Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí"— Transkript prezentace:

1 Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí
Úřad vlády České republiky 1. jednání Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí Praha 21. října 2014

2 Vládní koncepce boje s korupcí na léta 2015–2017
V pořadí již pátý koncepční protikorupční dokument. Oproti předešlým: Má konkrétní, jasně zaměřené cíle. Zaměřuje se primárně na veřejnou, resp. státní správu. Vytváří tříletý rámec, který bude rozpracován v akčních plánech na jednotlivé roky. Bude efektivně evaluován. Priority vládního boje s korupcí: Výkonná a nezávislá exekutiva Transparentnost a otevřený přístup k informacím Hospodárné nakládání s majetkem státu Rozvoj občanské společnosti

3 Nástroje boje s korupcí na vládní úrovni: Zhodnocení korupčních rizik
Legislativní pravidla vlády RIA, CIA Akční plány Jednoleté Opatření legislativní i nelegislativní povahy Aktéři boje s korupcí: Vláda Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Rezorty Rada Mezirezortní koordinační skupina Odbor koncepce legislativy a státu - Oddělení boje s korupcí

4 Akční plán boje s korupcí na rok 2015
4 oblasti v souladu s Koncepcí 5 pracovních komisí: Koncepční komise, Komise k transparentnosti státní správy, Komise ke střetu zájmů, Komise k hospodárnému nakládání s majetkem státu, Komise k whistleblowingu (k ochraně oznamovatelů korupce). Vyhodnocení naplňování cílů v březnu 2016

5 Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
Výkonná a nezávislá exekutiva Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření Gesce Implementace zákona o státní službě Ministerstvo vnitra Novela zákona odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem Ministerstvo spravedlnosti Návrh nového zákona o státním zastupitelství Monitoring úrovně RIPP jednotlivých rezortů a možný návrh aktualizace Rámcového RIPP Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Kontrola důslednější aplikace RIA a CIA v rámci legislativního procesu

6 Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
Transparentnost a otevřený přístup k informacím Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření Gesce Novela zákona o svobodném přístupu k informacím Ministerstvo vnitra Předložení metodického materiálu ke změnám souvisejícím s novelizací zákona o svobodném přístupu k informacím Školicí kurz zaměřený na publikaci a práci s otevřenými daty Vytvoření metodiky publikace otevřených dat veřejné správy Zprovoznění katalogu otevřených dat veřejné správy Vytvoření právního prostředí pro otevřené licencování používání otevřených dat Širší zpřístupnění Elektronické knihovny legislativního procesu veřejnosti Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Předložení návrhu novely zákona o střetu zájmů Předložení návrhu zákona o prokazování původu majetku a možnosti jeho odčerpávání Ministerstvo financí Novela zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích Návrh právní regulace nominace zástupců státu do obchodních korporací a státních podniků

7 Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření
Hospodárné nakládání s majetkem státu Legislativní a nelegislativní protikorupční opatření Gesce/spolugesce Návrh nového zákona o veřejných zakázkách Ministerstvo pro místní rozvoj/Úřad pro ochranu hospodářské soutěže Strategie elektronizace veřejných zakázek na období Ministerstvo pro místní rozvoj Strategie pro boj s podvody a korupcí  při čerpání fondů v rámci Společného strategického rámce v období Návrh zákona, jímž bude zajištěna transparentnost vlastnictví společností usilujících o veřejné zakázky nebo jiné veřejné zdroje Ministerstvo spravedlnosti /Ministerstvo pro místní rozvoj/Ministerstvo financí Předložení návrhu zákona o Registru smluv Ministerstvo vnitra Metodika veřejného nakupování Ministerstvo pro místní rozvoj /Ministerstvo financí Strategie vlastnické politiky státu Ministerstvo financí Rozšíření pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Návrh zákona o vnitřním řízení a kontrole Zveřejňování nabídek prodeje a pronájmu majetku státu jednotlivé rezorty a jejich podřízené složky

8 Nelegislativní opatření
Rozvoj občanské společnosti Nelegislativní opatření Gesce/spolugesce Dotazníkový průzkum mezi zaměstnanci státní správy k problematice oznamování korupce Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Příprava eLearningového kurzu o problematice oznamování korupce Zpracování analýzy možnosti zřízení centra pro oznamovatele korupce Ministerstvo financí/ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Vydání sborníku shrnujícího informace a zkušenosti získané v průběhu realizace projektu Stanovení mechanismu pro oznamování korupce na správních/služebních úřadech Ministerstvo vnitra/ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Předložení návrhu alternativ legislativního řešení ochrany oznamovatelů


Stáhnout ppt "Rady vlády pro koordinaci boje s korupcí"

Podobné prezentace


Reklamy Google