Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce"— Transkript prezentace:

1 Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce
Marie Froulíková Oddělení koncepce sociální práce Odbor sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí Praha,

2 Představení projektu Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.1.00/ Realizace projektu: – Rozpočet projektu: Kč

3 Zdůvodnění projektu Nevyjasněnost role sociálních pracovníků
Nejednoznačná legislativní úprava Rozdílné představy podpory sociální práce

4 Cílová skupina projektu
Ke dni podání přihlášky k účasti na jednotlivé akce projektu osoby vykonávající sociální práci v organizaci mimo hlavní město Praha, činnosti dle §109 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, praxi po dobu nejméně 3 let po sobě jdoucích v období od do současnosti, nebo vykonávající praxi po dobu nejméně tří let v období od do současnosti s tím, že vykonávali sociální práci alespoň jeden rok nepřetržitě

5 Cílová skupina projektu
splňují především tento typ vzdělání: vyšší odborné získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu (školský zákon) v oborech vzdělávání zaměřených na sociální práci, nebo sociální politiku, vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, nebo sociální politiku.

6 Oslovování cílové skupiny
Webové stránky Databáze kontaktů Informování přes zastřešující organizace

7 Zpětná vazba cílové skupiny
Evaluační dotazník

8 Klíčové aktivity projektu
KA 1 Řízení a administrace projektu Administrace projektu, příprava a řízení veřejné zakázky, koordinaci vzdělávacích aktivit, aj.

9 Klíčové aktivity projektu
KA 2 Posilování kompetencí sociálních pracovníků Jarní školy (JŠ) – 40 hodin, 100 účastníků: 1. Jarní škola – červen 2014 – oblast prevence 2. Jarní škola – duben 2015 – oblast péče Výstupy: definice rolí SP, materiály k typologii/odbornosti SP, materiály ke standardům pro specializace SP, materiály ke standardům celoživotního vzdělávání SP

10 Jarní škola - prevence 9. – 13. 6. 2014, Tábor
Výběr účastníků na principech výběrového řízení (100 účastníků) Zaslání přihlášky, profesního životopisu a motivačního dopisu do Aktivní zapojení do procesu tvorby podkladů pro koncepční materiály

11 Klíčové aktivity projektu
Kulaté stoly – 8 hodin, 50 účastníků Kulatý stůl - červenec 2014 Výstupy: definice rolí SP, materiály k typologii/odbornosti SP, materiály ke standardům pro specializace SP, materiály ke standardům celoživotního vzdělávání SP 2. Závěrečný kulatý stůl – květen 2015

12 Klíčové aktivity projektu
Vzdělávání sociálních pracovníků – veřejná zakázka Harmonogram aktivity: červenec duben 2015 (pilotní ověření výstupů), 100 účastníků (10 běhů – 48 hodin, po 10 účastnících). Vzdělávání, s celkovou kapacitou 100 účastníků (pro zajištění vysoké efektivity bude vzdělávání probíhat ve skupinách po 10 lidech, tj. celkem proběhne 10 běhů) bude mít celkový rozsah 48 hodin na 1 běh. Budou zpracovány podklady k požadavkům na kurz na míru a to na základě výstupů jarní školy a kulatých stolů. Vzdělavatel vytvoří a zrealizuje kurz podle dodaných podkladů, otestuje nastavený vzdělávací standard (co má sociální pracovník umět, znát, jaké má mít kompetence ve vztahu ke specializaci) a zhodnotí, zda nastavený rozsah a obsah vyhovuje či nikoli a doporučí případné změny či úpravy. Jedná se o pilotní ověření vzdělávacího standardu ve vztahu ke specializacím v přímé návaznosti na záměr zákona o sociálních pracovnících, následně se počítá s využitím pro akreditaci vzdělávání. Takto nadefinovaný požadavek na vzdělávání bude opět naplňovat přístup bottom-up (tzn. parametry vzdělávání budou vycházet přímo od cílové skupiny), čímž bude zaručena komplexnost potřebného zvyšování kompetencí sociálních pracovníků a možnost profesního růstu.

13 Klíčové aktivity projektu
KA 3 Mediální obraz sociální práce Semináře – 50 účastníků Seminář – , Hradec Králové Návazný seminář – září 2014 Seminář – březen 2015 (dvoudenní) •Kvalitní sebeprezentace a prezentace výsledků sociální práce zcela absentuje, často se prezentuje stereotypní vzhled a jednání sociálního pracovníka, především pak selhání systému či chybná rozhodnutí. Jednotlivci poté ztrácejí důvěru v sebe a svá rozhodnutí, veřejné prezentace odborných názorů se spíše obávají. Aktivity, které posilují mediální obraz výkonu sociální práce, směřují k nabourávání stereotypních pohledů, především zaměstnavatelů a zaměstnanců, v další řadě pak širší veřejností. Je potřeba navázat pozitivní prezentaci soc. práce do běžné činnosti sociálních pracovníků.Semináře – a březen 2015 (dvoudenní), 50 účastníků, •Obsah semináře 2014: představení Světového dne sociální práce a výzva MPSV k participaci na Světovém dni v roce 2015, aktivní zapojení sociálních pracovníků do konzultačního procesu k VZZ o SP Návazný seminář – vznikl z potřeby pružně zareagovat na práci vykonanou na semináři v Hradci Králové. Stejné zaměření, otevřená skupina. •Obsah semináře 2015: Světový den sociální práce – příklady dobré praxe, pracovní podklady k dotčeným zákonům (OSPOD, Zákon o sociálních službách, atd.), podklady z připomínkovacího řízení zákona o SP

14 Klíčové aktivity projektu
průběžný sběr a zpracovávání materiálů k dalšímu využití v rámci koncepčních dokumentů MPSV Kromě realizace „viditelných“ aktivit (jarní škola, kulaté stoly, semináře) budou mít po celou dobu odborní referenti svůj pracovní čas vyhrazený právě pro koncepční činnost, zpracovávání podkladů a materiálů a práci s nimi. Ačkoli lze takové činnosti považovat za „neviditelné“, pro projekt a získání relevantních výstupů jsou zcela zásadní. Pro tolik potřebnou profesionalizaci výkonu profese sociální práce a zvýšení prestiže oboru MPSV právě potřebuje vyhradit prostor výhradně systematické práci na pracovních dokumentech, která nebude přerušována plněním jiných operativních úkolů. Projekt cílí na posílení kompetencí pracovníků v této profesi a zvládnutí potřebných dovedností. Aktivity projektu odpovídají na aktuální potřeby praxe a potřeby MPSV. Projekt napomůže k pozvednutí úrovně výkonu sociální práce, která by měla odpovídat formátu vyspělé země (příkladem Velká Británie).

15 E-mail: marie.froulikova@mpsv.cz
Kontaktní údaje Marie Froulíková Tel :

16 Děkuji Vám za pozornost 
Marie Froulíková


Stáhnout ppt "Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce"

Podobné prezentace


Reklamy Google