Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mgr. Hana Drábková 27. května 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mgr. Hana Drábková 27. května 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF."— Transkript prezentace:

1 Mgr. Hana Drábková 27. května 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF

2 Individuální projekty MZ Hlavní principy  Regionální zajištění  Stejný přístup všech cílových skupin  Plošné zajištění dostupnosti všech forem vzdělávání  Kvalitní skupina školitelů  Přístup k informacím  Elearningová forma vzdělávání  Snížení nákladů na vzdělání po dobu trvání projektu  Podpora stabilizace zdravotnických pracovníků

3 Individuální projekty MZ Cílem projektu je:  zavedení systému profesního vzdělávání ve vytvořené soustavě akreditovaných pracovišť  prohlubování znalostí a zvyšování úrovně odborných znalostí  zaměření na specifické lékařské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech určené pro lékařské zdravotnické pracovníky  systém vzdělávání vedoucí k efektivnímu využívání lidských zdrojů podle dosažené úrovně vzdělání, získaných znalostí a kompetencí

4 Projekt Lékaři Certifikované kurzy lékařů  Nadstavbové obory  Akreditace chybí u 5 oborů  klinická osteologie  medicína dlouhodobé péče  onkogynekologie  perinatologie a petomaternální medicína  Urogynekologie  V těchto oborech by mělo být podpořeno celkem 66 míst

5 Projekt Lékaři 39 certifikovaných kurzů má akreditaci. Regionální zajištění:  Přímo řízené organizace  Krajská zdravotnická zařízení Finanční podpora je zaměřená na: Přímou podporu – trojnásobek minimální mzdy 24 000 Kč/měsíc Další náklady – stáže mimo vlastní ZZ, mzda školitele, povinné kurzy, režijní náklady 11 000 Kč/měsíc

6 Projekt Lékaři Kurz ATLS Poskytnutí Neodkladné nemocniční péče  Zcela nový kurz  Spolupráce odborné společnosti a vybraného zdravotnického zařízení  Nutno zajistit celý proces certifikace kurzu v ČR Finanční podpora na zavedení celého kurzu a kurzovné je 6 mil. – 50 000 Kč/osoba

7 Projekt Lékaři Konference a semináře pro lékařské zdravotnické pracovníky.  Realizace ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními, s odbornými společnostmi  V souladu s dalšími projekty MZ  Důraz na regionální zajištění Finanční podpora cca 2000 Kč na jednu podpořenou osobu – možno použít na informační materiály, přednášející, občerstvení aj.

8 Projekt Lékaři Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře pro zubní lékaře  Realizace ve spolupráci se společností zubních lékařů  Důraz bude kladen na odbornou úroveň školících zařízení a regionální zajištění Finanční podpora celkem 9 000 Kč/osoba

9 Projekt Nelékaři Certifikované kurzy pro nelékařské zdravotnické pracovníky Počet nelékařů celkem cca 98 500, podpořeno + - 10% nelékařů vykonávající povolání bez odborného dohledu  Nyní akreditace 142 certifikovaných kurzů  Podpora rozdělena mezi všechny nelékařská povolání  Nutno zakreditovat další certifikované kurzy např.:  Péče o seniory  Neodkladná péče  Intenzivní péče  a další Finanční podpora je zaměřená na: Přímou podporu – minimální mzda ve výši max. 4 000 Kč/kurz Další náklady – kursovné, max. 11 000 Kč/kurz

