Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OD KORUPCE K INTEGRITĚ Protikorupční opatření v oblasti vzdělávání dle STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 9. Národní konference.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OD KORUPCE K INTEGRITĚ Protikorupční opatření v oblasti vzdělávání dle STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 9. Národní konference."— Transkript prezentace:

1 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Protikorupční opatření v oblasti vzdělávání dle STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 9. Národní konference kvality ve veřejné správě Brno 21. února 2013

2 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Strategie na období let 2013 a 2014 •Strategie předložena na základě usnesení vlády ze dne 5. ledna 2011 č. 1. •Strategie byla zpracovaná Sekcí pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR •od předchozí se liší v několika směrech:  je ucelenější  strategická část vychází z analytické části  každý úkol má své odůvodnění, které je ve Strategii obsaženo

3 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Strategická část - priority •10 konkrétních prioritních úkolů (gestoři):  zákon o úřednících (Ministerstvo vnitra)  zákon o střetu zájmů (místopředsedkyně vlády)  zákon o svobodném přístupu k informacím (Ministerstvo vnitra)  rozkrývání konečných vlastníků (Ministerstvo pro místní rozvoj)  ochrana oznamovatelů (místopředsedkyně vlády)  finanční kontrola a audit (Ministerstvo financí)  vlastnická politika státu (Ministerstvo financí, ostatní rezorty)  strategie a metodika veřejného nakupování (Min. pro místní rozvoj)  zákon o státním zastupitelství (Ministerstvo spravedlnosti)  protikorupční program (Ministerstvo vnitra)

4 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Strategická část – ostatní úkoly •dalších 39 úkolů rozdělených do 5 tematických kapitol:  veřejná správa (např. otevřená data, eSbírka a eLegislativa)  veřejné zakázky (např. analýza možnosti zřízení Úřadu pro veřejné investování, posílení elektronizace veřejného zadávání)  orgány činné v trestním řízení (např. novela trestního zákoníku – propadnutí majetku, odčerpávání majetku)  vzdělávání (výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních, vzdělávání úředníků, orgánů činných v trestním řízení, celníků, vězeňského personálu)  ostatní (např. analýza možnosti zřízení protikorupční agentury, analýza možností zřízení informačního komisaře, rezortní interní protikorupční programy)

5 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Cíl •Postupným přijímáním jednotlivých opatření :  snižovat korupční příležitosti  zajistit transparentnost veřejné správy  zvyšovat a zkvalitnit vymahatelnost práva  zlepšit celospolečenské klima  přesun od korupce k integritě

6 Vzdělávání •Vzdělávání mládeže –Výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních •Vzdělávání úředníků –Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech –Vzdělávání formou eLearningu •Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení –Společné vzdělávání orgánů činných v trestním řízení –Vzdělávání policistů •Vzdělávání celníků –Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR •Vzdělávání vězeňského personálu –Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR OD KORUPCE K INTEGRITĚ

7 Vzdělávání mládeže Výchova dětí a žáků ve školách a školských zařízeních Gestor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Spolugestor: místopředsedkyně vlády Termíny – indikátory plnění: 30. září 2013 – zpracovat přehled zdrojů k problematice korupce ve středním vzdělávání jako podklad pro učitele a zveřejnit ho na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 30. září 2013 - definovat témata a jejich obsah, se kterými by měli být děti a žáci v průběhu předškolního a základního vzdělávání seznámeni, a přibližné stanovení věku, ve kterém by měli být děti a žáci s touto problematikou seznámeni. 31. březen 2014 – zpracovat návrhy na dopracování/zapracování uvedených témat do rámcových vzdělávacích programů pro předškolní a základní vzdělávání. 31. červenec 2014 – zpracovat přehled zdrojů k problematice korupce v předškolním a základním vzdělávání jako podklad pro učitele a zveřejnit ho na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Protikorupční efekt: Osvěta a zvýšení potenciálu základních vědomostí o korupci a právní odpovědnosti; uvědomění si důsledků v případě protiprávního jednání. OD KORUPCE K INTEGRITĚ

8 Vzdělávání úředníků Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech OD KORUPCE K INTEGRITĚ Gestor: Ministerstvo vnitra Spolugestor: místopředsedkyně vlády Termín – indikátor plnění: 30. červen 2013 – předložit vládě aktualizovaná Pravidla vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech s ohledem na návrh zákona o úřednících a obsahující vzdělávání v oblasti boje s korupcí, etickém chování a bezúhonnosti. Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání.

9 Vzdělávání úředníků Vzdělávání formou eLearningu OD KORUPCE K INTEGRITĚ Gestor: Ministerstvo vnitra Spolugestor: místopředsedkyně vlády Termín – indikátor plnění: 31. květen 2013 - zavést eLearningovou formu protikorupčního vzdělávání do povinných vzdělávacích programů pro všechny kategorie zaměstnanců veřejné správy. Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání.

10 Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení Společné vzdělávání orgánů činných v trestním řízení OD KORUPCE K INTEGRITĚ Gestor: Ministerstvo spravedlnosti Spolugestor: Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel) Termín – indikátor plnění: průběžně - vzdělávat orgány činné v trestním řízení. Protikorupční efekt: Zvýšení vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání.

11 Vzdělávání orgánů činných v trestním řízení Vzdělávání policistů OD KORUPCE K INTEGRITĚ Gestor: Ministerstvo vnitra Termíny – indikátory plnění: 30. červen 2013 - rozšířit zavedený systém celoživotního vzdělávání v oblasti boje s korupcí policistů o realizaci vzdělávacího programu zaměřeného na problematiku korupce i pro další konkrétní cílové skupiny policistů zařazených na vyšších tarifních třídách a zaměstnanců policie, u nichž je zvýšené riziko, že mohou být osloveni korupční nabídkou. 30. září 2013 - vytvořit vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku insolvence u policistů. 30. září 2013 / průběžně – zabezpečit vzdělávání policistů v řídích pozicích. Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání

12 Vzdělávání celníků Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR OD KORUPCE K INTEGRITĚ Gestor: Ministerstvo financí (Generální ředitelství cel) Termín – indikátor plnění: 30. červen 2013 / průběžně - zavést systém celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Celní správy ČR v oblasti boje proti korupci. Protikorupční efekt: Zvýšení vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání.

13 Vzdělávání vězeňského personálu Vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR OD KORUPCE K INTEGRITĚ Gestor: Ministerstvo spravedlnosti (Generální ředitelství Vězeňské služby ČR) Termíny – indikátory plnění: 30. červen 2013 / průběžně - zavést systém celoživotního vzdělávání příslušníků a zaměstnanců Vězeňské služby ČR v oblasti boje proti korupci. 31. říjen 2013 - v rámci výzkumné činnosti Institutu vzdělávání Vězeňské služby ČR provést psychologickou analýzu specifik koruptivních tlaků a koruptivního jednání na příslušníky a zaměstnance Vězeňské služby ČR. Protikorupční efekt: Zvýšení potenciálu vědomostí o korupci a uvědomění si důsledků v případě korupčního jednání.

14 OD KORUPCE K INTEGRITĚ Děkuji za pozornost. JUDr. Jan Horník, Ph.D. ředitel odboru pro koordinaci boje s korupcí Úřad vlády České republiky


Stáhnout ppt "OD KORUPCE K INTEGRITĚ Protikorupční opatření v oblasti vzdělávání dle STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 9. Národní konference."

Podobné prezentace


Reklamy Google