Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 22.9. 2011 Ústí nad Labem.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 22.9. 2011 Ústí nad Labem."— Transkript prezentace:

1 PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 22.9. 2011 Ústí nad Labem

2 Aktivity projektu Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Certifikované kurzy lékařů (nástavbové obory) 400 Ekonomika zdravotnictví (management) 125Ekonomika zdravotnictví (management) 125 ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120ATLS (neodkladná přednemocniční péče) 120 Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250Konference, semináře pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty 3250 Kurz pro kodéry 150Kurz pro kodéry 150 Vzdělávací akce pro zubní lékaře 3700Vzdělávací akce pro zubní lékaře 3700 E- learningE- learning

3 Certifikované kurzy – podpořené obory: angiologie dětská dermatovenerologie dětská gastroenterologie a hepatologie dětská kardiologie dětská nefrologie dětská neurologie dětská onkologie a hematologie dětská otorinolaryngologie dětská pneumologie dětská radiologie dětská revmatologie dětská urologie epidemiologie foniatrie gerontopsychiatrie hrudní chirurgie intenzivní medicína intervenční radiologie klinická farmakologie klinická osteologie + nové onkochirurgie + nové koloproktologie

4 Certifikované kurzy - podpořené obory: maxilofaciální chirurgie medicína dlouhodobé péče návykové nemoci – nově vzdělávací program neonatologie neuroradiologie onkogynekologie paliativní medicína a léčba bolesti perinatologie a fetomaternální medicína + nově klinická výživa a intenzivní metabolická péče popáleninová medicína posudkové lékařství pracovní lékařství reprodukční medicína sexuologie tělovýchovné lékařství urgentní medicína urogynekologie

5 Současný stav K dnešnímu dni máme 156 lékařů z 400 plánovaných, kteří se vzdělávají či začnou vzdělávat ve 25 oborech Máme 28 nasmlouvaných akreditovaných pracovišť po celé ČR Plánovaná částka je 114 800 000,- Kč Nasmlouvaná částka je cca 27 000 000,- Kč + částka cca 7 500 000,- Kč na teoretické vzdělávání STÁLE MOŽNOST ZAPOJENÍ DO PROJEKTU PRO LÉKAŘE I AKREDITOVANÁ PRACOVIŠTĚ

6 PŘÍMÁ PODPORA U CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ LÉKAŘŮ Ministerstvo zdravotnictví bude hradit zaměstnavateli lékaře po celou dobu účasti školence na projektu (tj. na certifikovaném kurzu) a jeho nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy vždy až do výše jeho platu, maximálně však trojnásobek minimální mzdy (tj. 24 000,- Kč brutto)

7 SOUČASNÝ STAV CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ

8

9 POČET ÚČASTNÍKŮ CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ DLE KRAJŮ Plzeňský – 5 (4%) Středočeský – 12 (9%)

10 Obecnou podmínkou u všech aktivit projektu je nadpoloviční část pracovního úvazku lékaře mimo hlavní město Praha Podmínkou přijetí do certifikovaného kurzu je zařazení do nástavbového oboru dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přijetí na příslušném vybraném akreditovaném pracovišti Konference,semináře, workshopy jsou určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT

11 DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, DÉLKA VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 30. 4. 2013 – což je termín konce obou Projektů. Jednotlivé vzdělávací aktivity – tedy realizace samotných kurzů, musí být ukončeny do 31. 1. 2013. Do této doby musí lékař absolvovat celý vzdělávací program daného certifikovaného kurzu, může, ale nemusí též absolvovat závěrečnou zkoušku. Důvodem je nezbytnost splnění administrativních a formálních podmínek ve vztahu k poskytovateli dotace z ESF. V mezidobí tedy musí být mj. zpracována závěrečná zpráva.

12 INFORMACE K PŘIHLAŠOVÁNÍ LÉKAŘŮ V současné době – seznam akreditovaných pracovišť, které již mohou vzdělávat a hledají lékaře naleznete na webu projektu www.vzdelavani-zdravotniku.cz Konkrétní vyhledání všech akcí zařazených do projektu lze přes i nový informační systém ZEUS na zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz nebo stále na www. ipvz.cz

13 IS ZEUS Zdravotnický evidenční a učební systém Systém, který umožňuje efektivní bezpečnou evidenci účastníků a elearningové vzdělávání Spuštěn do ostrého provozu dne 1.8.2011 Přístup na adrese: http://zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz/

