Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru Magistrátu města Brna 9.Národní konference kvality ve VS.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru Magistrátu města Brna 9.Národní konference kvality ve VS."— Transkript prezentace:

1 SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru Magistrátu města Brna 9.Národní konference kvality ve VS

2 2 : Připravujeme: strategii MMB strategii MMB  vytvoření určitého systému uspořádání, utřídění do systému ⇒ organizační uspořádání do systému ⇒ organizační uspořádání  je základním nástrojem pro stabilitu a plánování rozvoje úřadu. rozvoje úřadu. Základem je: organizační řád organizační řád organizační struktura organizační struktura popisy pracovních funkcí popisy pracovních funkcí SYSTEMIZACE

3 ORGANIZAČNÍ ŘÁD MMB 7500 - Odbor památkové péče (vždy jen 1 příklad) v samostatné působnosti (body 1 až 8) 1zpracovává analýzy, náměty a koncepce organizace a výkonu státní památkové péče na území města Brna podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění v přenesené působnosti (body 1 až 6) 1plní funkci orgánu státní správy na úseku památkové péče podle zákona 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, ve správním obvodu statutárního města Brna 7510 - Oddělení památkové činnosti v přenesené působnosti (body 1 až 9) 1vydává závazná stanoviska ke všem stupňům projektové dokumentace k provádění údržby, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky --------------------------------------------- Přehled platné legislativy (2 ze 6) −Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění −Vyhláška č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění

4  velké rozdíly mezi velikostí úřadů obcí/měst  součástí úřadu starosta/místostarosta u malých úřadů lze vést celou strukturu jako jeden strom u větších úřadů přizpůsobena zvyklostem a potřebám ORGANIZAČNÍ STRUKTURA

5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MMB Je tvořena čtyřmi úrovněmi řízení koordinační a řídicí útvar pro skupinu odborů útvar zajišťující výkon určené oblasti činností útvar zajišťující výkon určené ucelené agendy, popřípadě více souvisejících agend útvar zajišťující výkon určené ucelené agendy, pokud je účelné její rozlišení v rámci útvaru

6 PŘÍKLAD - ÚSEK

7 PŘÍKLAD - ODBOR

8 KVALITA VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ  celkový počet schvaluje Rada města Brna  zařazení do struktury a popisy pracovních funkcí schvaluje tajemník MMB  každé pracovní místo má jednoznačné identifikační číslo funkce a popis pracovní funkce (PPF)

9 obsahuje požadované kvalifikační požadavky nezbytné pro výkon funkce definuje stupeň odpovědnosti podrobně rozpracovává a upřesňuje činnosti z OŘ POPIS PRACOVNÍ FUNKCE MMB

10 UKÁZKA PPF MMB - ZÁHLAVÍ

11 UKÁZKA PPF MMB - ČINNOSTI

12 ROZDĚLENÍ ČINNOSTÍ - PŘ ÍKLAD Tedy: Činnost uvedenou v Organizačním řádu MMB v části platné pro Odbor památkové péče pod číslem 6 v přenesené působnosti vykonává: funkční místo č. 7500/03 dle bodu pod číslem 9 popisu jeho pracovní funkce.

13 13 : Připravujeme: strategii MMB strategii MMB Projekt „Aplikace metod zvyšování kvality a tvorba procesního modelu MMB“ (2010-2012) - zmapováno cca 350 stěžejních procesů MMB Organizačním oddělením Organizačního odboru ▼ základ pro nastavení procesního řízení v rámci nového projektu „Nastavení procesního řízení do každodenní praxe MMB“ PŘÍSLUŠNÉ PROJEKTY NA MMB

14 PROCESNÍ MODEL MMB Příklad skutečného procesu

15 Příklady využití možností procesního modelu v rámci systemizace MMB např. účast v pracovních skupinách či procesech

16 Příklady využití možností procesního modelu v rámci systemizace MMB např. u role  činnosti náležející této roli vykonávají

17 Příklady využití možností procesního modelu v rámci systemizace MMB nebo zastávají role obecné:

18 ZÁVĚR I když má MMB zavedenou systemizaci a její aktualizaci na velice dobré úrovni, neustále se věnuje jejímu vylepšování s využitím nově zaváděných metod kvality, organizace a řízení.

19 Děkuji za pozornost. Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru Magistrát města Brna, Husova 12 Brno rajsigl.kamil@brno.cz


Stáhnout ppt "SYSTEMIZACE PRACOVNÍCH MÍST Ing. Kamil Rajsigl, vedoucí Organizačního odboru Magistrátu města Brna 9.Národní konference kvality ve VS."

Podobné prezentace


Reklamy Google