Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti."— Transkript prezentace:

1 Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková Karlovy Vary Karlovy Vary Role odborné společnosti

2 Jak se mění profese sestry ve světě  Přesun pacientů z nemocnic do ambulancí, domácí péče  Stárnutí populace  Zvyšování kompetencí sester, vyšší vzdělání  Zvyšující se počet specializovaných činností  Rostoucí privátní sféra  Globalizace pracovního trhu  Více příležitostí pro sestry i mimo zdravotnictví  Zvyšující se prestiž povolání sestry  Zvyšující se poptávka po sestrách mimo ošetřovatelské služby („management stáří“) Karlovy Vary Role odborné společnosti

3 Podmínky pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče  Politické  Právní  Personální  Odborné  Etické  Technické  Ekonomické Karlovy Vary Role odborné společnosti

4 Role ČAS - politické podmínky  Ovlivňovat politická rozhodnutí – poslanci, senátoři, politické strany  Na úrovni krajů – spolupracovat s krajskou samosprávu na tvorbě zdravotní a sociální politiky Karlovy Vary Role odborné společnosti

5 Role ČAS – právní podmínky  Spolupracovat při tvorbě právních norem – odpovědnost resortních ministerstev  Přijetí spoluodpovědnosti při tvorbě odborných stanovisek, posuzování výkonu ošetřovatelské profese – lege artis – soudní znalectví  Sledování právních judikátů a zvyšování právního povědomí v ošetřovatelské obci Karlovy Vary Role odborné společnosti

6 Role ČAS – personální podmínky  Spolupráce při tvorbě nástrojů ke vzdělávání nelékařských povolání  Posílení sociálního postavení těchto profesí  Nástroje a podklady pro stanovení optimálního počtu a kvalifikační struktury nelékařského personálu  Posílení mobility nelékařů (imigrační politika) Karlovy Vary Role odborné společnosti

7 Role ČAS - podmínky odbornosti  Ovlivňování ošetřovatelské praxe prostřednictvím vydaných doporučených postupů  Podpora výzkumných aktivit v ošetřovatelské praxi (Evidence Based Nursing) - projekty  Podpora stáží odborníků v ošetřovatelství v zahraničí – výměnné pobyty Karlovy Vary Role odborné společnosti

8 Role ČAS - etické podmínky  Dohled odborné společnosti nad dodržováním etických pravidel ošetřovatelský povolání v ČR  Prosazování etických pravidel – ICN, nelékařských povolání  Signalizování ošetřovatelské i laické veřejnosti, že etika povolání je jednou z priorit odborné společnosti Karlovy Vary Role odborné společnosti

9 Role ČAS – technické podmínky  Spolupráce s průmyslem na vývoji staveb, pomůcek, přístrojů a materiálů pro ošetřovatelství  Spolupráce a akademickou obcí při realizaci klinického výzkumu – vysoké školy technického směru  Realizace klinického výzkumu pro podporu prosazení technického vybavení pro ošetřovatelství Karlovy Vary Role odborné společnosti

10 Role ČAS – ekonomické podmínky  Spolupráce s OSZSP  Zpracování odborných podkladů pro ekonomické analýzy  Zapojení se do činnosti NRC (končí institut dohodovacích řízení) Karlovy Vary Role odborné společnosti

11 Co nám chybí ?  Postavení nelékařských profesí v koncepci zdravotní a sociální péče  Analýza potřeb populace s ohledem na demografický vývoj a zajištění dostatečného počtu i struktury nelékařů k poskytování ošetřovatelské péče seniorům  Kooperace s lékaři  Posílení kompetencí nelékařských povolání  Systém úhrady ošetřovatelských služeb v souladu s koncepcí zdravotní a sociální péče Karlovy Vary Role odborné společnosti

12 Co nám chybí ?  Kvalifikovaný ošetřovatelský personál – ARIP, dětská sestra  Dostatečný počet personálu – statistiky ÚZIS  Standardy pro nelékařská povolání  Technické podmínky pro poskytování služeb – vybavení SZM (pro ochranu pacientů i poskytovatelů), pomůcky pro inkontinentní, pomůcky pro pacienty ohrožené imobilizačním syndromem Karlovy Vary Role odborné společnosti

13 Co nám chybí ?  Máme odpovědnost  Nemáme odpovídající kompetence – řízení, úroveň kvality, ovlivnění priorit zdravotnických zařízení = odpovídající manažerské postavení = zajištění podmínek pro poskytování kvalitních služeb ! Karlovy Vary Role odborné společnosti

14 Nástroje ČAS k realizaci  Vzdělávací aktivity ČAS  Tiskové zprávy a konference  Publikace  Časopis  Webové stránky  Komunikace s členskou základnou  Spolupráce  Aktivita Karlovy Vary Role odborné společnosti

15 Strategie České asociace sester Karlovy Vary Role odborné společnosti

16 Strategie ČAS Hlavní cíle České asociace sester 1. Podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických oborů na výkon povolání. 2. Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR. 3. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU i mimo ni. 4. Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit. 5. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti. 6. Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv. Karlovy Vary Role odborné společnosti

17 Dílčí cíle ČAS Cíl 1. Prosazovat plnění úkolů nelékařských zdravotnických povolání v profesionální a etické oblasti, v souladu s principy moderního ošetřovatelství. Karlovy Vary Role odborné společnosti

18 Dílčí cíle ČAS Cíl 2. Ovlivňovat vzdělávací systém pregraduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání pracovníků nelékařských zdravotnických povolání. Karlovy Vary Role odborné společnosti

19 Dílčí cíle ČAS Cíl 3. Posílit roli České asociace sester na tvorbě změn v oblasti poskytování zdravotní i sociální péče v České republice Karlovy Vary Role odborné společnosti

20 Dílčí cíle ČAS Cíl 4. Regulovat prostřednictvím vydaných dokumentů a tvorbou indikátorů kvalitu ošetřovatelské péče v České republice Karlovy Vary Role odborné společnosti

21 Dílčí cíle ČAS Cíl 5. Posílit rozvoj spolupráce a výměnu informací mezi Českou asociací sester a jinými profesemi v rámci České republiky a mezi sesterskými organizacemi v zahraničí. Karlovy Vary Role odborné společnosti

22 Dílčí cíle ČAS Cíl 6. Posílit prestiž ošetřovatelství a postavení sestry, porodní asistentky a dalších nelékařských profesí v České republice. Karlovy Vary Role odborné společnosti

23 Dílčí cíle ČAS Cíl 7. Ovlivnit postoje plátců péče k úhradám služeb domácí péče Karlovy Vary Role odborné společnosti

24 Spolupráce  Koalice pro zdraví  Naděje  Česká rada pro resuscitaci  Lékaři bez hranic  Společnost proti osteoporóze  Pacientské organizace Karlovy Vary Role odborné společnosti

25 Pracovní skupiny pro….  Kvalitu péče  Legislativu  Dohodovací řízení  Projekty EU  Vzdělávání  Reorganizaci ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

26 Děkuji za pozornost Karlovy Vary Role odborné společnosti

27


Stáhnout ppt "Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google