Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PhDr. Vlasta Leštinská Mgr. Pavel Kocián.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PhDr. Vlasta Leštinská Mgr. Pavel Kocián."— Transkript prezentace:

1 PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PhDr. Vlasta Leštinská Mgr. Pavel Kocián

2 PERSONÁLNÍ ČINNOSTI vytváření a analýza pracovních míst, vytváření a analýza pracovních míst, personální plánování, personální plánování, získávání, výběr pracovníků a přijímání pracovníků, získávání, výběr pracovníků a přijímání pracovníků, hodnocení, hodnocení, rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru, rozmísťování pracovníků a ukončování pracovního poměru, odměňování, odměňování, vzdělávání a rozvoj pracovníků, vzdělávání a rozvoj pracovníků, pracovní vztahy, pracovní vztahy, péče o pracovníky, péče o pracovníky, personální informační systém, personální informační systém,

3 V POSLEDNÍ DOBĚ JAKO SAMOSTATNÉ PERSONÁLNÍ ČINNOSTI BÝVAJÍ ZAŘAZOVÁNY: průzkum trhu práce, průzkum trhu práce, zdravotní péče, zdravotní péče, činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací, činnosti zaměřené na metodiku průzkumů, zjišťování a zpracování informací, dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků. dodržování zákonů v oblasti práce a zaměstnávání pracovníků.

4 Personální strategie Magistrátu města Olomouce analýza pracovních míst (specifikace pracovního místa), plán náboru a výběru zaměstnanců (metodiky výběrových řízení), plán motivace zaměstnanců (průzkum organizačního klimatu a motivace), plán systému odměňování, plán vzdělávání a rozvoje zaměstnanců („Koncepce vzdělávání a rozvoje zaměstnanců MMOl“), plán hodnocení pracovníků (proces orientace, strategie hodnocení pracovníků), plánování osobního rozvoje a kariéry (plán vzdělávání a rozvoje), plánování sociálního rozvoje (sociální politika), plán změny organizační kultury (např. pravidla chování v osobním písemném a telefonním styku, průzkumy a výzkumy) apod.

5 ANALÝZA PRACOVNÍHO MÍSTA

6 STRUKTURA DOKUMENTU „ANALÝZA PRACOVNÍCH MÍST“

7 STRUKTURA SPECIFIKACE PRACOVNÍHO MÍSTA základní charakteristika základní charakteristika kvalifikační předpoklady kvalifikační předpoklady kompetence kompetence rizika, lékařské hledisko rizika, lékařské hledisko popis pracovního místa popis pracovního místa přístupová práva (profily) přístupová práva (profily)

8 SPECIFIKACE PRACOVNÍHO MÍSTA praktická ukázka: - el. formulář (Portál) - výstup (Word) - přehledové sestavy (Portál)

9 NÁBOR A VÝBĚR ZAMĚSTNANCŮ

10

11 OBLAST VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ praktická ukázka: - přehledové sestavy (Portál) - analýzy

12

13

14 VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJ

15 STRUKTURA KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE

16

17 PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ DLE ZÁKONA O ÚŘEDNÍCÍCH (§ 17 odst. 5) praktická ukázka: - přehled absolvovaných školení (Portál) - el. formulář (Portál) - výstup (Word)

18 IDENTIFIKACE VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB praktická ukázka: - stručný přehled (Portál) - jmenovitý přehled (Portál)

19

20

21

22 NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ vzdelavani@olomouc.eu MS Outlook

23 HODNOCENÍ PRACOVNÍHO VÝKONU A CHOVÁNÍ

24 VNITŘNÍ PŘEDPIS K HODNOCENÍ ZAMĚSTNANCŮ zpracován ve spolupráci s externí firmou zpracován ve spolupráci s externí firmou

25 OBSAHUJE:

26 FORMULÁŘ PRO H ODNOTITELE praktická ukázka: - el. formulář (Portál) - výstup (Word) - analýzy

27 UKÁZKA PERSONÁLNÍ ANALÝZY Z PROBLEMATIKY HODNOCENÍ

28

29 PERSONÁLNÍ ANALÝZY, PRŮZKUMY A VÝZKUMY Proč bychom neměli tuto oblast podceňovat?

30 PŘI SESTAVOVÁNÍ ANALÝZ SI KLADEME ZEJMÉNA TYTO OTÁZKY proč analýzu sestavujeme (k čemu má sloužit), proč analýzu sestavujeme (k čemu má sloužit), jaké grafické zobrazení by bylo vhodné zvolit, jaké grafické zobrazení by bylo vhodné zvolit, zda budeme používat údaje časových řad (tj. srovnávací analýzu) nebo analýzu trendu, kterou se snažíme využít vždy tam, kde je to možné. zda budeme používat údaje časových řad (tj. srovnávací analýzu) nebo analýzu trendu, kterou se snažíme využít vždy tam, kde je to možné.

31

32

33

34

35

36 Analýza pracovně sociálního klimatu 1998 „ Analýza klimatu Úřadu města Olomouce“ 1998 „ Analýza klimatu Úřadu města Olomouce“ 2001 „ Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce“ 2001 „ Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce“ 2004 „ Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce“ 2004 „ Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce“ 2011 „Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce“ 2011 „Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce“

37 Analýza pracovně sociálního klimatu na Magistrátu města Olomouce - 2011 praktická ukázka: - výstupy z analýzy

38 PRŮZKUM PRACOVNÍ MOTIVACE - 2009 byl realizován interně na základě předem schváleného projektu v roce 2009 byl realizován interně na základě předem schváleného projektu v roce 2009 praktická ukázka: - výstupy z analýzy

39 ZŘÍZENÍ SEKCE „NÁMĚTY A DOPORUČENÍ“ na intranetu MMOl, na intranetu MMOl, rubrika není anonymní, aby byla zpětná vazba mezi autorem námětu a vedoucím pracovníkem, rubrika není anonymní, aby byla zpětná vazba mezi autorem námětu a vedoucím pracovníkem, možnost realizace anket apod. možnost realizace anket apod.

40 Děkujeme za pozornost.


Stáhnout ppt "PERSONÁLNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PhDr. Vlasta Leštinská Mgr. Pavel Kocián."

Podobné prezentace


Reklamy Google