Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Národní konference kvality 2014 Hradec Králové Kompetence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Národní konference kvality 2014 Hradec Králové Kompetence."— Transkript prezentace:

1 Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Národní konference kvality 2014 Hradec Králové Kompetence pro pracovní výkon

2 Statutární město Most •struktura města, vedení města-primátor -3 náměstci RmM-11 členů ZmM-45 členů •organizace zřizované městem 21 příspěvkových organizací 10 organizací s majetkovou účastí města •Magistrát města Mostu: duben 2010: certifikace EN ISO 9001:2008 (duben 2013 recertifikace)

3 Statutární město Most - magistrát Magistrát města Mostu:

4 Kompetence jako pojem Dřívější pojetí ve smyslu "PRAVOMOCI", včetně ukotvení pojmu v interních dokumentech, např. Organizační řád: •kompetence primátora, kompetence náměstků, •kompetence tajemnice. Současné pojetí jako souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění každého zaměstnance.

5 Zavedení kompetencí na MmM Dílna kompetencí Magistrátu města Mostu (v rámci projektu ESF) •realizace září 2010 – duben 2012 •projektový tým + dodavatelé projektu •aktivity projektu: •kompetenční modelování •procesní analýza (v návaznosti na zavedený SMK) •systemizace pracovních míst •vzdělávání zaměstnanců •implementace SW zaměstnaneckého portálu •systém hodnocení na základě kompetencí

6 Kompetenční modelování Proces cca 10 měsíců práce (2010/2011): •dodavatelé projektu •projektový tým (manažer kompetencí) •zapojení vedoucích zaměstnanců •zapojení odborných zaměstnanců Duben 2011 – Červen 2011: •semináře •workshopy •pracovní setkání cílová skupina – vedoucí pracovníci (hodnotitelé)

7 Kompetenční modelování Duben - červen 2011: •Kompetenční katalog I. verze (13 + 12 kompetencí) Červenec/srpen 2011: •ověření funkčnosti kompetenčního přístupu na úřadě •"zkušební" hodnocení 30% zaměstnanců

8 Kompetenční audit 2011 Srpen/září 2011: •změna kompetenčního katalogu + modelu: •bez volitelných kompetencí •pevný počet: •7 kompetencí •2 pracovní výkon •nastavení požadovaných stupňů kompetencí

9 Kompetenční audit 2013 Duben/červenec 2013: •úprava popisu projevů chování v jednotlivých kompetencích •změna požadovaných stupňů v kompetenčním modelu

10 HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ DLE KOMPETENCÍ 2011 - 2013

11 Hodnocení vs. odměňování zaměstnanců Související vnitřní předpisy: •ID_ST_045 Hodnocení zaměstnanců zařazených do MmM •ID_R_020 Platový řád •Z_OKPAT_212 Příplatky – pohyblivé složky platu

12 Hodnocení dle kompetencí Předpoklady: •rozvoj znalostního potenciálu hodnotitelů v oblasti hodnocení projevů chování (jednotlivé stupně kompetencí), •systém hodnocení je srozumitelný a je akceptován hodnotiteli i hodnocenými, •důsledná příprava hodnoticího pohovoru, administrativní nenáročnost. Úskalí: •náročný a nesrozumitelný kompetenční model a katalog, •nejednotný přístup hodnotitelů při identifikaci stupňů projevů chování hodnocených zaměstnanců, •neobjektivní přístup, zohledňování sociálních aspektů, •účelový přístup z důvodu vazby na výši osobního příplatku.

13 Rozvoj manažerských dovedností hodnotitelů 2011 - 2013: •školení a workshopy: •Úvod do Smart Administration, •Úvod do kompetenčního modelování, •Jak nastavit a hodnotit požadované kompetence, •Vize úřadu, •Komunikace s médii v každodenní praxi úřadu, •Komunikace pro vedoucí pracovníky úřadu, •Hodnocení zaměstnanců, příprava na 360° zpětnou vazbu •Zadávání úkolů, time management, •cílová skupina: •tajemnice, vedoucí odborů, vedoucí oddělení, manažerka kvality

14 ZVYŠOVÁNÍ KVALITY na MmM Vývoj v letech 2010 - 2014

15 Mgr. Jaroslava Boudová tajemnice Magistrát města Mostu Děkuji za pozornost jaroslava.boudova@mesto-most.cz


Stáhnout ppt "Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Národní konference kvality 2014 Hradec Králové Kompetence."

Podobné prezentace


Reklamy Google