14 IS ZEUS Funkce pro přihlášené účastníky: Webový katalog projektových akcí a přihlašování na akce přes Internet Studium e-learningových kurzů přes Internet Uživatelská podpora Elektronický manuál osobní stránka s přehledem přihlášek a již studovaných akcí projektový index změna hesla

15 IS ZEUS Funkce pro anonymní návštěvníky: katalog vzdělávacích akcí bez možnosti přihlášení uživatelská podpora elektronický manuál Funkce pro realizátory: Evidence a vyhodnocení projektových akcí Podpora pro studijní agendu (vypisování kurzů, zařazování účastníků, evidence studijních výsledků) Podpora pro převod dat o vzdělávacích aktivitách, které proběhly a dále probíhají v přechodném období

16 KONFERENCE, SEMINÁŘE WORKSHOPY PRO LÉKAŘE Určeny pro praktické lékaře, dětské praktické lékaře a farmaceuty Výběrové řízení pro dětské praktické lékaře –první akce v říjnu 2011 Výběrové řízení na realizátory pro farmaceuty bylo již uzavřeno akce naleznete na webových stránkách projektu Výběrové řízení – pro praktické lékaře – bude nově vyhlášeno Zaměření na aktuální odborné otázky, právní, etické a komunikaci Jakmile bude uzavřena smlouva a realizátor předloží termíny konkrétních akcí, vše bude zveřejněno na webu projektu Předpokládáme podporu 3250 osob

17 Program je určen především pro management v přímo řízených organizacích Dosud nejsou absolventy studia MBA Vzdělávací program bude vytvořen jako jednoleté studium, které bude probíhat v akreditovaném zařízení V současné době je ukončeno výběrové řízení – čekáme na uplynutí lhůt pro odvolání a možný podpis smlouvy Předpokládáme podporu 125 osob EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ, EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ A MANAGEMENT ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

18 KURZ PRO KODÉRY LÉKAŘE Cílem je zvýšení kvalifikace v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10 a v příbuzných oblastech zdravotnické informatiky Určené především pro přímo řízené organizace MZ, ale poté bude nabídnut též dalším zdravotnickým zařízením Výběrové řízení vyhrála firma Styrax, aktuální kurzy naleznete na webu projektu (září 2011) Předpokládáme podporu 150 osob

19 ATLS – POSKYTNUTÍ NEODKLADNÉ NEMOCNIČNÍ PÉČE Výběrové řízení již proběhlo, výhercem je Česká společnost úrazové chirurgie Nejdříve proběhne proškolení národních garantů projektu a iniciálního kádru školitelů v průběhu září 2011 První kurz je plánován na začátek roku 2012 Poté předpokládáme udělení licence, do konce ledna 2013 proběhnou další 4 kurzy ATLS Určen pro lékařské obory tzv. I. linie – chirurgie, anesteziologie, neurochirurgie…. Podmínkou přijetí je VŠ vzdělání lékařského směru Podpora 120 lékařů z různých typů zdravotnických zařízení v ČR

20 VZDĚLÁVACÍ AKCE, STÁŽE, KURZY, KONFERENCE A SEMINÁŘE PRO ZUBNÍ LÉKAŘE V oblasti prevence, léčebných postupech chorob, diagnostiky chorob Cílem konferencí a seminářů bude získání znalostí a dovedností v nových pracovních postupech, metodách a farmakoterapii Výherce – Dentální učení Kladno Aktuální vzdělávací akce naleznete na webu projektu Předpokládáme podporu 3 700 osob

21 E-learning Gastroenterologické kurzy (karcionom pankreatu, achalázie jícnu ….) Plastická chirurgie (traumata dětí, vrozené vady …) Radiační ochrana (průřezový kurz) Kurzy z oblasti hygieny Praktiční lékaři (oční problematika, kožní problematika, náhlé příhody břišní….) Epidemiologické kurzy (základy cestovní medicíny, základy nemocniční hygieny a epidemiologie …) Pracovní lékařství (specializační kurz)

22 Semináře o projektu vzdělávání lékařů a nelékařů 22.9. Ústí nad Labem 6.10. Karlovy Vary 7.10. Cheb Máte-li zájem o uspořádání tohoto semináře u Vás ozvěte se nám !

23 Kontakt pro Vaše další dotazy www.vzdelavani-zdravotniku.cz Mgr. Martina Ludvíková projektová manažerka Kontakt: E-mail: ludvikova@ipvz.cz Telefon: 725 863 767


Stáhnout ppt "PROHLUBOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 22.9. 2011 Ústí nad Labem."

Podobné prezentace


Reklamy Google