Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany Projekt „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany Projekt „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“,"— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany Projekt „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“, reg.č. CZ.1.04/4.1.00/59.00066

2 VÝCHOZÍ STAV  Aktualizovaný rezortní protikorupční program MO (změny v roce 2004 a 2007)  srpen 2010: podání projektové žádosti v rámci výzvy č. 59  návrh aktivního prvku ke snižování korupčních rizik  přehodnocení stávající protikorupční strategie  využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání

3 2011  Strategie vlády v boji proti korupci na období 2011 a 2012  Bílá kniha o obraně (bod 9.12) „MO buduje robusní antikorupční program, založený na principech etického kodexu, otevřenosti vůči veřejnosti a celoživotního vzdělávání osob na eticky citlivých místech. Tento systém je podpořen řízením konkrétních rizik, nastavením kontinuálních kontrol a monitorováním nestandardních transakcí...“

4 2012  září – schválení žádosti o podstatné změny projektu  Dílčí výstupy  Srovnávací studie opatření boje s korupcí v obranném sektoru na evropské úrovni a v rámci NATO  Studie aktivních prvků ke snížení korupčních rizik  Návrh využití moderních SW nástrojů k vyhledávání potenciálního korupčního jednání  Návrh nové protikorupční strategie

5 2013  Aktivní účast zástupců IMO v pracovní skupině MKS pro přípravu RRIPP (včetně vypořádání připomínek na jednání dne 17. června 2013)  Spolupráce se zástupci Transparency International ČR, o. p. s. a Oživení, o. s.  Vyhlášení veřejné zakázky  vítězem KPMG ČR, s. r. o.  plnění ze služby zahájeno v červenci 2013  členem řešitelského týmu bývalý příslušník TIC

6 VSTUPY PRO NÁVRH RIPP MO Kromě materiálu zpracovaného poskytovatelem služby využila IMO pro přípravu návrhu RIPP MO  osvědčené instituty ARPP  zahraniční zkušenosti  praktické poznatky IMO jako gestora BsK  shromážděné příklady dobré praxe

7 POJETÍ RIPP MO RIPP MO je v souladu s požadavkem transparentnosti strukturován v jednotlivých obligatorních částech dle RRIPP na tři oddíly  Popis současného stavu,  Navrhované kroky a  Úkoly k dosažení žádoucího stavu.

8 OBSAH RIPP  úvodní a zrušovací ustanovení  5 částí dle RRIPP a přílohy  použité zkratky  výklad stěžejních pojmů  indikátory korupčního jednání  protikorupční desatero  statut a jednací řád Protikorupční komise MO  vzor seznamu míst důležitého významu  vzor seznamu korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci

9 ARPP vs. RIPP? NOVĚ  systematické protikorupční vzdělávání  Protikorupční komise MO  pracovní skupina k vládní strategii  protikorupční subportál  hodnocení korupčních rizik  katalog korupčních rizik (+ jeho správa)

10 ÚKOLY PRO VEDOUCÍ OC MO  1.5 Aktualizovat seznamy míst se zvýšeným rizikem vzniku korupce v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 6. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace www.kontrola.army.cz;www.kontrola.army.cz  3.1 Aktualizovat seznamy korupčních rizik a opatření k jejich minimalizaci (původní přehledy činností s reálným nebezpečím vzniku korupce a opatření k jejímu zamezení) v souladu se vzorem uvedeným v Příloze č. 7. Výslednou dokumentaci předat cestou webové aplikace www.kontrola.army.cz;www.kontrola.army.cz  3.2 Navrhnout, zavést a provádět vlastní monitorovací aktivity, vzejde-li z hodnocení korupčních rizik potřeba.

11 PREZENTACE RIPP MO

12 ZÁVĚR Dotazy?

13 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "Ministerstvo obrany Inspekce ministra obrany Rezortní interní protikorupční program Ministerstva obrany Projekt „Efektivní vnitřní kontrola v rezortu MO“,"

Podobné prezentace


Reklamy Google