Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Česká asociace adiktologů Purkyňka 3. 3. 2010 Bc. Ondřej Sklenář.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Česká asociace adiktologů Purkyňka 3. 3. 2010 Bc. Ondřej Sklenář."— Transkript prezentace:

1 Česká asociace adiktologů Purkyňka 3. 3. 2010 Bc. Ondřej Sklenář

2 Osnova 1.Úvod 2.Odborná způsobilost 3.Osvědčení 4.Katalog prací a tabulkové třídy 5.Strategický plán ČAA 6.Členství v ČAA 7.Závěr a kontakty

3 Úvod Od r. 2008 „adiktolog v zákoně“ (č. 96/2004 Sb. §21a) Od r. 2008 „adiktolog v zákoně“ (č. 96/2004 Sb. §21a) Adiktolog nelékařské zdravotnické povolání Adiktolog nelékařské zdravotnické povolání Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie, to je prevence a léčba závislosti na návykových látkách a dalších závislostí. Za výkon povolání adiktologa se považuje činnost v rámci preventivní, léčebné a rehabilitační péče v oboru adiktologie, to je prevence a léčba závislosti na návykových látkách a dalších závislostí.

4 Jak získat kvalifikaci „adiktolog“? Absolvováním Bc. Studia na 1. LF UK v Praze Absolvováním Bc. Studia na 1. LF UK v Praze K 4.2. 2010 celkem 35 absolventů K 4.2. 2010 celkem 35 absolventů Absolvováním Mgr. Studia na 1. LF UK v Praze (od ak.r. 2010/2011) Absolvováním Mgr. Studia na 1. LF UK v Praze (od ak.r. 2010/2011) Přiznání odborné způsobilosti adiktologa na Ministerstvu zdravotnictví ČR Přiznání odborné způsobilosti adiktologa na Ministerstvu zdravotnictví ČR K 4.2. 2010 přiznáno 125 osobám K 4.2. 2010 přiznáno 125 osobám

5

6 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Jak získat osvědčení? Jak získat osvědčení?  Absolventi: nutno požádat do 18 měsíců ode dne získání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání  Ostatní: nutno požádat do 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (t.j.do 30.6.2010) Nutno prokázat 1 rok výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle §21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo 2 roky výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle §21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání v oboru nebo souvisejících oborech. Nutno prokázat 1 rok výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle §21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně poloviny stanovené týdenní pracovní doby, nebo 2 roky výkonu povolání v oblasti odpovídající činnostem podle §21a odst. 2 z období posledních 6 let v rozsahu minimálně pětiny stanovené pracovní doby a účast na celoživotním vzdělávání v oboru nebo souvisejících oborech.

7 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu Osvědčení se vydává na období 6 let Osvědčení se vydává na období 6 let Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení "Registrovaný/á". Zdravotnický pracovník, který získal osvědčení, může ke svému označení odbornosti připojit též označení "Registrovaný/á". Ke 4.2.2010 bylo osvědčení vydáno 11 osobám (a to máme 160 adiktologů :-) Ke 4.2.2010 bylo osvědčení vydáno 11 osobám (a to máme 160 adiktologů :-) Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Celoživotní vzdělávání je povinné pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky.

8 Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu K čemu je osvědčení užitečné? K čemu je osvědčení užitečné? Kvůli mzdě – dostanu se do vyšší platové třídy. Je to „vyšší hodnost“. Kvůli mzdě – dostanu se do vyšší platové třídy. Je to „vyšší hodnost“. Větší pravomoci a kompetence při práci s pacientem – nepotřebuji „odborný dohled“ nad svou prací Větší pravomoci a kompetence při práci s pacientem – nepotřebuji „odborný dohled“ nad svou prací Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Za výkon povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu se považuje výkon činností, ke kterým je zdravotnický pracovník způsobilý na základě indikace lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, které provádí bez ohledu na přítomnost nebo dosažitelnost rady a pomoci lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta a ke kterým získal osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu.

9

10 Katalog prací a platové třídy Kategorie Zdravotnictví Adiktolog (od 1. 4. 2010 – pokud schválí vláda ČR) Zařazení: Adiktolog v 9. až 11. platové třídě

11 Platové třídy 9. platová třída: práce pod odborným dohledem 10. platová třída: práce bez odborného dohledu 11. platová třída: práce bez odborného dohledu

12 Česká asociace adiktologů – strategický plán Poslání: Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie. Poslání: Cílem sdružení je sjednocovat na základě společných odborných a profesních zájmů fyzické osoby zabývající se adiktologií a rozvíjet nelékařský zdravotnický obor adiktologie. Vize: Vize: Podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání adiktologů. Podílet se na vytváření, prosazování a realizaci vstupního a celoživotního vzdělávání adiktologů. Účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických služeb. Účastnit se na tvorbě, zdokonalování a rozvoji systému a koncepce adiktologických služeb. Upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů sdružení nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku. Upevňovat a posilovat postavení a možnosti členů sdružení nejenom v domácím, ale i v mezinárodním měřítku. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských zdravotnických profesí ve společnosti.

13 Strategický plán ČAA – klíčové oblasti Rozvoj a stabilita lidských zdrojů Rozvoj a kvalita činností Spoluprác e Stabilita organizac e

14 Strategický plán ČAA - rok 2010 Zajistit výhody pro členy Zajistit výhody pro členy (slevy na vstupném, časopis, apod.) PR aktivity: PR aktivity:  Bulletin,  Facebook,  web www.asociace-adiktologu.cz, www.asociace-adiktologu.cz  apod.

15 www.asociace-adiktologu.cz

16 Facebook

17 Bulletin

18 Strategický plán ČAA - rok 2010 Odborné aktivity: Odborné aktivity: Činnost kreditní komise ČAA Činnost kreditní komise ČAA Spolupráci při přípravě návrhů odbornosti adiktologa pro pojišťovnu Spolupráci při přípravě návrhů odbornosti adiktologa pro pojišťovnu Spolupráce při tvorbě koncepce ambulantních služeb Spolupráce při tvorbě koncepce ambulantních služeb Vlastní projekty (grantové žádosti, evropské fondy) Vlastní projekty (grantové žádosti, evropské fondy)

19 Nabídka ČAA Nabídka členství: Nabídka členství: Členství v ČAA Členství v ČAA  Řádné  Přidružené Roční poplatek ve výši 100,- Kč. Roční poplatek ve výši 100,- Kč. Možnost aktivního zapojení do činnosti organizace. Možnost aktivního zapojení do činnosti organizace.

20 Nejbližší akce AT konference 25. – 29. 4. 2010  Členská schůze  Prezentace ČAA  Bulletin – březen 2010

21 Závěr Děkuji za pozornost Kontakt: Česká asociace adiktologů Sídlo: Za Poštou 904/11, 100 00 Praha Tel.: +420 737 105 448 E-mail: caa@adiktologie.cz caa@adiktologie.cz


Stáhnout ppt "Česká asociace adiktologů Purkyňka 3. 3. 2010 Bc. Ondřej Sklenář."

Podobné prezentace


Reklamy Google