Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST"— Transkript prezentace:

1 SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST
9.Národní konference kvality ve VS SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru Magistrátu města Brna

2 Základem je: Připravujeme: SYSTEMIZACE
vytvoření určitého systému uspořádání, utřídění do systému ⇒ organizační uspořádání je základním nástrojem pro stabilitu a plánování rozvoje úřadu. Základem je: organizační řád organizační struktura popisy pracovních funkcí Připravujeme: strategii MMB 2

3 7500 - Odbor památkové péče (vždy jen 1 příklad)
ORGANIZAČNÍ ŘÁD MMB Odbor památkové péče (vždy jen 1 příklad) v samostatné působnosti (body 1 až 8) zpracovává analýzy, náměty a koncepce organizace a výkonu státní památkové péče na území města Brna podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění v přenesené působnosti (body 1 až 6) 1 plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ve správním obvodu statutárního města Brna Oddělení památkové činnosti v přenesené působnosti (body 1 až 9) 1 vydává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace k provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky   Přehled platné legislativy (2 ze 6) Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA
velké rozdíly mezi velikostí úřadů obcí/měst součástí úřadu starosta/místostarosta u malých úřadů lze vést celou strukturu jako jeden strom u větších úřadů přizpůsobena zvyklostem a potřebám

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MMB
Je tvořena čtyřmi úrovněmi řízení koordinační a řídicí útvar pro skupinu odborů útvar zajišťující výkon určené oblasti činností útvar zajišťující výkon určené ucelené agendy, popřípadě více souvisejících agend útvar zajišťující výkon určené ucelené agendy, pokud je účelné její rozlišení v rámci útvaru

6 PŘÍKLAD - ÚSEK

7 PŘÍKLAD - ODBOR

8 KVALITA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ
celkový počet schvaluje Rada města Brna zařazení do struktury a popisy pracovních funkcí schvaluje tajemník MMB každé pracovní místo má jednoznačné identifikační číslo funkce a popis pracovní funkce (PPF)

9 POPIS PRACOVNÍ FUNKCE MMB
obsahuje požadované kvalifikační požadavky nezbytné pro výkon funkce definuje stupeň odpovědnosti podrobně rozpracovává a upřesňuje činnosti z OŘ

10 UKÁZKA PPF MMB - ZÁHLAVÍ

11 UKÁZKA PPF MMB - ČINNOSTI

12 ROZDĚLENÍ ČINNOSTÍ - PŘÍKLAD
Tedy: Činnost uvedenou v Organizačním řádu MMB v části platné pro Odbor památkové péče pod číslem 6 v přenesené působnosti vykonává: funkční místo č. 7500/03 dle bodu pod číslem 9 popisu jeho pracovní funkce.

13 Připravujeme: PŘÍSLUŠNÉ PROJEKTY NA MMB strategii MMB
Projekt „Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB“ ( ) - zmapováno cca 350 stěžejních procesů MMB Organizačním oddělením Organizačního odboru základ pro nastavení procesního řízení v rámci nového projektu „Nastavení procesního řízení do každodenní praxe MMB“ Připravujeme: strategii MMB 13

14 PROCESNÍ MODEL MMB Příklad skutečného procesu

15 Příklady využití možností procesního modelu v rámci systemizace MMB
např. účast v pracovních skupinách či procesech

16 Příklady využití možností procesního modelu v rámci systemizace MMB
např. u role  činnosti náležející této roli vykonávají

17 Příklady využití možností procesního modelu v rámci systemizace MMB
nebo zastávají role obecné:

18 ZÁVĚR I když má MMB zavedenou systemizaci a její aktualizaci na velice dobré úrovni, neustále se věnuje jejímu vylepšování s využitím nově zaváděných metod kvality, organizace a řízení.

19 Děkuji za pozornost. Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru
Magistrát města Brna, Husova 12 Brno


Stáhnout ppt "SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST"

Podobné prezentace


Reklamy Google