10 Procento podpořených nelékařů z celkového počtu

11 Předpokládaný počet zrealizovaných certifikovaných kurzů – celkem 492

12 Projekt Nelékaři Témata certifikovaných kurzů:  Všeobecné (např. kurz bazální stimulace, zvládání agresivního pacienta)  Zajištění soběstačnosti u pacientů  Specifická oše. péče o pacienty s cévními přístupy  Ošetřovatelská péče v intenzivních oborech  Ošetřovatelská péče o dětské pacienty  Neodkladná péče (kurzy KPR)  Mentorská činnost  Ošetřovatelská péče v interních oborech  Problematika stáří a péče o seniory ( nutrice, soběstačnost aj.)  Fyzioterapeutické postupy  Postupy pro zubn í techniky  Oblast hygieny, epidemiologie a podpory zdrav í  Metody pro psychology  Laboratorn í metody  Radiologick é metody  P é če o matku a d í tě  Kvalita a bezpeč í poskytovan é p é če, řízení rizik, změny  Supervize, edukátor

13 Projekt Nelékaři Akreditované kvalifikační kurzy  Nyní akreditace 192 akreditovaných kvalifikačních kurzů  Anotace kurzu a jejich délka je stanovena příslušným vzdělávacím programem  U všech kurzů je zajištěna akreditace na úrovni Čech a Moravy  U všeobecného sanitáře je realizace možná na krajské i nižší úrovni Finanční podpora je zaměřená na: Přímou podporu – minimální mzda ve výši max. 8 000 Kč/kurz Další náklady – kursovné, max. 8 000 Kč/kurz

14 Projekt Nelékaři Akreditované kvalifikační kurzy:  Všeobecný sanitář  Sanitář pro operační sál  Sanitář pro lázně a léčebnou rehabilitaci  Sanitář pro zařízení lékárenské péče  Sanitář pro laboratoř a transfůzní oddělení  Sanitář pro autoptické oddělení nebo pitevnu  Ošetřovatel  Zdravotnický asistent  Radiologická fyzika  Radiologická technika  Zdravotně sociální pracovník  Zubní instrumentářka  Masér

15 Projekt Nelékaři Konference a semináře pro nelékařské obory  Realizace ve spolupráci se zdravotnickými zařízeními, s odbornými společnostmi  Důraz na regionální zajištění  Předpokládaný počet akcí cca 390 – počet akcí bude pozměněn dle spolupráce s dodavatelem Finanční podpora cca 2 000 Kč na jednu podpořenou osobu – možno použít na informační materiály, přednášející, občerstvení aj.

16 Projekt Nelékaři Vzdělávací akce, stáže, kurzy, konference a semináře nelékařské zdravotnické pracovníky pracující v zubní péči  Realizace ve spolupráci se společností zubních lékařů  Důraz bude kladen na odbornou úroveň školících zařízení a regionální zajištění Finanční podpora celkem 6 000 Kč/osoba

17 Projekt Lékaři a Nelékaři Ekonomika zdravotnictví, ekonomika zdravotnických zařízení a Management zdravotnických zařízení Kurz pro lékaře i nelékaře – management v přímo řízených organizacích, kteří se dosud nejsou absolventy studia MBA Celkem podpořeno 250 osob Finanční podpora 80 000 Kč/osoba Kurz pro kodéry – kurz pro lékaře i nelékaře jehož cílem je zvýšení kvalifikace zdravotnických pracovníků přímo řízených zdravotnických zařízení v oblasti kódování diagnóz pomocí klasifikace MKN-10… Celkem podpořeno 350 osob Finanční podpora 20 000 Kč/osoba

18 Projekty MZ  Vzhledem k rozsáhlé organizaci projektu je stanovena povinnost pro dodavatele schvalování veškerých vzdělávacích akcí, harmonogramu a místa realizace pověřeným odborem Ministerstva zdravotnictví Odbor Vědy a vzdělávání MZ  oddělení řízení individuálních projektů vzdělávání  sídlo v budově IPVZ Ruská 85 Kontaktní osoba Bc. Jiří Stuchl Telefonní kontakt 296 816 563 Mobil 725 854 885 E-mail: jiri.stuchl@mzcr.cz jiri.stuchl@mzcr.cz

19 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Mgr. Hana Drábková 27. května 2010 Analýza regionální potřebnosti a zajištění vzdělávání pomocí finančních prostředků z ESF."

Podobné prezentace


Reklamy Google