pro management v přímo řízených organizacích dosud nejsou absolventy studia MBA vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek roku 2011 – březen 2013 předpokládáme podporu 125 osob

30 Akreditované kvalifikační kurzy pro nelékaře
zaměření zejména na stabilizaci zdravotnického personálu účastníci se budou přihlašovat na základě potřeb a doporučení přímo řízených organizací základě doporučení jiného zdravotnického zařízení účast na vzdělávání v akreditovaných kvalifikačních kurzech se považuje za zvyšování kvalifikace podle zvláštního právního předpisu předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 2 000 osob

31 Vzdělávací akce konference a semináře pro nelékaře
získávání dílčích znalostí a dovedností, osvojování si nových pracovních postupů a metod účast na konferenci a semináři zakládá možnost získání bodů v kreditním systému konkrétní obsahy a náplně konferencí a seminářů budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení předpokládané uskutečnění: říjen 2010 – březen 2013 předpokládáme podporu 20 000 osob

32 Kurz pro kodéry nelékaře
zvýšení kvalifikace pro zdravotnické pracovníky přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky, včetně jejích právních, etických, technických, společenských, vědeckých, statistických a finančních aspektů předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek roku 2011 – březen 2013 předpokládáme podporu 200 osob

33 předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu:
Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči součástí konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, přístupech k pacientovi a sdílení zkušeností konkrétní obsahy a náplně budou vytvořeny v rámci realizace projektu a dle potřeby zdravotnických zařízení předpokládané uskutečnění vzdělávacího programu: začátek roku 2011 – březen 2013 předpokládáme podporu 750 osob

34 Průzkum kapacity a potřeby pro certifikované kurzy - nelékaři
Osloveno 15 ZZ z celkového počtu 200 ZZ Odpovědělo 12 zařízení: Nemocnice Ústí nad Labem, FN Plzeň, Nemocnice Jihlava, Nemocnice Zlín, FN Bulovka, Nemocnice Liberec, FN Brno, FN Ostrava, FN u Sv, Anny Brno, FN Thomayerova Praha, FN Motol, Nemocnice Pardubice

35 Předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů - nelékaři
1/2 Tato tabulka představuje předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů, vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu bude již v zadávací dokumentaci na generálního dodavatele stanovena povinnost schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví.

36 Předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů - nelékaři
2/2 Tato tabulka představuje předpokládané rozdělení dle demografické struktury obyvatel do jednotlivých krajů, vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu bude již v zadávací dokumentaci na generálního dodavatele stanovena povinnost schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví.

37 Schéma provázání jednotlivých aktérů projektu
(zúčastněné strany)

38 Generální dodavatel IPVZ Akreditované pracoviště
Certifikované kurzy Generální dodavatel IPVZ - přihláška do kurzu - dohoda na účasti o projektu Účastník kurzu (nelékař) Akreditované pracoviště Smlouva o poskytování vzdělávacích služeb

39 Informace pro akreditovaná pracoviště (nelékaře)
Vyhlášení veřejné zakázky na certifikované kurzy a akreditované kvalifikační kurzy Bude kladen důraz na regionální členění, především u kurzů s velkým počtem podpořených účastníků Vítěz veřejné zakázky musí být akreditované pracoviště S akreditovaným pracovištěm bude sepsána smlouva o poskytnutí vzdělávacích služeb Akreditované pracoviště plně odpovídá za proškolení účastníka

40 Informace pro účastníky projektu
povinnost přihlásit se do kurzu: - do elektronického systému projektu - u akreditovaného pracoviště podepsat dohodu o účasti na projektu účast na vzdělávacích akcích je bezplatná projekt je určen pouze pro mimopražské účastníky, nebo ty, jejichž pracovní úvazek je min. 0,6 v mimopražském ZZ

41 Seznam vzdělávacích aktivit bude aktuálně k dispozici na :

42 Děkujeme za pozornost


Stáhnout ppt "Projekty prohlubování vzdělávání lékařů a nelékařů"

Podobné prezentace


Reklamy Google