Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PROJEKT „ZLEPŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KÚSK“ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/57.00058 PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY: STŘEDOČESKÝ KRAJ.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PROJEKT „ZLEPŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KÚSK“ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/57.00058 PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY: STŘEDOČESKÝ KRAJ."— Transkript prezentace:

1 PROJEKT „ZLEPŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KÚSK“ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/ PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY: STŘEDOČESKÝ KRAJ

2 Úvod Ke zpracování tohoto projektu nás vedlo úsilí zavést moderní metody řízení lidských zdrojů pomocí kvalitně, konstruktivně a komplexně sestavené strategie rozvoje lidských zdrojů. Prostřednictvím klíčových aktivit jsme nastavili konkrétní metody, zpracovali metodiky a ověřili moderní metody vzdělávání v nadefinovaných oblastech řízení a rozvoje lidských zdrojů.

3 Základní informace celková výše dotace 6 565 089,60 Kč (100%)
výše dotace z ESF ,16 Kč (85%) spolufinancování kraje ,44 Kč (15%) zahájení realizace projektu ukončení realizace projektu

4 Výstupy projektu: „Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů KÚSK na období 2011 – 2016“ zavedení mentoringu (vč. metodiky a příručky pro mentory) vytvoření tří typů kompetenčních modelů a vzoru popisů pracovních míst vytvoření systematického hodnocení zaměstnanců úřadu (vč. příruček pro hodnotitele a hodnocené) vytvoření knihovny odborných publikací KÚSK „Strategie vzdělávání KÚSK 2012 – 2014“ „Směrnice pro personální práci“ „Metodická příručka k personální práci pro vedoucí zaměstnance“

5 Vytvoření Strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů KÚSK na období 2011 – 2016
Strategie (schválena ředitelem KÚSK v lednu 2012) je zejména zaměřena: na personální plánování a obsazování pracovních míst, hodnocení a odměňování zaměstnanců, na zvyšování účinnosti a efektivnosti vzdělávání a rozvoje zaměstnanců, na vytváření podmínek pro stabilitu týmu zaměstnanců. Na pomoc pro zavádění této strategie byl vytvořen tým koordinátorů (z každého odboru jeden zástupce).

6 Zavedení mentoringu Pilotní ověřování mentoringu probíhalo od června
2011 do února 2012, od března 2012 se stal nedílnou součástí péče o nové zaměstnance. Pro potřeby vedoucích zaměstnanců a mentorů jsme zpracovali metodiku mentoringu a příručku pro mentory. Všichni mentoři absolvovali dvoudenní školení, celkem bylo proškoleno 36 mentorů. Mentoringem prošlo od června 2011 do července 2012 celkem 87 nových zaměstnanců KÚSK. Mentoring je novými zaměstnanci hodnocen velmi kladně.

7 Vytvoření kompetenčních modelů a popisů pracovních míst
Byly vytvořeny tři typy kompetenčních modelů zahrnujících pracovní, obecné a sociální kompetence a pro vedoucí zaměstnance také manažerské kompetence. Kompetenční modely byly vytvořeny zvlášť: - pro vedoucí zaměstnance, - pro referenty, - pro administrativní a technické pracovníky. Byly vytvořeny vzory popisů pracovních míst.

8 Vytvoření systematického hodnocení zaměstnanců úřadu
Na základě nově zpracovaných kompetenčních modelů byl vytvořen nový systém hodnocení zaměstnanců včetně nových e-formulářů. Pro potřeby zaměstnanců KÚSK jsme zpracovali metodiku hodnocení zaměstnanců a příručku pro hodnocené. Pro vedoucí zaměstnance jsme vytvořili příručku pro hodnotitele. Pro hodnotitele jsme zorganizovali 8 dvoudenních školení, ve kterých bylo proškoleno celkem 57 hodnotitelů. První takto nově vytvořené hodnocení proběhlo ve IV. čtvrtletí 2011.

9 Vytvoření knihovny odborných publikací
Za pomoci koordinátorů personální strategie jsme vytvořili knihovnou krajského úřadu, která zahrnuje všechny odborné publikace jednotlivých knihoven odborů krajského úřadu (celkem máme v evidenci 660 publikací). Byl zpracován výpůjční řád knihovny Krajského úřadu Středočeského kraje.

10 Strategie vzdělávání KÚSK 2012 – 2014
Cílem strategie vzdělávání je maximalizovat hospodárnost, účinnost a účelnost systému vzdělávání a rozvoje zaměstnanců. Z dílčích cílů této strategie chceme klást důraz na: podporu zaměstnanců připravujících se na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti, rozšíření individuálních plánů vzdělávání o sledování naplňování kompetencí, rozšíření využívání interních lektorů k pokrytí nejen vstupního vzdělávání, ale i dalšího odborného vzdělávání zaměstnanců KÚSK, podporu sdílení informací o vzdělávání (čerpání limitů, plány vzdělávání, počty odškolených dnů) vedoucím zaměstnancům.

11 Směrnice pro personální práci
Připravili jsme novou souhrnnou personální směrnici, která byla tento týden zveřejněna na intranetových stránkách KÚSK. Tato směrnice zahrnuje všechny personální činnosti, které na úřadu probíhají. Jsou v ní i nová ustanovení, která se týkají např.: výběrových řízení u příspěvkových organizací – OLZVR poskytuje odborům, které mají ve své gesci příspěvkové organizace, na jejich vyžádání metodickou a administrativní pomoc při jimi vyhlašovaných výběrových řízeních, přípravy na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti – zaměstnancům je dána možnost výběru přípravy na základě vlastního rozhodnutí, zakotvení oprávnění určeným pracovníkům oddělení informatiky KŘÚ nahlížet do sestav nepřítomných pracovníků z důvodu kontroly možného zneužívání přístupů do informačních systémů.

12 Metodická příručka k personální práci pro vedoucí zaměstnance
Na pomoc vedoucím zaměstnancům při zkvalitňování a zefektivňování činností v personální oblasti zpracoval projektový tým příručku, která je průvodcem při naplňování jednotlivých personálních činností. Příručka bude pravidelně aktualizována a doplňována (náměty vítány).

13 Závěr Všechny klíčové aktivity projektu se nám podařilo splnit.
V následujícím období OLZ čeká naplňování dalších cílů stanovených ve „Strategii řízení a rozvoje lidských zdrojů KÚSK na období 2011 – 2016“: např. portálové využití personálního PC programu, vytvoření poradenského programu pro zaměstnance volněné z organizačních důvodů, provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců, řešení benefitů pro zaměstnance …

14 Děkuji za pozornost Za realizační tým zpracovaly:
Mgr. Drahomíra Komedová PhDr. Milada Olšovská Praha, září 2012


Stáhnout ppt "PROJEKT „ZLEPŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ A ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ NA KÚSK“ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/57.00058 PŘÍJEMCE FINANČNÍ PODPORY: STŘEDOČESKÝ KRAJ."

Podobné prezentace


Reklamy Google