Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany

2 SPECIFIKUM NA ÚVOD  při zpracování RIPP MO bylo využito spolufinancování z prostředků Evropské unie  výzva č. 59 – Výzva pro předkládání IP 4.1 – Efektivní správní úřad II. vyhlášená 18. května 2010  projekt Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO  další pokus o spolufinancování rezortních protikorupčních aktivit učiněn v reakci na vyhlášení výzvy č. B6 – dosud bez reakce

3 VÝCHOZÍ STAV  Aktualizovaný rezortní protikorupční program MO (změny v roce 2004 a 2007)  srpen 2010: podání projektové žádosti v rámci výzvy č. 59  návrh aktivního prvku ke snižování korupčních rizik  přehodnocení stávající protikorupční strategie  využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání

4 2011  Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012  Bílá kniha o obraně (bod 9.12) „MO buduje robusní antikorupční program, založený na principech etického kodexu, otevřenosti vůči veřejnosti a celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Tento systém je podpořen řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí...“

5 2012  září – schválení žádosti o podstatné změny projektu  Dílčí výstupy  Srovnávací studie opatření boje s korupcí v obranném sektoru na evropské úrovni a v rámci NATO  Studie aktivních prvků ke snížení korupčních rizik  Návrh využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání  Návrh nové protikorupční strategie

6 2013  Aktivní účast zástupců IMO v pracovní skupině MKS pro přípravu RRIPP (včetně vypořádání připomínek na jednání dne 17. června 2013)  Spolupráce se zástupci Transparency International ČR, o. p. s. a Oživení, o. s.  Vyhlášení veřejné zakázky  vítězem KPMG ČR, s. r. o.  plnění ze služby zahájeno v červenci 2013  členem řešitelského týmu bývalý příslušník TIC

7 VSTUPY PRO NÁVRH RIPP MO Kromě materiálu zpracovaného poskytovatelem služby využila IMO pro přípravu návrhu RIPP MO  osvědčené instituty ARPP  zahraniční zkušenosti  praktické poznatky IMO jako gestora BsK  shromážděné příklady dobré praxe

8 POJETÍ RIPP MO RIPP MO je v souladu s požadavkem transparentnosti strukturován v jednotlivých obligatorních částech dle RRIPP na tři oddíly  Popis současného stavu,  Navrhované kroky a  Úkoly k dosažení žádoucího stavu.

9 OBSAH RIPP  úvodní a zrušovací ustanovení  5 částí dle RRIPP a přílohy  použité zkratky  výklad stěžejních pojmů  indikátory korupčního jednání  protikorupční desatero  statut a jednací řád Protikorupční komise MO  vzor seznamu míst důležitého významu  vzor seznamu korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci

10 ARPP vs. RIPP? NOVĚ  systematické protikorupční vzdělávání  Protikorupční komise MO  protikorupční subportál  hodnocení korupčních rizik  katalog korupčních rizik (+ jeho správa)

11 ZÁVĚR Dotazy? Děkuji za pozornost.


Stáhnout ppt "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany."

Podobné prezentace


Reklamy Google