Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti."— Transkript prezentace:

1 Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

2 Jak se mění profese sestry ve světě  Přesun pacientů z nemocnic do ambulancí, domácí péče  Stárnutí populace  Zvyšování kompetencí sester, vyšší vzdělání  Zvyšující se počet specializovaných činností  Rostoucí privátní sféra  Globalizace pracovního trhu  Více příležitostí pro sestry i mimo zdravotnictví  Zvyšující se prestiž povolání sestry  Zvyšující se poptávka po sestrách mimo ošetřovatelské služby („management stáří“) Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

3 Podmínky pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče  Politické  Právní  Personální  Odborné  Etické  Technické  Ekonomické Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

4 Role ČAS - politické podmínky  Ovlivňovat politická rozhodnutí – poslanci, senátoři, politické strany  Na úrovni krajů – spolupracovat s krajskou samosprávu na tvorbě zdravotní a sociální politiky Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

5 Role ČAS – právní podmínky  Spolupracovat při tvorbě právních norem – odpovědnost resortních ministerstev  Přijetí spoluodpovědnosti při tvorbě odborných stanovisek, posuzování výkonu ošetřovatelské profese – lege artis – soudní znalectví  Sledování právních judikátů a zvyšování právního povědomí v ošetřovatelské obci Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

6 Role ČAS – personální podmínky  Spolupráce při tvorbě nástrojů ke vzdělávání nelékařských povolání  Posílení sociálního postavení těchto profesí  Nástroje a podklady pro stanovení optimálního počtu a kvalifikační struktury nelékařského personálu  Posílení mobility nelékařů (imigrační politika) Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

7 Role ČAS - podmínky odbornosti  Ovlivňování ošetřovatelské praxe prostřednictvím vydaných doporučených postupů  Podpora výzkumných aktivit v ošetřovatelské praxi (Evidence Based Nursing) - projekty  Podpora stáží odborníků v ošetřovatelství v zahraničí – výměnné pobyty Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

8 Role ČAS - etické podmínky  Dohled odborné společnosti nad dodržováním etických pravidel ošetřovatelský povolání v ČR  Prosazování etických pravidel – ICN, nelékařských povolání  Signalizování ošetřovatelské i laické veřejnosti, že etika povolání je jednou z priorit odborné společnosti Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

9 Role ČAS – technické podmínky  Spolupráce s průmyslem na vývoji staveb, pomůcek, přístrojů a materiálů pro ošetřovatelství  Spolupráce a akademickou obcí při realizaci klinického výzkumu – vysoké školy technického směru  Realizace klinického výzkumu pro podporu prosazení technického vybavení pro ošetřovatelství Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

10 Role ČAS – ekonomické podmínky  Spolupráce s OSZSP  Zpracování odborných podkladů pro ekonomické analýzy  Zapojení se do činnosti NRC (končí institut dohodovacích řízení) Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

11 Co nám chybí ?  Postavení nelékařských profesí v koncepci zdravotní a sociální péče  Analýza potřeb populace s ohledem na demografický vývoj a zajištění dostatečného počtu i struktury nelékařů k poskytování ošetřovatelské péče seniorům  Kooperace s lékaři  Posílení kompetencí nelékařských povolání  Systém úhrady ošetřovatelských služeb v souladu s koncepcí zdravotní a sociální péče Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

12 Co nám chybí ?  Kvalifikovaný ošetřovatelský personál – ARIP, dětská sestra  Dostatečný počet personálu – statistiky ÚZIS  Standardy pro nelékařská povolání  Technické podmínky pro poskytování služeb – vybavení SZM (pro ochranu pacientů i poskytovatelů), pomůcky pro inkontinentní, pomůcky pro pacienty ohrožené imobilizačním syndromem Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

13 Co nám chybí ?  Máme odpovědnost  Nemáme odpovídající kompetence – řízení, úroveň kvality, ovlivnění priorit zdravotnických zařízení = odpovídající manažerské postavení = zajištění podmínek pro poskytování kvalitních služeb ! Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

14 Nástroje ČAS k realizaci  Vzdělávací aktivity ČAS  Tiskové zprávy a konference  Publikace  Časopis  Webové stránky  Komunikace s členskou základnou  Spolupráce  Aktivita Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

15 Strategie České asociace sester 2007 - 2010 Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

16 Strategie ČAS 2007-2010 Hlavní cíle České asociace sester 1. Podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických oborů na výkon povolání. 2. Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR. 3. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU i mimo ni. 4. Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit. 5. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti. 6. Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv. Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

17 Dílčí cíle ČAS Cíl 1. Prosazovat plnění úkolů nelékařských zdravotnických povolání v profesionální a etické oblasti, v souladu s principy moderního ošetřovatelství. Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

18 Dílčí cíle ČAS Cíl 2. Ovlivňovat vzdělávací systém pregraduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání pracovníků nelékařských zdravotnických povolání. Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

19 Dílčí cíle ČAS Cíl 3. Posílit roli České asociace sester na tvorbě změn v oblasti poskytování zdravotní i sociální péče v České republice Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

20 Dílčí cíle ČAS Cíl 4. Regulovat prostřednictvím vydaných dokumentů a tvorbou indikátorů kvalitu ošetřovatelské péče v České republice Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

21 Dílčí cíle ČAS Cíl 5. Posílit rozvoj spolupráce a výměnu informací mezi Českou asociací sester a jinými profesemi v rámci České republiky a mezi sesterskými organizacemi v zahraničí. Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

22 Dílčí cíle ČAS Cíl 6. Posílit prestiž ošetřovatelství a postavení sestry, porodní asistentky a dalších nelékařských profesí v České republice. Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

23 Dílčí cíle ČAS Cíl 7. Ovlivnit postoje plátců péče k úhradám služeb domácí péče Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

24 Spolupráce  Koalice pro zdraví  Naděje  Česká rada pro resuscitaci  Lékaři bez hranic  Společnost proti osteoporóze  Pacientské organizace Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

25 Pracovní skupiny pro….  Kvalitu péče  Legislativu  Dohodovací řízení  Projekty EU  Vzdělávání  Reorganizaci ČAS Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

26 Děkuji za pozornost Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti

27


Stáhnout ppt "Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality Dana Jurásková 17.11.2007 Karlovy Vary Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti."

Podobné prezentace


Reklamy Google