Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Aplikace CAF na Magistrátu města Prostějova získáním Národní ceny kvality nekončí aneb Jak dál?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Aplikace CAF na Magistrátu města Prostějova získáním Národní ceny kvality nekončí aneb Jak dál?"— Transkript prezentace:

1 Aplikace CAF na Magistrátu města Prostějova získáním Národní ceny kvality nekončí aneb Jak dál?

2 • Olomoucký kraj • 44500 obyvatel • 75 obcí správního obvodu (98320 obyvatel) • Od 12.3.2012 statutární město • Magistrát města Prostějova: 286 zaměstnanců

3

4

5

6

7 Současnost v historických prostorách

8 Další budovy/pracoviště magistrátu

9 Prostějov a kvalita

10  Organizace veřejného sektoru – specifika i totožné aspekty s firmou soukromého sektoru  Otázka: Je třeba systémově řešit řízení kvality poskytovaných služeb s ohledem na výše uvedený charakter organizace?

11  Za výrazné podpory vedení úřadu proběhlo od roku 2004 na MMPv 7 kol sebehodnocení úrovně vytvořených předpokladů a dosažených výsledků  Na základě sebehodnocení byly pravidelně sestavovány Plány zlepšování činnosti na úřadě obsahující v procesu sebehodnocení vytipované oblasti  Na základě shora uvedených plánů byly realizovány jednotlivé kroky a aktivity týkající se nejrůznějších sfér činností úřadu vně i uvnitř

12  Pozitivní vnímání a aktivní přístup napříč úřadem, pravidelnost, důslednost  Během 10 let – podíl celkem 24 zaměstnanců na sebehodnocení, 7 plánů zlepšování  Zavedení systému fungování koordinátorů kvality na jednotlivých odborech  Uvědomění si zákonitostí cyklu PDCA

13  Vytvoření systému průzkumu spokojenosti a očekávání občanů/zákazníků s poskytovanými službami  Vytvoření systému průzkumu spokojenosti a očekávání zaměstnanců  Stanovení jasných a měřitelných cílů a hodnotových ukazatelů výkonnosti  Zdokonalení informačního systému, objednávkový systém, „pojízdný úřad“  Benchmarking, benchlearning – porovnání a učení se od lepších a srovnatelných

14

15  Zastáváme názor, že při řízení kvality je zcela přirozené vnímat implementaci nástroje jako TRVALÝ proces. Tomu svědčí i dosažený počet bodů při posledním sebehodnocení, kdy jsme dosáhli „jen“ 60 z možných 100 bodů.

16 Ekonomické důvody:  Hodnocení provádíme vlastními zaměstnanci  Máme zkušené odborníky, nepotřebujeme externí školitele  Sebehodnocení nevyžaduje žádné zvláštní náklady Systémové důvody:  Můžeme periodicitu hodnocení nastavit dle vlastních potřeb  Tato metoda nás nutí systematicky hodnotit předpoklady a dosažené výsledky v nám vyhovující struktuře  Lze zhodnotit reálný posun v kvalitě (a to jak v pozitivním, tak v negativním smyslu)  Do Plánu zlepšování lze prosadit ty úkoly, které považujeme z hlediska zlepšování jako nejzásadnější  Není nutné externí hodnocení

17 Personální:  Hodnotící tým se může potýkat se stereotypem  Neochota ke změnám Systémové:  Pokud nebudou přijatá opatření důsledně přezkoumávána, může dojít k neztotožnění s hodnocením kvality jako takovým

18  Provedení důkladné analýzy systému sebehodnocení  Obměna sebehodnotícího týmu  Důslednost v přezkumu přijatých opatření a objasňování přínosů, nutných změn nebo třeba i kroku zrušení zavedeného postupu

19 V procesu řízení kvality se v uplynulém období potvrdilo, že nejsložitější a nejobtížnější je: docílit změn v myšlení lidí.

20 Ing. Lubomír Baláš tajemník Magistrátu města Prostějova


Stáhnout ppt "Aplikace CAF na Magistrátu města Prostějova získáním Národní ceny kvality nekončí aneb Jak dál?"

Podobné prezentace


Reklamy Google