Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Drábková 27. května 2010

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Drábková 27. května 2010"— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Drábková 27. května 2010
Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF Mgr. Hana Drábková 27. května 2010

2 Individuální projekty MZ
Hlavní principy Regionální zajištění Stejný přístup všech cílových skupin Plošné zajištění dostupnosti všech forem vzdělávání Kvalitní skupina školitelů Přístup k informacím Elearningová forma vzdělávání Snížení nákladů na vzdělání po dobu trvání projektu Podpora stabilizace zdravotnických pracovníků

3 Individuální projekty MZ
Cílem projektu je: zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí zaměření na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky systém vzdělávání vedoucí k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí

4 Projekt Lékaři Certifikované kurzy lékařů Nadstavbové obory Akreditace chybí u 5 oborů klinická osteologie medicína dlouhodobé péče onkogynekologie perinatologie a petomaternální medicína Urogynekologie V těchto oborech by mělo být podpořeno celkem 66 míst

5 Projekt Lékaři 39 certifikovaných kurzů má akreditaci. Regionální zajištění: Přímo řízené organizace Krajská zdravotnická zařízení Finanční podpora je zaměřená na: Přímou podporu – trojnásobek minimální mzdy Kč/měsíc Další náklady – stáže mimo vlastní ZZ, mzda školitele, povinné kurzy, režijní náklady Kč/měsíc

6 Projekt Lékaři Kurz ATLS Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče Zcela nový kurz Spolupráce odborné společnosti a vybraného zdravotnického zařízení Nutno zajistit celý proces certifikace kurzu v ČR Finanční podpora na zavedení celého kurzu a kurzovné je 6 mil. – Kč/osoba

7 Projekt Lékaři Konference a semináře pro lékařské zdravotnické pracovníky. Realizace ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními, s odbornými společnostmi V souladu s dalšími projekty MZ Důraz na regionální zajištění Finanční podpora cca 2000 Kč na jednu podpořenou osobu – možno použít na informační materiály, přednášející, občerstvení aj.

8 Projekt Lékaři Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře Realizace ve spolupráci se společností zubních lékařů Důraz bude kladen na odbornou úroveň školících zařízení a regionální zajištění Finanční podpora celkem Kč/osoba

9 Projekt Nelékaři Certifikované kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky Počet nelékařů celkem cca , podpořeno % nelékařů vykonávající povolání bez odborného dohledu Nyní akreditace 142 certifikovaných kurzů Podpora rozdělena mezi všechny nelékařská povolání Nutno zakreditovat další certifikované kurzy např.: Péče o seniory Neodkladná péče Intenzivní péče a další Finanční podpora je zaměřená na: Přímou podporu – minimální mzda ve výši max Kč/kurz Další náklady – kursovné, max Kč/kurz

10 Procento podpořených nelékařů z celkového počtu

11 Předpokládaný počet zrealizovaných certifikovaných kurzů – celkem 492

12 Projekt Nelékaři Témata certifikovaných kurzů: Všeobecné (např. kurz bazální stimulace, zvládání agresivního pacienta) Zajištění soběstačnosti u pacientů Specifická oše. péče o pacienty s cévními přístupy Ošetřovatelská péče v intenzivních oborech Ošetřovatelská péče o dětské pacienty Neodkladná péče (kurzy KPR) Mentorská činnost Ošetřovatelská péče v interních oborech Problematika stáří a péče o seniory ( nutrice, soběstačnost aj.) Fyzioterapeutické postupy Postupy pro zubní techniky Oblast hygieny, epidemiologie a podpory zdraví Metody pro psychology Laboratorní metody Radiologické metody Péče o matku a dítě Kvalita a bezpečí poskytované péče, řízení rizik, změny Supervize, edukátor

13 Projekt Nelékaři Akreditované kvalifikační kurzy Nyní akreditace 192 akreditovaných kvalifikačních kurzů Anotace kurzu a jejich délka je stanovena příslušným vzdělávacím programem U všech kurzů je zajištěna akreditace na úrovni Čech a Moravy U všeobecného sanitáře je realizace možná na krajské i nižší úrovni Finanční podpora je zaměřená na: Přímou podporu – minimální mzda ve výši max Kč/kurz Další náklady – kursovné, max Kč/kurz

14 Projekt Nelékaři Akreditované kvalifikační kurzy: Všeobecný sanitář Sanitář pro operační sál Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci Sanitář pro zařízení lékárenské péče Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu Ošetřovatel Zdravotnický asistent Radiologická fyzika Radiologická technika Zdravotně sociální pracovník Zubní instrumentářka Masér

15 Projekt Nelékaři Konference a semináře pro nelékařské obory Realizace ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními, s odbornými společnostmi Důraz na regionální zajištění Předpokládaný počet akcí cca 390 – počet akcí bude pozměněn dle spolupráce s dodavatelem Finanční podpora cca Kč na jednu podpořenou osobu – možno použít na informační materiály, přednášející, občerstvení aj.

16 Projekt Nelékaři Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči Realizace ve spolupráci se společností zubních lékařů Důraz bude kladen na odbornou úroveň školících zařízení a regionální zajištění Finanční podpora celkem Kč/osoba

17 Projekt Lékaři a Nelékaři
Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Kurz pro lékaře i nelékaře – management v přímo řízených organizacích, kteří se dosud nejsou absolventy studia MBA Celkem podpořeno 250 osob Finanční podpora Kč/osoba Kurz pro kodéry – kurz pro lékaře i nelékaře jehož cílem je zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10… Celkem podpořeno 350 osob Finanční podpora Kč/osoba

18 Odbor Vědy a vzdělávání MZ
Projekty MZ Vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu je stanovena povinnost pro dodavatele schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví Odbor Vědy a vzdělávání MZ oddělení řízení individuálních projektů vzdělávání sídlo v budově IPVZ Ruská 85 Kontaktní osoba Bc. Jiří Stuchl Telefonní kontakt 296 816 563 Mobil            

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Drábková 27. května 2010"

Podobné prezentace


Reklamy Google